Komunikat OBPON.ORG: WAŻNE!: Senat za nowelizacją ustawy o rehabilitacji bez poprawek

16 maja 2018 r. Senat, w godzinach wieczornych głosował nad nowelizacją przepisów ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

 

Żadna ze zgłoszonych w toku debaty poprawek, w tym te dotyczące aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, nie zyskały poparcia.

Może to oznaczać, że  wkrótce zmianie ulegną m.in. wysokość ulgi, zasady wystawiania informacji o ulgach we wpłatach na PFRON oraz odwołanie od decyzji Prezesa Zarządu PFRON zostaną zastąpione wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Ustawa stanowi realizację II etapu rządowego Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Celem programu jest wspieranie rodzin z osobami niepełnosprawnymi, w szczególności wychowujących niepełnosprawne dzieci. Program zawiera kompleksowe rozwiązania dotyczące wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin, wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny, a także usług wspierających i rehabilitacyjnych oraz wsparcia mieszkaniowego.

 

Ustawa, w brzmieniu uchwalonym przez Sejm trafi teraz do podpisu Prezydenta RP

 

Przebieg prac przed skierowaniem ustawy do Senatu:

   11 maja 2018

    Przekazanie ustawy do Senatu

    Druk nr 820

    11 maja 2018

    Skierowanie ustawy do:

    – Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

    Ekspertyzy i materiały Kancelarii Senatu

    Rozpatrzenie ustawy przez komisję

    16 maja 2018

    121. pos. Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

    Wniosek komisji: o przyjęcie ustawy bez poprawek Wniosek mniejszości komisji: o wprowadzenie poprawki do tekstu ustawy Druk nr 820 A

    Rozpatrzenie ustawy przez Senat

    16 maja 2018

    60. pos. Senatu

    Skierowanie ustawy do komisji w celu ustosunkowania się do przedstawionych na posiedzeniu Senatu wniosków

    16 maja 2018

    122. pos. Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

    Rozpatrzenie ustawy przez Senat (cd.)

    16 maja 2018

    60. pos. Senatu

    Podjęcie uchwały: Senat przyjął ustawę bez poprawek

 

 

plik >>> STENOGRAM

 

plik >>> Wersja ustawy w brzmieniu uchwalonym przez Sejm

 

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×