SZKOLENIE OBPON: 'Procedury i obowiązki pracodawców osób niepełnosprawnych wobec PFRON w 2017 r.' - wykładowca: Edyta Sieradzka

  

 OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zaprasza na kolejne szkolenie adresowane do pracodawców osób niepełnosprawnych pt.:

 

"Procedury i obowiązki pracodawców osób niepełnosprawnych
wobec PFRON w 2017 r."

Obowiązki w zakresie: rozliczania z PFRON, uzyskiwania dofinansowań, udzielania ulg,
prowadzenia zpchr i zfron - TEORIA i PRAKTYKA

wykładowca: EDYTA SIERADZKA
Edyta Sieradzka

zawód wykonywany: Wiceprezes ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, Dyrektor Generalny OBPON ds. Wizerunku Spółki, Ekspert ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce, Ekspert i Wykładowca w zakresie rozliczeń z PFRON dot. pomocy publicznej.

specjalizacja: Dofinansowanie do wynagrodzeń, refundacja składek ZUS z PFRON, SODiR, pomoc publiczna, pomoc de minimis, ZFRON, IPR, ulgi we wpłatach na PFRON, sprawozdawczość w PFRON, zatrudnianie osób niepełnosprawnych w Polsce, prawo zamówień publicznych, fundusze unijne, systemy zarządzania jakością, zagadnienia księgowości w zpchr.
Magister, Inżynier, Absolwentka Politechniki Opolskiej i Magisterskich Studiów Menedżerskich MBA na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekspert i Wykładowca na szkoleniach dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce. Autorka licznych publikacji w Dziennikach Ogólnopolskich tj. Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, współpracująca z Wydawnictwem Gofin. Autorka książek o tematyce ekonomicznych aspektów zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce. Od 2009 r. Wiceprezes Organizacji OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG. W 2016 r. uhonorowana tytułem "Lider 25 - lecia systemu wsparcia osób niepełnosprawnych" przyznawanym przez MRPiPS oraz PFRON.Szanowni Państwo,

Szkolenie będzie miało charakter teoretyczno-warsztatowy. W ramach zajęć zostanie przeprowadzonych szereg ćwiczeń i analiz, dzięki którym uczestnicy nabędą odpowiednią wiedzę dotyczącą funkcjonowania w ramach rozliczeń z PFRON i samodzielnego wypełniania wniosków o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością.

Program szkolenia obejmuje wszystkie zagadnienia przydatne każdemu pracodawcy i pracownikowi w codziennej pracy związanej z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych oraz uwzględnia wszelkie najnowsze stanowiska, interpretacje, wyjaśnienia BON, PFRON, UOKiK i ZUS dot. kwestii uzyskiwania pomocy publicznej z PFRON, ponoszenia kosztów płacy i udzielania ulg we wpłatach na PFRON.

Serdecznie zapraszamy!

 

Terminy wraz z miastami, w których zaplanowaliśmy szkolenia:

1.

Gdańsk - 11.09.2017 r. (poniedziałek)

AMBER Hotel

ul. Powstańców Warszawskich 45, 80-165 Gdańsk

www.amber-hotel.pl

BRAK MIEJSC!

2.

Bydgoszcz - 12.09.2017 r. (wtorek)

HOTEL BRDA

ul. Dworcowa 94, 85-010 Bydgoszcz

www.hotelbrda.com.pl

BRAK MIEJSC!

3.

Poznań - 13.09.2017 r. (środa)

Grand Royal Sp. z o.o.

ul. Głogowska 358 a, 60-004 Poznań

www.grandroyalhotel.pl

BRAK MIEJSC!

4.

Zielona Góra - 14.09.2017 r. (czwartek)

Amadeus Hotel

ul. Jedności 87a, 65-001 Zielona Góra

www.amadeushotel.pl

BRAK MIEJSC!

 
5.

Rzeszów - 26.09.2017 r. (wtorek)

Hotel Classic

ul. Armii Krajowej 32, 35-327 Rzeszów

www.hotelclassic.pl

BRAK MIEJSC!

