Trudny rynek pracy dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy to wciąż trudny temat. Agencje pracy zapewniają, że ofert dla pracowników z niepełnosprawnością pojawia się coraz więcej, a jednak wskaźnik aktywności zawodowej niepełnosprawnych pozostaje niski. Wpływ na to mają małe zarobki, pułapka rentowa, bariery architektoniczne oraz oferty, które często są poniżej kwalifikacji poszukujących pracy osób.

 

- Często to brak wiedzy i świadomości wpływa na to, że osób niepełnosprawnych nie bierze się pod uwagę w procesie rekrutacji. Na szczęście to ciągle się zmienia, a poszczególne organizacje coraz chętniej i aktywniej wymieniają się pozytywnymi doświadczeniami i wiedzą w tym zakresie - mówi Martyna Ładkowska, kierownik gdańskiego oddziału firmy Jobhouse Sp. z o.o.


- Oferty tego typu pojawiają się i z perspektywy kilku ostatnich lat jest ich na rynku coraz więcej. Jeśli chodzi o charakter pracy, to dotyczą one zarówno osób niewykwalifikowanych, które mogą wykonywać proste czynności, np. biurowe lub związane z dozorowaniem, ale także specjalistów. Ta druga grupa poszukiwana jest głównie przez korporacje, częściej zagraniczne, co wynika z przyjętych przez nie standardów i polityki zatrudniania. Wymagają one określonych kompetencji zawodowych, doświadczenia czy znajomości języków, a niepełnosprawność nie ma w tym przypadku znaczenia - mówi Magdalena Białek, regionalny kierownik rekrutacji stałych Grupa Progres


Czy ofert faktycznie jest tak dużo? Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, w okresie ostatniego roku wpłynęło tam 171 ofert (394 stanowiska pracy) dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością (różne stopnie niepełnosprawności). W większości były to jednak stanowiska niewymagające specjalnych kwalifikacji.

Oferty pracy

Jednym z częściej wymienianych problemów dotyczących aktywizowania zawodowego osób z niepełnosprawnością są oferty pracy, które znajdują się poniżej ich kwalifikacji. Wśród ofert, które w okresie ostatniego roku wpłynęły do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, znalazły się: doradca klienta, konserwator części/sprzętu, księgowy, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, operator maszyn czyszczących, pakowacz ręczny, kasjer, pracownik ochrony fizycznej, robotnik gospodarczy, sprzątaczka biurowa, sprzedawca, szwaczka maszynowa, ślusarz, technik prac biurowych, zaopatrzeniowiec, kontroler jakości, operator myjni, parkingowy, pilarz, pokojowa, pomoc laboratoryjna, rejestratorka medyczna, specjalista ds. reklamy, specjalista ds. kadr, specjalista ds. szkoleń.

- Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności najchętniej są zatrudniane jako wsparcie w dziale księgowości, kadr i płac, administracji czy obsłudze klienta, ale również w branży technicznej. Zarówno małe przedsiębiorstwa, jak i duże organizacje są otwarte na zatrudnienie osób niepełnosprawnych - mówi Martyna Ładkowska.

Mimo to, jak podaje NSZZ Solidarność, w 2017 roku mniej niż 30 proc. osób z niepełnosprawnością pracowało lub aktywnie poszukiwało zatrudnienia, bo praca poniżej kwalifikacji to jedno, kolejny problem to niskie zarobki. Mało zarabiają zarówno osoby bez wysokich kwalifikacji, jak i specjaliści.

Problemy związane z zatrudnieniem niepełnosprawnych

- Najważniejsze jest to, aby dokładnie sprawdzić, co jako firma, jako pracodawca, musimy zapewnić, zatrudniając te osoby, jak np. liczbę godzin pracy (nie większą niż 8 godz. w przypadku stopnia umiarkowanego, czy 7 godz. stopnia znacznego), odpowiednio przystosowane stanowisko pracy, jak i dodatkową przerwę. Praca, którą oferujemy, musi też być zgodna ze wskazaniami w orzeczeniu lekarskim - mówi Martyna Ładkowska.

Pracodawca powinien zadbać też o to, aby niepełnosprawny pracownik mógł bez problemu dostać się do miejsca pracy i komfortowo się w nim przemieszczać.

- Częstym problemem i barierą, zwłaszcza dla mniejszych firm, jest konieczność dostosowania infrastruktury, zarówno w aspekcie swobodnego poruszania się, jak również wyposażenia konkretnego stanowiska pracy. Zdecydowanie łatwiej jest podmiotom, które mają siedziby w nowoczesnych budynkach biurowych, dostosowanych do tego typu potrzeb. Choć rynek jest jeszcze mocno zróżnicowany pod tym względem, firmy są coraz bardziej otwarte na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Starają się inwestować w niezbędną infrastrukturę, a także odpowiednio szkolić kadrę managerską w tym zakresie - mówi Magdalena Białek, Grupa Progres.

Warto pamiętać, że niepełnosprawność obejmuje też schorzenia, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka. O orzeczenie mogą starać się osoby chorujące m.in. na cukrzycę czy epilepsję, a także posiadające dysfunkcje wzroku. Zatrudniając takie osoby pracodawca powinien wziąć to pod uwagę. Przykładowo miejsce pracy osoby z cukrzycą powinno umożliwiać mu sprawdzenie poziomu cukru we krwi, wykonanie iniekcji insuliny lub zjedzenie przekąski.

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych przynosi pracodawcy korzyść w postaci dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Niestety, często staje się to dla pracodawcy głównym powodem zatrudnienia tych osób, którym oferowane są potem niekorzystne warunki finansowe. Z drugiej strony osoby niepełnosprawne często boją się, że podejmując zatrudnienie zostaną całkowicie lub częściowo pozbawione renty. Tak zamyka się błędne koło.

 

źródło: www.pracatrojmaisto.pl

 

 

 
 
 
 

Rekrutacja osób z niepełnosprawnościami

Celem naszych działań jest pozyskanie i wyselekcjonowanie odpowiednich kandydatów spośród osób niepełnosprawnych pod kątem wymagań Klientów oraz specyfiki danego stanowiska.

Prowadzimy rekrutację w oparciu o własną bazę kandydatów oraz współpracę z najlepszymi uczelniami w Polsce, stowarzyszeniami oraz fundacjami działającymi na rzecz tych osób.

Powierzając nam proces rekrutacji niepełnosprawnych pracowników, pracodawca zyskuje pewność, że uzyska rekomendację najbardziej odpowiednich kandydatów na dane stanowisko, a pracownik pewność i stabilność zatrudnienia.

 

ODWIEDŹ NAS NA STRONIE >> REKRUTACJA.OBPON.PL 

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.