Danina solidarnościowa: milionerom pomoże optymalizacja

 

Nowy podatek może prowokować najlepiej zarabiających do działań optymalizacyjnych – uważają eksperci.

 

Zaproponowana przez rząd nowa danina „solidarnościowa" nie przybrała na razie formy konkretnego projektu ustawy. Dlatego pytani o ocenę tego pomysłu eksperci podatkowi zastrzegają, że można mówić tylko o ogólnych propozycjach przedstawionych przez resorty finansów i pracy.

Wynika z nich, że osoby zarabiające powyżej 1 mln zł rocznie zapłacą 4-proc. daninę od nadwyżki dochodu przekraczającej 1 mln zł.

– Choć takich osób jest niewiele, zapowiedź nowego podatku może sprowokować ich do różnych zachowań zmierzających do optymalizacji rozliczeń – przewiduje Andrzej Taudul, doradca podatkowy i partner w kancelarii Paczuski Taudul.

O optymalizacji zapewne pomyślą indywidualni przedsiębiorcy prowadzący np. działalność produkcyjną.

– Mogą, ze względu na ponoszone koszty działalności, być wyłączeni spod działania nowego podatku – sugeruje Anna Misiak, doradca podatkowy i partner w MDDP.

Pewien margines zarządzania przychodami i kosztami mogą też mieć osoby uzyskujące przychody z zysków kapitałowych. – Osoby osiągające dochody z gry na giełdzie mają dość szerokie możliwości obniżania dochodu, by zejść poniżej poziomu 1 mln zł – dodaje Andrzej Taudul.

Jednak nie wszyscy dobrze zarabiający podatnicy będą mieli taką swobodę. Osoby pracujące na etatach, np. wysoko wynagradzani prezesi banków, mają stałe koszty uzyskania przychodu. Tym samym nie będą mogli wysokimi kosztami wpłynąć na dochód do opodatkowania.

– Takich możliwości nie będą miały także osoby prowadzące jednoosobową działalność polegającą, ogólnie mówiąc, na dodawaniu wartości intelektualnej, np. doradztwo, i opodatkowane liniowo – wskazuje Anna Misiak. Wyjaśnia przy tym, że osoby „sprzedające" swoją wiedzę najczęściej ponoszą stosunkowo niewielkie koszty jak np. zakup komputera czy oprogramowania. W takiej sytuacji nawet zakup samochodu za kilkadziesiąt tysięcy złotych może nie wystarczyć do obniżenia wysokości dochodu poniżej 1 mln zł.

Eksperci przyznają, że wiele osób podlegających nowej daninie może zareagować emocjonalnie i zacząć rozważać przenosiny za granicę.

– To nie zawsze jest korzystne, bo zarobki na poziomie miliona złotych są w krajach Europy Zachodniej z reguły wyżej opodatkowane niż w Polsce – przypomina Andrzej Taudul. Zauważa też, że różne koszty przenosin (w tym fizycznej przeprowadzki) mogą być wyższe niż nowa danina.

Nowy podatek będzie jeszcze jednym czynnikiem zróżnicowania sytuacji podatników.

– Z nowej daniny mają być wyłączeni ryczałtowcy, a obciążeni mają być rozliczający się liniowo lub progresywnie, w tym np. wspólnicy spółek osobowych – zauważa Anna Misiak.

Bardziej radykalny w ocenie rządowej propozycji jest Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. W wydanym w środę oświadczeniu zauważa, że w ten sposób zostanie stworzona trzecia, 36-proc. stawka podatkowa (obok 18 i 32 proc.) dla osób rozliczających się według skali.

Przedsiębiorcy z ZPP zauważają też, że dochodów przekraczających milion złotych rocznie nie uzyskują wyłącznie rentierzy, lecz także prezesi spółek czy przedsiębiorcy rozwijający swoje firmy. „Obciążając ich wyższym podatkiem rząd zniechęca do podejmowania dalszych aktywności w celu rozwijania swoich karier i przedsiębiorstw" – czytamy w oświadczeniu ZPP.

Paweł Rochowicz

RZECZPOSPOLITA
16.05.2018

czytaj cały artykuł >>>

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.