Danina solidarnościowa pozwoli rządowi wycofać się z likwidacji 30-krotności składek ZUS

Po wprowadzeniu daniny solidarnościowej rząd może z twarzą odejść od pomysłu zlikwidowania limitu 30-krotności dla składek ZUS.

 

Ustawa zakładająca zniesienie limitu rocznych dochodów, powyżej którego nie trzeba odprowadzać już składek na ubezpieczenie społeczne, jest obecnie w Trybunale Konstytucyjnym. Skierował ją tam prezydent Andrzej Duda. Miał wątpliwości co do trybu jej uchwalenia. Według niego strona społeczna miała za mało czasu na konsultacje. Zmiany sprowadzają się do pełnego obłożenia składkami ZUS całości dochodów również tych osób, które zarabiają najwięcej. Miałoby to wyraźnie zwiększyć wpływy w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, choć pracodawcy i związkowcy zwracali uwagę, że w przyszłości drastycznie podniesie też obciążenie FUS wypłatą emerytur.

Jest jednak szansa, by rząd mógł odejść od pomysłu z 30-krotnością, bo sam właśnie stworzył sobie pretekst. Są nim plany nowego podatku solidarnościowego, który będą płacić wszyscy uzyskujący dochody z pracy powyżej 1 mln zł rocznie. W 2020 r. po raz pierwszy odprowadzą 4-proc. daninę naliczoną od nadwyżki powyżej tego miliona. Pieniądze mają trafić do specjalnie powołanego funduszu, który będzie finansował pomoc dla niepełnosprawnych. Rząd liczy, że w pierwszym roku z nowego podatku ściągnie 1,15 mld zł. Ale te plany spaliłyby na panewce, gdyby jednocześnie zlikwidował 30-krotność. Wynika to ze sposobu obliczania podstawy opodatkowania. To przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania i zapłacone składki na ZUS. Bez limitu wartość składek drastycznie by wzrosła, więc część podatników albo w ogóle nie zostałaby objęta podatkiem solidarnościowym, albo zapłaciłaby go dużo mniej, niż obecnie zakłada to rząd.

 


źródło: Gazeta Prawna

– Dziś osoby, które uzyskują dochód w wysokości 87 tys. zł miesięcznie – a takie płaciłyby podatek – przestają odprowadzać składki na ZUS już po dwóch miesiącach. To pokazuje, jak bardzo obciążenie składkami by się zwiększyło i jak duży miałoby to wpływ na podstawę opodatkowania – mówi Jeremi Mordasewicz, ekspert Konfederacji Lewiatan. Jego zdaniem rząd jak dotąd w ogóle nie wziął tej korelacji pod uwagę. Według Mordasewicza może to być dodatkowy argument za odejściem od planów likwidowania 30-krotności, choć zapewne nie będzie to powód najważniejszy.

– Inny z tej samej kategorii to choćby zamiar uruchomienia pracowniczych planów kapitałowych. Jeśli projekt PPK ma się udać, to nie można jednocześnie zwiększać obciążeń składką obowiązkową. Koszty PPK i likwidacji 30-krotności są porównywalne – ocenia Mordasewicz.

Dalsze forsowanie likwidacji limitu dla składek mogłoby doprowadzić do paradoksalnej sytuacji, w której to sam rząd otworzyłby furtkę do generowania wyższych kosztów zmniejszających wpływy z podatku solidarnościowego. Bo innych sposobów na optymalizację nie ma zbyt wiele. A z tych, które można wymienić, skorzystać mogą przede wszystkim bogaci pitowcy na działalności gospodarczej. Tak przynajmniej uważa Paweł Stańczyk z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

– Najprostszy sposób to powołanie spółki osobowej, gdzie dochód jest dzielony między wspólników i każdy z nich płaci podatek od swojej części. To się kalkuluje wtedy, gdy każda z tych części jest mniejsza niż milion złotych – mówi Paweł Stańczyk.

 

Marek Chądzyński

czytaj więcej >> Gazeta Prawna

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.