Opracowanie OBPON: Niskopodłogowość umowna, czyli niepełnosprawny w tramwaju

Tramwaje inne niż niskopodłogowe nie są już produkowane. Modele starego typu stopniowo zostają wycofywane na rzecz zdecydowanie bardziej przyjaznych osobom niepełnosprawnym. Szkopuł w tym, że często najniższym kosztem, co powoduje sporo komplikacji.

 

POpracowanie OBPONojazd niskopodłogowy w rzeczywistości wcale taki być nie musi. Przynajmniej jeśli uznamy, że niskopodłogowość oznacza poziom podłogi poniżej górnej linii kół na ponad połowie długości tramwaju. Bywa bowiem, że dotyczy to zaledwie kilku metrów kwadratowych.

 

Kontrowersyjne Moderusy

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji we Wrocławiu w lutym bieżącego roku zaprezentowało tramwaj o nazwie Moderus Beta. To pierwszy z 40 modeli, jakie stolica Dolnego Śląska kupiło za unijne pieniądze. Zakupy te mają w pierwszej kolejności pozwolić na wymianę pojazdów, które mają już po 30-40 lat i są w całości wysokopodłogowe. Jednakże nowe tramwaje mają bardzo ograniczoną przestrzeń z niską podłogą, na co wskazuje znany wrocławski aktywista, poruszający się na wózku, Tomasz Jakub Sysło. „Niestety niska podłoga jest tylko w środkowej części tramwaju. Jest bardzo duże ryzyko, że np. nie zmieszczą się tam dwa wózki. Poza tym strome schody w tej przestrzeni niskopodłogowej, pseudoniskopodłogowej są bardzo uciążliwe dla osób starszych. Wydaje mi się, że nie jest to dobry zakup” - powiedział Radiu Wrocław.

 

Przewoźnik odpowiada, że to tylko prywatne zdanie aktywisty. MPK zaś zakup konsultowało z Radą Konsultacyjną ds. Osób Niepełnosprawnych. Jej przewodnicząca, Agata Roczniak, w pełni popiera inwestycję. „Te niskopodłogowe tramwaje może i są bardziej dostępne, ale niestety dwa razy droższe. W konsekwencji gdyby miasto wybrało tę wersję droższą, mając określoną pulę środków, mogłoby zakupić o połowę mniej tramwajów. To z kolei przełożyłoby się na mniejszą liczbę dostępnych dla nas kursów” - mówiła rozgłośni.

 

MPK nadmienia, że kolejny przetarg będzie obejmował 39 tramwajów (z opcją zwiększenia tej liczby do nawet 87) w całości niskopodłogowych. „Chcemy tak ulokować środki, żeby wymienić jak najwięcej taboru” - tłumaczyła na antenie rzeczniczka, Agnieszka Korzeniowska.

fot.pixabay

Krakowskie łatanie dziur taborowych

Problem wrocławski nie jest jednak lokalny. Z podobnymi kwestiami styka się w zasadzie każde miasto obsługujące komunikację tramwajową. Przykładem może tu być Kraków, który wciąż opiera się w dużej mierze na wysokopodłogowych modelach 105N. Stanowią one w dalszym ciągu duży procent taboru jadącego na Nową Hutę. Wprawdzie miasto sukcesywnie wycofuje te pojazdy zastępując je nowymi modelami, ale idzie to bardzo opornie. Również dlatego, że nowe tramwaje (jak np. „Krakowiak” wyprodukowany przez fabrykę PESA w Bydgoszczy) okazują się bardzo awaryjne. Stąd konieczność równoczesnego utrzymywania wielu egzemplarzy starego typu.

 

Odsetek pojazdów wysokopodłogowych byłby w Krakowie jeszcze większy, gdyby kilka lat temu nie zdecydowano się na zakup przerobionych w latach 90. tramwajów typu N8. Model ten, produkowany w latach 70. przez fabrykę MAN w Norymberdze, był wówczas w całości wysokopodłogowy. W latach 90. zaś do istniejących egzemplarzy dodano człon środkowy z niską podłogą. Można zatem powiedzieć, że zastosowano rozwiązanie, które teraz poznają mieszkańcy Wrocławia. Rzeczywiście nie jest to rzecz najwygodniejsza. Niemniej jeszcze większym mankamentem większości tramwajów krakowskich jest brak wysuwanej pochylni, która pozwoliłaby bez problemów na wjazd do środka osobie niepełnosprawnej.

 

Przystanki problemem nie tylko w Warszawie

Takiego kłopotu teoretycznie nie ma w aż tak dużym stopniu w Warszawie, gdyż tu korzysta się w sporym procencie z tramwajów posiadających wysuwaną rampę. Tu jednak pojawia się inna kwestia, a mianowicie odpowiednie dostosowanie przystanków. Jeśli tramwaj staje w punkcie znajdującym się na poziomie ulicy, motorniczy odmawia wysunięcia platformy, gdyż obawia się uszkodzenia konstrukcji. Co prawda jakość infrastruktury przystankowej w stolicy jest coraz lepsza (w 2017 roku wreszcie podniesiono poziom nawierzchni do wsiadania na przystanku Stare Miasto), ale jest jeszcze sporo do zrobienia. Przykładem niech będzie cała seria przystanków znajdujących się wzdłuż ulicy Okopowej na Woli. Tam nie tylko trzeba wysiadać bezpośrednio na ulicę, ale dodatkowo tory znajdują się powyżej jej poziomu. Bez pomocy co najmniej dwóch silnych osób pasażer na wózku inwalidzkim nie ma szans wysiąść z tramwaju lub do niego wsiąść.

 

Infrastruktura przystankowa stopniowo poprawia się w Krakowie. W ramach modernizacji systemu transportu tramwajowego podniesiono poziom przystanków m.in. w okolicach Dworca Głównego czy Teatru Bagatela. W kolejnych latach – przy okazji remontów torowisk – zmiany dotkną kolejne obszary, które wymagają dostosowania do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej.

 

O niepełnosprawnych nie myślano za to we Wrocławiu konstruując centralny punkt przesiadkowy komunikacji miejskiej na Placu Grunwaldzkim (przystanek Rondo Reagana). Wprawdzie powstała tam ciekawie zaaranżowana przestrzeń, a na właściwy peron skierują nas windy, lecz budując ów węzeł zdecydowano, że do tramwaju lub autobusu podróżni wsiadać będą bezpośrednio z poziomu ulicy, bez jakiegokolwiek podwyższenia.

 

Komunikacja tramwajowa z pewnością nie jest przeżytkiem. Wiele miast ma w planach rozbudowę sieci tramwajowych, co musi iść w parze ze stałym zwiększaniem liczby posiadanego zmodernizowanego taboru. Sęk jednak w tym, by był on przyjazny osobom z niepełnosprawnościami również w praktyce, a nie tylko na papierze.

 

autor:
Robert Marchwiany
redaktor OBPON

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.