Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Opracowanie OBPON: Relacja z Panelu Dyskusyjnego Organizacji OBPON.ORG poświęconego problemom Osób Niepełnosprawnych i Ich Pracodawców (Rzeszów 11.06.2018r.)

Nieco inny przebieg od zaplanowanego pierwotnie miała dyskusja panelowa, którą zorganizowała Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG. Z racji natłoku nowości, z jakimi pracodawcy muszą się mierzyć w ostatnich tygodniach, spotkanie przybrało formę szkolenia z aktywnym udziałem uczestników.

 

Opracowanie OBPONDyskusja panelowa odbyła się 11 czerwca w hotelu „Rzeszów”. Wzięli w niej udział przedstawiciele pracodawców przede wszystkim z Podkarpacia. Z wielką uwagą – często zadając pytania – przysłuchiwali się informacjom dotyczącym szczegółów aktów prawnych, które niedawno weszły w życie.

 

Częściowa krytyka noweli

Pierwszym dużym tematem była nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem nowych reguł odwoływania od decyzji prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. „Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stwierdziło, że nie wyrabia się z rozpatrywaniem odwołań i dlatego została wprowadzona zasada jednoinstancyjności” - tłumaczyła Edyta Sieradzka, wiceprezes Organizacji OBPON.ORG. Dodawała, że jest to w oczywisty sposób utrudnienie dla pracodawców, którzy co prawda obecnie mogą odwołać się bezpośrednio do sądu, ale postępowanie potrwa wówczas bardzo długo, a do decyzji prezesa PFRON-u i tak trzeba się zastosować.

 

Zmiana wspomnianej ustawy przyniosła jednak też pozytywy. Zawarto w nim bowiem nowe reguły udzielania ulg we wpłatach na PFRON. Informacje o tej możliwości będą udzielane nie wszystkim, a jedynie tym firmom, które wyrażą taką chęć. „Ulga będzie mogła wynieść do 50 proc. wysokości faktury netto” - tłumaczyła Edyta Sieradzka.

 

Wiceprezes OBPON.ORG dodała, że najważniejsze ostatnie zmiany w ustawie o rehabilitacji dotyczą warsztatów terapii zajęciowej (WTZ), zaś tematów do śledzenia w najbliższych miesiącach na pewno nie zabraknie. „Rząd planuje zawrzeć w naszym prawie kwestie dotyczące na przykład zatrudnienia wspomaganego” - powiedziała.

 

Powołana kilka godzin wcześniej na stanowisko drugiego wiceprezesa OBPON.ORG Małgorzata Tylewicz-Piwnik poruszyła kwestię zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Konkretnie skrajnie różnych interpretacji sądów administracyjnych dotyczących wydatkowania środków z tej puli, w tym również z indywidualnych programów rehabilitacji (IPR). „Na pewno typowej darowizny dla pracownika nie wolno pokrywać ze środków IPR-u” - wyjaśniała wiceprezes.

 

O RODO najdłużej

Najwięcej czasu zebrani poświęcili unijnemu Rozporządzeniu Ogólnemu o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które weszło w życie 25 maja i które już wprowadziło panikę w różnych sferach życiowych. Panikę często nieuzasadnioną i stawiającą sprawę w bardzo absurdalnych świetle. Co nie zmienia faktu, że trzeba na ten akt prawny należycie odpowiedzieć. „Zadbajcie o podstawę, by móc bez przeszkód przetwarzać dane osobowego Państwa pracowników” - apelowała Kinga Bieniasz, prawnik OBPON.ORG.

 

W tym celu należy przede wszystkim unikać sytuacji, w której przetwarzanie tych danych odbywa się na drodze wyrażenia zgody przez pracownika. „Zgoda ma to do siebie, że w każdej chwili może zostać cofnięta, co wszystko bardzo komplikuje” - tłumaczyła Kinga Bieniasz. Wszystko zawiera się w art. 6 ust. 1 p. a-f wspomnianego rozporządzenia. „Punkt ‘b’ mówi o ‘niezbędności do wykonania umowy’, co ma zastosowanie na przykład podczas rekrutacji. Punkt ‘f’ zaś mówi o 'prawnie uzasadnionym interesie' przetwarzania danych, co dzieje się w toku zwykłego działania przedsiębiorstwa” - mówiła.

 

Przy czym pamiętać należy o kilku regułach zabezpieczania danych osobowych pracowników. „Nie wysyłamy nikomu skanów ich orzeczeń lekarskich. Zaznaczamy, że dane zostały podane nam dobrowolnie i istnieje możliwość odwołania się do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli dane przetwarzane są niezgodnie z prawem. Warto utworzyć rejestr czynności przetwarzania danych, bo to bardzo pomoże przy wszelkich sytuacjach spornych. Warto też zadbać o prawidłowe zabezpieczenie tych danych wprowadzając chociażby odpowiednie zapisy w wewnętrznych regulaminach, aby nikt nieupoważniony nie miał do tych dokumentów dostępu” - radziła Kinga Bieniasz. To zresztą tylko kilka porad, gdyż ich przekazywanie trwało około godzinę.

 

Kontrowersyjny PFRON

Po tej części pracodawcy pytali o inne sprawy. Interesowała ich głównie kwestia PFRON-u, który prowadzi masowe kontrole w firmach korzystających z dofinansowań pod kątem zadłużenia ich wobec ZUS-u. Sporo słów krytyki padło pod adresem Funduszu w kwestii problemów z dostępnością tamtejszej infolinii. Ogółem dało się zauważyć, że działalność prowadzona przez PFRON w ostatnich miesiącach nie jest najwyżej oceniana przez pracodawców. Instytucja ta rozpatrywana jest raczej jako podmiot, który z jednej strony pomaga, ale z drugiej może jeszcze więcej odebrać. W tej sprawie zebrani wykazali pełną zgodność.

 

autor:
Robert Marchwiany
redaktor OBPON

 

 

 

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.