6.

Kraków - 27.09.2017 r. (środa)

Hotel Europejski

ul. Lubicz 5 (dojazd od ulicy Radziwiłłowskiej), 31-034 Kraków

www.he.pl

BRAK MIEJSC!

7.

Katowice - 28.09.2017 r. (czwartek)

Hotel Katowice

Al. Korfantego 9, 40-951 Katowice

www.hotel-katowice.com.pl

BRAK MIEJSC!

8.

Wrocław - 29.09.2017 r. (piątek)

NOVOTEL WROCŁAW CITY

ul. Wyścigowa 35, 53-011 WROCŁAW

www.novotel.com

BRAK MIEJSC!

 
9.

Olsztyn - 17.10.2017 r. (wtorek)

BEST WESTERN PLUS Hotel Dyplomat

ul Dąbrowszczaków 28, 10-540 Olsztyn

www.hoteldyplomat.com

OSTATNIE MIEJSCA!

10.

Warszawa - 18.10.2017 r. (środa)

Centrum Hotelowo-Konferencyjne WALD

ul. Połczyńska 52, 01-337 Warszawa

www.wald.pl

OSTATNIE MIEJSCA!

11.

Łódź - 19.10.2017 r. (czwartek)

Boutique Hotel's III

al. Piłsudskiego 10/14, 90-051 Łódź

www.hotels24.com.pl

OSTATNIE MIEJSCA!

12.

Kielce - 20.10.2017 r. (piątek)

HOTEL TĘCZOWY MŁYN

25-670 Kielce, ul. Zakładowa 4

www.teczowy.com

OSTATNIE MIEJSCA!PLAN GODZINOWY:

09.30 - 10.00 - rejestracja uczestników szkolenia
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.30 - szkolenie
13.00 - 13.30 - lunch
13.30 - 15.30 - szkolenie
15.30 - 16.00 - pytania uczestników i rozdanie certyfikatów

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. ROZLICZENIE Z PFRON w 2017:

  a) Wypełnianie informacji INF-1, INF-2 (kiedy i którzy pracodawcy muszą wysłać do PFRON informację INF-1 i INF-2)

  • wyliczenie wskaźników w oparciu o art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji
  • zastosowanie do wyliczeń wskaźników art. 2a ustawy o rehabilitacji
  • przekładanie orzeczeń o niepełnosprawności na dane stopnie i schorzenia
  • wsteczne zaliczenie pracownika do osób niepełnosprawnych a procedura dokonywania korekt informacji INF-1
  • schorzenia szczególne obniżające wpłatę na PFRON

  b) Wypełnienie deklaracji: DEK-I-0, DEK-I-u, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-Z, DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-R (kiedy i którzy pracodawcy mają obowiązek wysłać do PFRON poszczególne deklaracje)

  • wyliczenie wpłat na PFRON – tzw. otwarty rynek
  • wyliczenie wpłat przez zpchr
  • wyliczenie wskaźników w poszczególnych deklaracjach przez tzw. otwarty rynek i zpchr
  • obniżenie wpłaty poprzez wykorzystanie udzielonych ulg we wpłatach na PFRON
 2. PROCEDURA UZYSKIWANIA W PFRON MIESIĘCZNEGO DOFINANSOWANIA

  a) Teoria

  • Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – teoria i ważne definicje
  • Na kogo przysługuje dofinansowanie
  • Komu przysługuje dofinansowanie
  • Wysokość dofinansowania
  • Procedura rejestracji i certyfikacji pracodawcy, który będzie się ubiegał o dofinansowanie do wynagrodzenia zatrudnionych u niego osób niepełnosprawnych
  • Zalety korzystania z elektronicznej formy składania dokumentów

