Coraz więcej niepełnosprawnych znajduje pracę

Coraz więcej osób niepełnosprawnych w Polsce podejmuje pracę, uważają eksperci i stowarzyszenia je zrzeszające.

W Sejmie odbywa się konferencja „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce w 2017 roku, w świetle obowiązujących przepisów prawnych”.

 

Stopa zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym zwiększyła się o 5 punktów procentowych w stosunku do 2015 roku i obecnie wynosi 27 procent.

Nie pomagają uprzedzenia i częste zmiany przepisów

Uczestnicy konferencji wskazują jednak, że największym problemem przy aktywizacji takich osób są uprzedzenia oraz częste zmiany przepisów. Zdaniem Mirosława Przewoźnika - Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - jedną z barier wejścia na rynek pracy są obawy rodzin, na przykład przed utratą renty socjalnej. Mirosław Przewoźnik zapewnił, że niepełnosprawny może zarabiać na etacie lub w mniejszym wymiarze godzin do około 3 tysięcy złotych i jednocześnie pobierać rentę.

Sytuacja na rynku pracy sprzyja zatrudnianiu niepełnosprawnych

Wiceprezes organizacji Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Edyta Sieradzka podkreśliła, że sytuacja na rynku pracy sprzyja zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zwrócia jednocześnie uwagę na obawy związane z możliwymi kontrolami prowadzonymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Najwyższą Izbę Kontroli, czy Urząd Skarbowy.

Jej zdaniem również częste zmiany przepisów nie sprzyjają aktywizacji osób niepełnosprawnych. Przypomniała, że ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 1997 roku była nowelizowana przeszło 100 razy.

Sprawniejsza komunikacja z ZUS

Trwają prace nad kolejną nowelizacją, która ma upraszczać i odbiurokratyzować oraz ułatwiać funkcjonowanie na rynku pracy osób niepełnosprawnych.

Te uproszczenia mają dotyczyć m.in. komunikacji pomiędzy pracodawcami a zakładem ubezpieczeń społecznych.

Jak mówił w rozmowie z Naczelną Redakcją Gospodarczą Polskiego Radia Krzysztof Michałkiewicz, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, pracodawcy, aby otrzymać dofinansowanie do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, muszą mieć uregulowane wpłaty na ubezpieczenie społeczne, a często zły lub błędny zapis powoduje, że nie można skorzystać ze wsparcia przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 
Sami pracodawcy liczą na zmiany, ale podchodzą do zapewnień ostrożnie. Czekają na konkretne zapisy, bo jak mówią, diabeł tkwi w szczegółach.

Według różnych kryteriów oceny - w Polsce od 3 do 5 milionów osób jest dotkniętych niepełnosprawnością. W wieku produkcyjnym jest ich prawie 2 miliony.

Bariery, Niepełnosprawność, Klauzula

Polskie Radio

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.