Komunikat PFRON: Obowiązek dołączenia formularza INF-O-P-dM lub INF-O-P-dR do pierwszego złożonego w roku 2014 wniosku Wn-U-G.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do przesłania wraz z pierwszym składanym w  danym roku kalendarzowym, wnioskiem o refundację składek bądź korektą wniosku (liczy się data nadania wniosku) Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-O-P-dM) bądź Formularza informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie(INF-O-P-dR)*.

 

Niezałączenie jednego z przedmiotowych formularzy do pierwszego składanego po 01.01.2014 r. wniosku Wn-U-G (niezależnie od tego, czy będzie to wniosek dotyczący refundacji składek za 12/2013 r. czy korekta wniosku za poprzednie okresy sprawozdawcze – począwszy od 01/2009 r.), spowoduje odrzucenie dokumentu i wygenerowanie wezwania do korekty.

Formularze są dostępne w Biurze Funduszu, Oddziałach terenowych PFRON oraz na stronie internetowej: www.pfron.org.pl w zakładceObsługa Dofinansowań i Refundacji/Formularze.

* W sektorze rybołówstwa i akwakultury należy złożyć formularz stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) – INF-O-P-dR

W dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy złożyć formularz stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) – INF-O-P-dR,

W pozostałych sektorach należy złożyć formularz stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) – INF-O-P-dM.

Wydział Realizacji Programów

Autor: Marta Kowalska
PFRON
07.01.2014 r.

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.