  b) Praktyka

  • kwoty dofinansowań w 2017 r.
  • schorzenia specjalne a kwoty dofinansowań po 1 stycznia 2017 r. (dokumentowanie schorzeń szczególnych)
  • koszty płacy a maksymalne kwoty dofinansowań w 2017 r. Limit kosztów płacy
  • BARDZO WAŻNE: sprawozdanie finansowe za 2016 r. a sytuacja ekonomiczna firmy wg kryteriów KE na podstawie rozporządzenia 651/2014 wraz z przedsiębiorcami powiązanymi – WAŻNE sprawozdania finansowane za 2016 r. wysłane do Oddziałów PFRON;
  • limit dofinansowań dla jednego pracodawcy a powiązania firm po 1 stycznia 2017 r.
  • efekt zachęty po 1 sierpnia 2016 r. zmiana sposobu wyliczenia poz. 39 i 41 na WN-D (zmiana od sierpnia 2016 r. Nowe stanowisko PFRON)
  • wykazywanie efektu zachęty metodą ilościową i jakościową w przypadku firm powiązanych lub partnerskich - wyliczanie poz. 39 i 41 na Wn-D (rozporządzenie a stanowiska BON i PFRON)
  • dofinansowanie a wymiar czasu pracy;
  • przekładanie orzeczeń na stopnie niepełnosprawności po 1 stycznia 1998 r.
  • zaliczanie osób do wskaźnika osób niepełnosprawnych - art. 2a ustawy o rehabilitacji
  • wyliczanie kosztów płacy w oparciu o art. 26a ustawy o rehabilitacji
  • wyłączenie z prawa do dofinansowania a zaległości finansowe w PFRON
  • ustalone prawo do emerytury a brak prawa do dofinansowania (stopnie lekki i umiarkowany)
  • korzystna zmiana wykazywania efektu zachęty dla pracowników, którzy w trakcie zatrudnienia stali się osobami niepełnosprawnymi (jakich ta zmiana dotyczy pracowników), przykłady
  • Omówienie wypełniania informacji INF-O-PP
  • zmiany w rozporządzeniu wykonawczym dotyczącym dofinansowań do wynagrodzeń po 1 lipca 2016 r.
  • WAŻNE: Terminowość ponoszenia kosztów płacy- po 1 lipca 2016 r.
  • zmiany w algorytmach i przypisach na INF-D-P i Wn-D po 1 lipca 2016 r. - wypełnienie INF-D-P i Wn-D.
  • WAŻNE - kontrole PFRON w zakresie miesięcznego dofinansowania - szczegółowe omówienie procedury kontrolnej oraz przygotowanie pracodawców na kontrole (wspólne omówienie przykładowego protokołu z kontroli)
  • omówienie najnowszych stanowisk UOKiK, MPiPS i PFRON dot. uzyskiwania miesięcznego dofinansowania i wykazywania efektu zachęty po 1 lipca 2016 r.
 3. PROCEDURA UDZIELANIA ULG WE WPŁATACH NA PFRON

  a) Teoria

  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia - Dz. U. 2016, poz. 928 - omówienie
  • Wniosek INF-U - szczegółowe omówienie i jego wypełnienie (WAŻNE- ZMIANY PO 1 stycznia 2017 r. )
  • Wniosek INF-1-U - szczegółowe omówienie i jego wypełnienie
  • omówienie deklaracji DEK-II-u – w przypadku nałożenia kary dla sprzedającego przez PFRON

  b) Praktyka

  • wyliczenie 30% wskaźnika osób niepełnosprawnych aby móc udzielać ulg we wpłatach na PFRON – dokumenty potwierdzające schorzenia szczególne.
  • definicja sprzedającego a rodzaje działalności
  • wystawienie informacji o wysokości ulgi - nowe wytyczne
  • obliczanie wskaźników zatrudnienia ogółem i niepełnosprawnych na potrzeby udzielania ulg
  • obliczanie współczynnika wynagrodzeń na potrzeby udzielania ulg we wpłatach na pfron - bardzo ważna zmiana - NAJNIŻSZE WYNAGRODZENIE po 1 stycznia 2017 r. (zmiana kwoty do wyliczenia poz. 35 na INF-U)
  • zmiana wysokości obniżenia wpłaty na PFRON - do 50%
  • zmiana terminu wykorzystania udzielonej ulgi na PFRON
  • zmiana definicji pracownika po 1 stycznia 2017 r. na potrzeby wliczenia ich wynagrodzeń do ulgi (umowa o pracę i spółdzielcza umowa o pracę)
  • prowadzenie ewidencji udzielonych ulg po 1 stycznia 2017 r.
  • termin przekazywania informacji do PFRON o kwocie wystawionych ulg
  • ulga nie większa niż kwota netto na fakturze
  • rozporządzenie wykonawcze do art. 22 (wytyczne BON i PFRON)
  • nowy art. 22b nakładający na sprzedających kary z tytułu pomyłek, niezgodności podanych danych do PFRON lub błędnie wyliczonej i zawyżonej ulgi
  • wyliczenie kwoty ulgi – przykład
 4. OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW MAJĄCYCH STATUS ZPCHR

