KOMUNIKAT: Składanie sprawozdań finansowych za 2017 rok do PFRON

Beneficjentami zobowiązanymi do sporządzania sprawozdań finansowych są podmioty określone w ustawie o rachunkowości (doc 27 KB).

Niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie do 30 kwietnia 2018 r. może skutkować wstrzymaniem wypłaty środków.

Sprawozdanie finansowe za 2017 r. lub „oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego”, należy dostarczyć do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON do dnia 30 kwietnia 2018 r.  

Przypominamy, że zgodnie z przepisami1 wnioskodawca przedstawia Funduszowi sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie 
z przepisami o rachunkowości. Podmioty ubiegające się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych będące mikro- lub małymi przedsiębiorstwami (wielkość w poz. 9 na wniosku Wn-D oznaczona kodem 0 lub 1) nie mają obowiązku przekazywania sprawozdań finansowych oraz oświadczeń o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych (doc 29 KB).

Wnioskodawca (wielkość w poz. 9 na wniosku Wn-D oznaczona kodem 2 lub 3), który nie ma obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości, przedstawia oświadczenie, w którym wskazuje, że nie jest zobowiązany do ich sporządzania (doc 28 KB)

Beneficjentami zobowiązanymi do sporządzania sprawozdań finansowych są podmioty określone w ustawie o rachunkowości (doc 27 KB).

Niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie do 30 kwietnia 2018 r. może skutkować wstrzymaniem wypłaty środków.

Zgodnie z przepisami wnioskodawcy ubiegający się o pomoc w postaci refundacji składek na ubezpieczenia społeczne nie są zobowiązani do składania sprawozdania finansowego za 2017 r. ani „oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego”.

Źródło: PFRON
2018-03-16

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×