Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Miliard na Dostępność Plus.

 

Za chwilę pierwsze nabory!

 

W ciągu 6 miesięcy ruszą konkursy dla 50 szkół, 50 uczelni i 100 placówek służby zdrowia, które chcą uzyskać dofinansowanie na poprawę dostępności. Wystartuje też konkurs na innowacje społeczne na rzecz osób o specjalnych potrzebach. Zmiany, którymi we wtorek i środę zajmie się Komitet Monitorujący Program Wiedza, Edukacja, Rozwój, pozwolą uruchomić 1 miliard złotych wsparcia pod szyldem #DostępnośćPlus.
Program Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) to jeden z polskich programów współfinansowanych z funduszy unijnych. Można z niego finansować między innymi działania na rzecz dostępności. Aby tak się stało, część jego zapisów trzeba doprecyzować, a część zmienić. Takimi zmianami zajmie się 2 i 3 października Komitet Monitorujący PO WER, w którego skład wchodzą przedstawiciele rządu, samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. 

"Bolid Dostępność Plus dostaje właśnie najlepsze paliwo i przyspiesza. Decyzja komitetu uruchomi 1 miliard złotych na rzecz dostępności" - powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Zmiany, które mogą ruszyć szybciej, bo wymagają jedynie doprecyzowania i określenia warunków realizacji, obejmują następujące konkursy i obszary:

 • konkurs dla 100 placówek służby zdrowia na likwidację barier dostępności (300 milionów złotych),
 • konkurs dla 50 uczelni i 50 szkół, które chcą być bardziej dostępne (300 milionów złotych),
 • projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które stworzy elementy zajęć dotyczące projektowania uniwersalnego przeznaczone na przykład dla przyszłych architektów czy urbanistów (30,4 miliona złotych),
 • konkurs „Inkubator Dostępności”, który wesprze innowacje społeczne zwiększające dostępność produktów i usług (10 milionów złotych),
 • projekt Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który stworzy system szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników (14,5 miliona złotych),
 • projekt „Krajowy Ośrodek Mobilności Osób Niepełnosprawnych” (KOMON) czyli projekt wspierający mobilność osób z niepełnosprawnościami (24,3 miliona złotych).

Wsparcie z PO WER na te obszary to około 700 milionów złotych. W najbliższych 6 miesiącach ruszą konkursy dla 50 szkół, 50 uczelni i 100 placówek służby zdrowia oraz „Inkubator Dostępności”. Pozostałe działania będą uruchamiane sukcesywnie.

Komitet przyjął też zmiany w PO WER, które wymagają akceptacji Komisji Europejskiej. Wartość dofinansowania, które zostanie dzięki nim uruchomione to około 300 milionów złotych. Na co trafią te pieniądze? Dzięki nim będzie można na przykład:

 • zapewnić usługi indywidualnego transportu „door-to-door” dla osób niesamodzielnych i osób z niepełnosprawnościami, które nie mogą korzystać z transportu publicznego,
 • zwiększyć dostępność budynków wielorodzinnych dla osób o ograniczonej mobilności poprzez usprawnienia instalacyjno-budowlane,
 • przeszkolić między innymi kierowców, motorniczych, maszynistów, konduktorów i innych pracowników transportu zbiorowego w zakresie profesjonalnej obsługi osób o szczególnych potrzebach,
 • wdrożyć usługi asystenckie na rzecz uczniów i przygotować kadry systemu oświaty do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • utworzyć 15 Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą.


"Zmiany te mamy już na roboczo uzgodnione z Komisją Europejską. Spodziewamy się, że Komisja Europejska zaakceptuje je do końca roku" – wyjaśnił minister Kwieciński.

Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

PFRON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.