  a) Teoria

  • omówienie art. 28 ustawy o rehabilitacji (wyliczenie wskaźników potrzebnych do utrzymania statusu zpchr, zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, dostosowanie pomieszczeń zakładu do potrzeb osób niepełnosprawnych – zgłoszenie do PIP, omówienie kontroli prowadzonej raz na dwa lata przez Urzędy Wojewódzkie, sprawozdawczość do Urzędów Wojewódzkich (INF-W i INF-WZ)
  • obowiązek tworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) – teoria

  b) Praktyka - ZFRON dla zpchr i byłych zpchr

  • obowiązki pracodawcy mającego status zpchr w zakresie prowadzenia ewidencji zfron, prowadzenia rachunku bankowego zfron, regulamin zfron
  • ewidencja zfron - wpływy i wydatki
  • katalog wydatków z tzw. dużego zfron, pomocy indywidualnej i IPR
  • wypłata pomocy indywidualnej - wnioski o pomoc indywidulaną
  • tworzenie IPR-ów (praktyka a prawo - interpretacje a wyroki Sądów
  • procedura wystąpienia o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis
  • termin przekazywania środków na ZFRON - od 1 lipca 2016 r. OBOWIĄZEK (7 dni od daty wypłaty) - sankcje za nieterminowość
  • Kontrola zfron ( będąc zpchr i po utracie statusu zpchr)
  • limit pomocy de minimis a powiązania firm
  • definicja "jednego przedsiębiorstwa" a limit pomocy de minimis
  • termin wystąpienia o zaświadczenie o pomocy de minimis (wyjaśnienie BON i UOKiK a wyroki sądów)
 5. NOWELIZACJA USTAWY O REHABILITACJI w 2017 - PROPOZYCJE PRACODAWCÓW I ORGANIZACJI PRACODAWCÓW - omówienie

 6. PYTANIA OD UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

 

Program autorski dla OBPON – Edyta Sieradzka (05.07.2017 r.)

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Opłacenie szkolenia nie później niż na 3 dni przed jego rozpoczęciem
 • Skan wypełnionej karty zgłoszeniowej prosimy wysłać na numer fax: (16) 679 16 16 wew. 34, 33
  lub e-mailem na adres [email protected]
 • Ewentualną rezygnację należy zgłosić nie później jak na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Organizatorzy zapewniają obszerne materiały szkoleniowe oraz lunch i serwis kawowy w trakcie trwania szkolenia. Szkolenia trwają od godziny 10.00 do godziny 15.30.

 

CENNIK SZKOLEŃ:

DLA KLIENTÓW OBPON:
cena: 460,00 zł + 23% VAT
cena: 430,00 zł + 23% VAT udział minimum dwóch osób z tej samej firmy
Klientem OBPON jest każda firma posiadająca wykupiony, aktywny dostęp do płatnych zasobów serwisów OBPON oraz aplikacji:

DLA POZOSTAŁYCH FIRM:
cena: 530,00 zł + 23% VAT
cena: 500,00 zł + 23% VAT udział minimum dwóch osób z tej samej firmyKARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA
PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA

Po przesłaniu karty zgłoszeniowej prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

 

Jeśli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT
wypełnij poniższe oświadczenie i dołącz je do karty zgłoszeniowej.

OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU Z PODATKU VATDodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.