PROMOCJA OBPON NA LATA: Skorzystaj ze środków ZFRON

JESZCZE W TYM ROKU WYKUP LUB PRZEDŁUŻ DOSTĘPY DO NASZYCH USŁUG FINANSUJĄC JE ZE ŚRODKÓW ZFRON

 

 

Już tylko niespełna miesiąc został na wydatkowanie przez zpchr i byłe zpchr, kwot pozostałych na koncie funduszu rehabilitacji (zfron),
uzyskanych w 2016 roku.

Środki ZFRON, które nie zostały wykorzystane w terminie do dnia 31 grudnia następnego roku, podlegają wpłacie do PFRON w terminie do 20 stycznia 2018 r.

Obowiązek zwrotu dotyczy wszystkich środków zgromadzonych na ZFRON pochodzących z Pit 4 oraz z podatku od nieruchomości, które pracodawca przeznacza na pomoc indywidualną, indywidualne programy rehabilitacji czy też gromadzi na tzw. puli ogólnej ZFRON.

JUŻ DZIŚ

WYKUP LUB PRZEDŁUŻ DOSTĘPY DO NASZYCH USŁUG

FINANSUJĄC JE ZE ŚRODKÓW ZFRON.

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepelnosprawnych

Serwis www.obpon.pl - jest to serwis informacyjny skierowany do pracodawców osób niepełnosprawnych. To miejsce gromadzące najważniejsze informacje z zakresu rehabilitacji, ekonomii, socjologii, szkoleń i doradztwa zawodowego, funduszy europejskich, HR i wielu innych dziedzin.

Serwis www.vademecumwiedzy.pl - oferuje naszym klientom merytoryczne wsparcie poprzez możliwość zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi, prowadzenie specjalistycznych konsultacji, korzystanie z branżowego doradztwa.

Serwis konsultacyjno doradczy
cennik

cennik

UWAGA! Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT 

 

Obowiązek dokonania zwrotu środków ma zastosowanie zarówno do pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej, jak i tych, którzy ten status utracili, ale ze względu na osiągany wskaźnik zatrudnienia ogółem (co najmniej 15 etatów) oraz wskaźnik osób niepełnosprawnych (co najmniej 25% z ogółu zatrudnionych po utracie statusu muszą stanowić osoby niepełnosprawne ) zachowali środki funduszu rehabilitacji.

 

Z ZFRON możesz sfinansować również inne nasze usługi:
Zapłać za dostęp do naszych serwisów - wykorzystując środki ZFRON!

FINANSOWANIE Z ZFRON (Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) - firma posiadająca status zakładu pracy chronionej może wydatki dostępów do naszych serwisów szkoleniowych pokryć w całości z konta ZFRON.

Przykład 1: § 2 ust. 1 pkt 1 (rozporządzenie o ZFRON) "wyposażenie stanowiska pracy oraz przystosowanie jego otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych" - wymaga uzyskania zaświadczenia o pomocy de minimis - pula ogólna "75".

Przykład 2: § 2 ust. pkt 11, lit. "j" (rozporządzenie o ZFRON) "zakup wydawnictw i pomocy dydaktycznych stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych", (zatrudnionej osoby niepełnosprawnej) - pomoc indywidualna "10" poza regułą wydatków stanowiących pomoc de minimis (usługa: dostęp do serwisu szkoleniowo - informacyjnego).

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×