Protest niepełnosprawnych: Sprawdzian sprawiedliwości

Jedyne kryterium, jakie można zastosować do oceny protestu niepełnosprawnych, to kryterium sprawiedliwości.

 

Jedyne kryterium, jakie można zastosować do oceny protestu niepełnosprawnych, to kryterium sprawiedliwości. Trudno jednak dowieść, że w społecznym porządku w Polsce bardziej sprawiedliwe jest rozdawanie po trzy stówy na ołówki niż zapewnienie odpowiedniego wsparcia niepełnosprawnym. Opowiadanie o tym, że protest jest polityczny to zawracanie głowy. Prawie każdy protest społeczny jest polityczny, a jeszcze bardziej polityczne są sarkania parlamentarzystów na ludzi śpiących miesiąc pod sejmową barierką. A już najbardziej czyhanie, aż którejś ze zdesperowanych matek „coś się powie” do kamery, i nagrywanie ich przez 24 godziny na dobę, by je przyłapać na malowaniu paznokci.

Naprawdę ktoś uważa, że jeśli nieopatrznie powiedzą, iż nie lubią partii rządzącej, jest to powód, by nie spełniać ich postulatów? Rodzice niepełnosprawnych słyszeli przez długie lata, że w Polsce są pieniądze, to po nie przyszli. Słyszeli, że społeczeństwo jest gotowe wziąć odpowiedzialność za każde życie, i to życie na przyzwoitym poziomie – to się zgłosili do Sejmu. A dokąd mieli pojechać? Słyszeli, że najlepiej otrzymać gotówkę – bo rodzina najlepiej wie, jak efektywnie rozplanować wydatki – to uwierzyli.

Jest w tym proteście również coś zadziwiająco niepolitycznego. To postawa większości przedstawicieli obozu władzy. Najbardziej niepolityczne jest odwracanie się od matek przez posłów, podczas kiedy powinni je ucałować przed całym narodem w spracowane ręce. Jeśli było coś, co dawało obecnej większości pewien urok, gdy szła do wyborów dwa lata temu, takie, powiedzmy, jądro programu tej formacji, to był to jej egalitaryzm, opowieść o zwykłym człowieku. Każdy dzień protestu w Sejmie, podobnie jak sprawa samonagród, uderza boleśnie w ten wizerunek, w przekaz mówiący: „Jesteśmy jak wy”. Już nie ze względu na te matki, na ich upór, łzy i pewną polityczną nieporadność (na politykę mało miały w życiu czasu), nie ze względu na wielką Wandę Traczyk-Stawską i dzielną Janinę Ochojską. Ze względu na nasze polskie dzieci, które patrzą na biedę niepełnosprawnych w zabarykadowanym Sejmie i się gorszą każdego dnia. Mając na uwadze przyszłość opinii o prawicy w Polsce, postulaty z sejmowego progu, korytarza i podłogi powinno się spełnić.

 

Paweł Kowal
Rzeczpospolita 
16.05.2018

 

czytaj cały artykuł >>>

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.