Połowa stron www administracji jest niedostępna dla osób z niepełnosprawnościami

Ponad połowa stron internetowych administracji publicznej nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – wynika z opublikowanego w poniedziałek, 16 kwietnia, raportu Fundacji Widzialni. W 2018 r. 48,2 proc. stron www było dostosowanych dla takich osób.

 

Fundacja Widzialni bada dostępność dla osób z niepełnosprawnością serwisów internetowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem serwisów administracji publicznej w tym m.in. najważniejszych osób i instytucji, ministerstw, a także innych instytucji publicznych. Badane są także wybrane e-usługi, oferowane przez państwo. Od 2013 r. publikuje na ten temat raporty.

Brakuje wiedzy

Jak wynika z najnowszego raportu (badania przeprowadzono od lutego do kwietnia), w 2018 r. 48,2 proc. serwisów administracji publicznej było dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. W 2017 r. było to 47,8 proc.

- W stosunku do ubiegłego roku różnica jest niewielka. Wydaje mi się, że powodem jest to, że powstało wiele nowych serwisów, a wiele serwisów uległo gruntownej zmianie – powiedział przewodniczący Rady Fundacji Widzialni Artur Marcinkowski. – W zasadzie błędy, które wykrywamy są te same. To jest m.in. brak opisanych linków, brak opisanych zdjęć, brak kontrastu. To są elementarne rzeczy, które wpływają na dostępność strony www – dodał.

Jak wyjaśnił, tego typu błędy powodują, że programy asystujące np. odczytujące na głos zawartość strony internetowej nie mogą prawidłowo odczytać jej zawartości, a to uniemożliwia skorzystanie z danej strony.

- Wydaje mi się, że świadomość na temat dostępności jest coraz większa. To, czego nam brakuje, to wiedzy. Ludzie nie mają wiedzy, w jakim sposób należy podejść do dostępności, w jaki sposób dostosować serwis, jak nim zarządzać, aby był dostępny dla osób z niepełnosprawnościami – dodał Marcinkowski.

Ministerstwo Cyfryzacji z oceną 2

Jak wynika z raportu, wśród sześciu stron najważniejszych osób i instytucji w państwie ocenę dostateczną, jeśli chodzi o dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, otrzymały: sejm.gov.pl, premier.gov.pl i prezydent.pl. Ocenę niedostateczną - trybunał.gov.pl, sn.pl, senat.gov.pl.

W tym roku – wśród zbadanych 19 serwisów ministerstw – żaden nie otrzymał oceny bardzo dobrej. Ocenę dobrą otrzymały serwisy trzech ministerstw, siedem – ocenę dostateczną, a dziewięć – niedostateczną. I tak ocenę dobrą otrzymały serwis ministerstw: rolnictwa i rozwoju wsi, finansów i ministerstwa inwestycji i rozwoju.

Ocenę dostateczną otrzymały serwisy ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji, ministerstwa sportu i turystyki, ministerstwa infrastruktury, ministerstwa edukacji narodowej, ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej, ministerstwa przedsiębiorczości i technologii, ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego.

Wśród dziewięciu serwisów z ocenami niedostatecznymi znalazły się strony www m.in. ministerstw: zdrowia, kultury i dziedzictwa narodowego, sprawiedliwości, cyfryzacji, spraw zagranicznych, czy obrony.

Serwisy instytucji publicznych

Wśród 23 instytucji samorządowych i administracji centralnej w terenie (strony internetowe urzędów wojewódzkich miast) – cztery strony zostały ocenione na trójkę – poznan.uw.gov.pl, kielce.uw.gov.pl, lublin.uw.gov.pl, duw.pl. Pozostałych 19 stron otrzymało ocenę niedostateczną.

Jeśli chodzi o wybrane strony i serwisy instytucji publicznych, to wśród 35 przebadanych, trzy otrzymały ocenę bardzo dobrą, są to: serwis biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, serwis centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia i strona urzędu komunikacji elektronicznej.

Siedem otrzymało ocenę dobrą, m.in.: nask.pl, gif.gov.pl, lektury.gov.pl, kowr.gov.pl (krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa), arimr.gov.pl.

13 serwisów otrzymało oceną dostateczną m.in.: danepubliczne.gov.pl, historiapojazdu.gov.pl, pfron.org.pl, zus.gov.pl, nfz.gov.pl.

Pozostałych 12 ocenionych zostało na ocenę niedostateczną. W tej grupie znalazły się m.in. niepodlegla.gov.pl, danepubliczne.gov.pl, rodzina.gov.pl, epuap.gov.pl, senior.gov.pl, udsc.gov.pl.

Problemy w e-usługach

W tym roku zbadano także wybrane e-usługi m.in.: uzyskaj dowód osobisty, skorzystanie z programu 500 plus, sprawdź punkty karne, zgłoś się do urzędu pracy, załóż jednoosobową działalność gospodarczą, mDokument, uzyskaj odpis aktu cywilnego przez internet.

Najwięcej punktów zebrały m.in.: mDokumenty, sprawdzenie informacji na temat ubezpieczenia w ZUS, sprawdzenie punktów karnych, zgłoszenie się do Urzędu Pracy, obywatel.gov.pl. Najniżej oceniono serwisy epuap.gov.pl, ceidg.gov.pl.

Największe problemy, w ramach badanych e-usług, na jakie wskazali eksperci to: niepoprawnie ładujący się formularz wniosku (np. w programie rodzina 500 plus), co utrudniało jego wypełnienie.

„W porównaniu do e-usług zbadanych w zeszłorocznym badaniu należy zwrócić uwagę na znaczący wzrost dostępności portalu obywatel.gov.pl. Przeniesienie części usług z portalu epuap.gov.pl na portal obywatel.gov.pl (np. Zgłoszenie do programu Rodzina 500+) umożliwiło skorzystanie z większej ilości usług przez użytkowników, szczególnie niewidomych” – wskazano w raporcie. Dodano, że dla konsultanta niewidomego nadal trzy spośród dziewięciu badanych usług były niedostępne.

Niedostępne aplikacje

W tym roku do analiz włączono przykładowe aplikacje na urządzenia mobilne obsługiwane przez system Android i iOS m.in. Regionalny System Ostrzegania, mObywatel, Jakość powietrza, NFZ CanCallCenter, Śląska policja.

„Szybciej i bardziej intuicyjnie obsługiwano aplikacje w systemie Android. Cechą wspólną dla obu platform jest niedokładne opisywanie grafik oraz innych elementów strukturalnych stron. Nie zapewniono także w niektórych przypadkach odpowiedniej alternatywy dla udostępnionych wykresów. Najbardziej rażące zaniedbania dotyczą platformy iOS, które niemal w każdej z aplikacji powodowały trudności w obsłudze oraz zrozumieniu treści” – oceniono w raporcie.

Badanie dostępności stron www i e-usług składało się z kilku etapów. Najpierw badanie przeprowadzili eksperci, a następnie konsultanci z niepełnosprawnościami; niedowidzący, niewidomi, niesłyszący, którzy sprawdzali m.in. dostępność formularzy, wyszukiwarek, elementów multimedialnych oraz łatwość poruszania się po danym serwisie.

 

źródło: www.niepełnosprawni.pl

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.