Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Problemy na polskim rynku pracy. Brakuje pracowników, odradza się szara strefa

Co najmniej 150 tysięcy pracowników brakuje na polskim rynku pracy. Częściowo lukę wypełniają obcokrajowcy, ale ci często są zatrudnieni nielegalnie, dlatego rozrasta się szara strefa – to wnioski z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego

 

Po pierwszym kwartale 2018 roku dowiedzieliśmy się, że nadal najbardziej poszukiwani przez pracodawców są informatycy, programiści, graficy komputerowi, czy administratorzy sieci - ich jest po prostu za mało w stosunku do potrzeb firm prowadzących działalność w Polsce.

Są jednak też fachy, w których na problemy ze znalezieniem pracowników wpływają m.in. niskie płace i konieczność dojazdów. Chodzi o pielęgniarki, lekarzy, czy budowlańców - wyki z najnowszego Barometru Zawodów.

Jak poważny jest problem potwierdza ostatnia historia ze Świnoujścia. Tam firma Astaldi zrezygnowała z budowy tunelu pomiędzy wyspami Uznam i Wolin. Na podjęcie takiej decyzji miał wpływ wzrost kosztów budowy, brak materiałów oraz brak pracowników na polskim rynku. Znalazł się jednak nowy wykonawca - konsorcjum firm Porr, która na razie nie skarży się na brak rąk do pracy.

Zmierzch etatów

Przedsiębiorcy wskazują też na nowe zjawisko, które pojawiło się m.in. na Podhalu. Pracownicy nie są zainteresowani stałymi umowami o pracę. Chętniej decydują się na prace dorywcze jednocześnie i pozostają ubezpieczeni w KRUS-ie jako rolnicy.

Wolą wykonywać drobne roboty budowlane, czy zajmować się wynajmem pokoi niż mieć stałe umowy o pracę i być klientami ZUS-u. To też jest pewna nowość, bo wydawało się, że wszyscy walczyli o to, by mieć stałe umowy o pracę, że jest to bardzo pożądane. Jak się okazuje, niekoniecznie - opowiada starosta tatrzański, Piotr Bąk.

Lukę na naszym rynku częściowo wypełniają obcokrajowcy, głównie Ukraińcy. Według danych MSWiA i Ministerstw Rodziny w Polsce legalnie pracuje około 150 tys. obywateli Ukrainy. Co najmniej drugie tyle pracuje nielegalnie. Obcokrajowcy - według oficjalnych danych - są zatrudnieni głównie w zawodach nie wymagających specjalnych kwalifikacji. Najbardziej popularnym zawodem był pomocniczny pracownik polowy.

Wraca szara strefa

Kolejnym problemem dla polskiej gospodarki jest odradzająca się szara strefa. Według ostatnich danych ZUS, co trzeci obcokrajowiec pracował nielegalnie, problem dotyczy głównie obywateli Ukrainy. Na takich warunkach coraz częściej pracują też Polacy - wiele osób woli pobierać świadczenia socjalne, w tym te dla bezrobotnych i jednocześnie pracować...

 

czytaj więcej: www.rmf24.pl

źródło: www.rmf24.pl

 

 

USŁUGI REKRUTACYJNE OBPON

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.