Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Polacy chcą pracować zdalnie

Wyniki badań wskazują jednoznacznie, że Polacy są bardziej zadowoleni z pracy, jeśli mogą liczyć na możliwość wykonywania jej zdalnie.

 

 • Ci, którzy mogą pracować zdalnie, niezależnie od wieku - korzystają z tej możliwości.
 • Średnio pracują w taki sposób przez 8,5 dnia w ciągu miesiąca.
 • Prawie wszyscy, którzy pracowali lub pracują zdalnie, oceniają tę możliwość pozytywnie lub bardzo pozytywnie.

Wiele organizacji wciąż podchodzi dosyć sceptycznie do pracy zdalnej. Tylko co trzeci Polak może skorzystać z takiego modelu zatrudnienia.

Jak wynika jednak z badania „Rynek pracy zdalnej, a oczekiwania pracowników. Edycja polska 2018”, które przeprowadziła firma Kantar TNS przy współpracy z Remote-How, ci, którzy nie mogą pracować zdalnie, w większości chcieliby to robić. Aż 52 proc. spośród nich chętnie pracowałaby tak przez zdecydowaną większość czasu, a 33 proc. - do 10 dni w miesiącu -

- Pracodawcy wciąż niechętnie spoglądają na pracę zdalną. A przecież ten model pracy to cały wachlarz możliwości: od sporadycznej pracy z domu i elastycznych godzin, po całkowitą pracę zdalną, bez obowiązku regularnego odwiedzania biura. Każda organizacja może wybrać z tego coś, co będzie współgrało z jej modelem biznesowym - komentuje Iwo Szapar, założyciel Remote-How.

- Niewiele firm świadomie zarządza dzisiaj pracownikami zdalnymi i mam wrażenie, że jest to temat utożsamiany przede wszystkim z firmami IT - dodaje Iwo Szapar. Wierzę, że ten trend będzie się zmieniał, bo praca zdalna może przynosić wiele korzyści biznesowych; między innymi oszczędności wynikające ze wzrostu efektywności, ale i wzrost satysfakcji pracowników

Polacy, którzy mogą pracować zdalnie, niezależnie od wieku - korzystają z tego. Średnio pracują w taki sposób przez 8,5 dnia w ciągu miesiąca. Osoby do 34 roku życia częściej informują, że ich firmy umożliwiają im pracę zdalną. Może się to wiązać z tym, że po prostu częściej starają się u pracodawcy o taką możliwość.

Niecałe 50 proc. respondentów z tej grupy odpowiedziało, że pracuje zdalnie do 5 dni w miesiącu. Spory odsetek ogółu polskich pracowników pracujących zdalnie (34 proc.) twierdzi, że pracuje tak prawie cały czas.  

Praca zdalna uszczęśliwia...

czytaj więcej >>> www.pulshr.pl

źródło: www.pulshr.pl

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.