Obowiązkiem samorządów jest przeznaczyć środki na kształcenie specjalne

Finansowanie kształcenia specjalnego jest uwzględnione w subwencji oświatowej. Zgodnie z przepisami samorządy mają obowiązek przeznaczyć na kształcenie specjalne środki nie mniejsze niż otrzymały na ten cel w subwencji – przypomina Ministerstwo Edukacji Narodowej.

„Finansowanie kształcenia specjalnego jest uwzględnione w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej” – zaznaczyła w informacji prasowej rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) Anna Ostrowska. – „Środki z subwencji przekazywane są do samorządów, które w przypadku swoich szkół decydują o podziale środków, a w przypadku szkół prowadzonych przez inne podmioty udzielają dotacji w ustawowo określonej wysokości”.

„Szczegółowe zasady”

Rzeczniczka przypomniała, że od 2015 r. zostały wprowadzone gwarancje systemowe przeznaczania środków na kształcenie specjalne. Samorządy miały obowiązek przeznaczać na kształcenie specjalne środki nie niższe niż otrzymane na ten cel w subwencji oświatowej.

„Obowiązujące do tej pory przepisy miały charakter ogólny i nie precyzowały szczegółowego sposobu realizacji tego obowiązku” – zaznaczyła Anna Ostrowska. –„Dlatego w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na kształcenie specjalne podtrzymano dotychczasowe gwarancje środków, jednocześnie wprowadzając bardziej szczegółowe zasady takiego rozwiązania.”

Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przygotowany przez resort edukacji, będzie we wtorek, 12 września, omawiany na posiedzeniu Rady Ministrów.

Dwie główne zmiany

W stosunku do obecnego rozwiązania, główna zmiana zaproponowana w projekcie dotyczy gwarancji środków w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych.

„W tym przypadku gwarancją objęte będą środki naliczane z tytułu niepełnosprawności dodatkowymi wagami w subwencji” – informowała rzeczniczka. – „Znacząco to uprości rozliczanie się z tego obowiązku, gdyż w szkołach ogólnodostępnych wyodrębniać się będzie tylko wydatki ponoszone na realizację zaleceń wynikających z orzeczeń, tj. np. wydatki na wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego. Dodatkowo wprowadzono możliwość prostego wyodrębnienia środków (łatwo wyliczanym wskaźnikiem) ponoszonych w oddziałach integracyjnych i specjalnych w szkołach ogólnodostępnych związanych z wyższym kształceniem w takich oddziałach.”

Drugą główną zmianą jest wprowadzenie analogicznego rozwiązania dla szkół „niesamorządowych”. W przypadku tych szkół środki z dotacji naliczone na uczniów z niepełnosprawnością będą mogły być przeznaczane wyłącznie na realizację zadań związanych z kształceniem specjalnym. Przy czym również wprowadzono rozwiązania ułatwiające rozliczenie się z tego obowiązku.

Podział środków

Obecny system finansowania oświaty to efekt stopniowego przekazywania w latach 90. szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych do prowadzenia samorządom. Wówczas wcześniejszy centralny system finansowania szkolnictwa zastąpiono subwencjonowaniem części zadań. Wprowadzono tzw. subwencję oświatową (formalnie jest to część oświatowa subwencji ogólnej). Stanowi ona około 90 proc. wszystkich nakładów z budżetu państwa przeznaczonych na zadania oświatowe. Jej wysokość co roku określona jest w ustawie budżetowej. Środki z subwencji dzielone są między poszczególne samorządy na podstawie tzw. algorytmu podziału subwencji oświatowej, opisywanego co roku w rozporządzeniu ministra edukacji.

Podstawą podziału środków między samorządy jest tzw. standard A, nazywany też bonem oświatowym, czyli kwota przeznaczona na jednego ucznia. Aby uwzględnić specyfikę szkoły (m.in. jej wielkość, położenie i typ) oraz potrzeby ucznia, np. wynikające z niepełnosprawności, do algorytmu wprowadzono systemem wag, czyli mnożników, dzięki którym kwota na jednego ucznia wzrasta. Wag jest obecnie ponad 40.

Nie będzie „ucieczki”

W poniedziałek na konferencji prasowej wiceminister edukacji Marzena Machałek zapewniła, że w subwencji oświatowej są środki na zapewnienie uczniom z niepełnosprawnościami takiej formy zajęć, jakiej potrzebują.

- Subwencja uwzględnia niepełnosprawności – podkreśliła oraz przypomniała, że w przypadku ucznia z autyzmem czy z niepełnosprawnościami sprzężonymi kwota bazowa na jednego ucznia zwiększona jest o kwotę będącą 9,5-krotnością - co daje rocznie dodatkowo dla szkoły ponad 50 tys. zł.

czytaj więcej >> niepełnosprawni.pl

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×