SZKOLENIE OBPON: Szkolenie Indywidualne: 'Optymalizacja wpłat na PFRON' - kompendium wiedzy na temat korzyści z zatrudniania osób z niepełnosprawnością oraz sposobów redukcji zobowiązań wobec PFRON

      [Szanowni Państwo, w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy oraz zapytania i prośby naszych Klientów, opracowaliśmy program indywidualnych szkoleń pt.:  "OPTYMALIZACJA WPŁAT NA PFRON - Kompendium wiedzy na temat korzyści z zatrudniania osób z niepełnosprawnością oraz sposobów redukcji zobowiązań wobec PFRON".]


OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zaprasza do skorzystania z oferty szkoleń indywidualnych, dedykowanych pracodawcom zobowiązanym do wpłat na PFRON, zatrudniającym powyżej 25 osób w przeliczeniu na pełne etaty i nie osiągających określonego ustawowo 6% wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

Przeprowadzenie szkolenia w formule zamkniętej, pozwala na dostosowanie zawartości merytorycznej do aktualnych potrzeb konkretnego Klienta. Indywidualnie uzgodnione obszary szkoleniowe pozwolą naszym Klientom na zdobycie cennej i praktycznej wiedzy z zakresu Optymalizacji wpłat na PFRON oraz na kształtowanie pożądanych przez nich kierunków rozwoju firmy i personelu.

 

"OPTYMALIZACJA WPŁAT NA PFRON"

Kompendium wiedzy na temat korzyści z zatrudniania osób
z niepełnosprawnością oraz sposobów redukcji zobowiązań wobec PFRON

 wykładowca: MAŁGORZATA TYLEWICZ-PIWNIK - Wiceprezes Organizacji zrzeszającej pracodawców osób
z niepełnosprawnością OBPON.org

 

Szanowni Państwo,

Problem obowiązkowych wpłat na PFRON zasadniczo dotyczy każdego pracodawcy zatrudniającego powyżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Prawo dopuszcza kilka rozwiązań pozwalających na zmniejszenie lub całkowite zwolnienie z tych wpłat, a wybór odpowiedniego modelu działania zależy od wielu czynników jak: branża czy region, w którym działa pracodawca.
    Szkolenie, które Państwu oferujemy, zawiera najważniejsze aspekty związane z rozliczeniami z PFRON, a w szczególności mechanizmem ich redukcji.

    Program został opracowany w oparciu o wieloletnią wiedzę oraz doświadczenia wykładowcy i specjalistów naszej firmy w kontaktach z podmiotami, które nigdy nie zatrudniały osób niepełnosprawnych, a dziś spełniają ustawowy wymóg 6% wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Dzięki temu główny akcent w programie naszego szkolenia jest położony na przystępność, przejrzystość i kompaktowość przekazu. Udział w szkoleniu i uzyskana dzięki niemu świadomość istniejących możliwości, pozwoli na optymalizację wpłat na PFRON w Państwa firmie, zbudowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy wrażliwego społecznie, a pozyskana wiedza teoretyczna i praktyczna, poparta przykładami już funkcjonujących rozwiązań, otworzy nowe możliwości na ograniczenie problemów związanych z tzw. rynkiem pracownika i niedoborem kadr.

 SZKOLENIE DEDYKOWANE DLA:
 - pracodawców zatrudniających powyżej 25 osób w przeliczeniu na pełne etaty, nie osiągających 6%
   zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, zobligowanych do obowiązkowych wpłat do PFRON,
-  firm prywatnych, spółek prywatnych, firm z kapitałem polskim oraz zagranicznym, jednostek budżetu
   Państwa, wszystkich podmiotów zobligowanych do obowiązkowych wpłat na PFRON z tytułu nie osiągania
   6% wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

WAŻNE:  Po zakończonym szkoleniu (na bazie danych z deklaracji DEK-I-0) Firma otrzyma zindywidualizowaną analizę możliwości optymalizacji wpłat na PFRON w ich firmach zawierającą wyliczenie poziomu oszczędności finansowych oraz wytyczne co do optymalnych kierunków dalszych działań. *

Dodatkowo, oddamy do Państwa dyspozycji opracowaną przez OBPON bazę z opisem kilkuset firm które są użytkownikami aplikacji autorstwa naszej firmy  "ewidencjaulg.pl" i tym samym są podmiotami udzielającymi ulgi we wpłatach na PFRON.

 

NIE PRZEGAP SZANSY NA ZMIANĘ POSTRZEGANIA PRACOWNIKA
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, UZYSKANIE ZNACZNYCH OSZCZĘDNOŚCI I POPRAWĘ WIZERUNKU TWOJEJ FIRMY!


WYKŁADOWCA:

Małgorzata Tylewicz-Piwnik

Wiceprezes ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, Dyrektor ds. Prawnych w OBPON, prawnik, właściciel firmy szkoleniowo - doradczej.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku - specjalizacja: prawo cywilne. Ukończone Podyplomowe Studium Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się doradztwem dla zakładów pracy chronionej oraz firm z otwartego rynku pracy. Do marca 2010 r. zatrudniona była jako doradca prawny w Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, gdzie świadczyła pomoc prawną pracodawcom oraz prowadziła liczne szkolenia związane głównie z uzyskiwaniem pomocy publicznej oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Autorka licznych publikacji w prasie branżowej m.in. w Gazecie Prawnej dotyczących zagadnień prawa pracy, funkcjonowania zakładów pracy chronionej a także problematyki związanej z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Od 20.05.2010r. Doradca Prawny w firmie OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH oraz w ORGANIZACJI OBPON.ORG, konsultant w serwisie VADEMECUM WIEDZY należącym do OBPON, konsultant TELEFONICZNEJ OBSŁUGI KONSULTACYJNEJ należącej do OBPON. Od dnia 01.04.2013 r. objęła w OBPON stanowisko Dyrektora Ds. Prawnych.

Specjalizacja: pomoc publiczna na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, wpłaty na PFRON, uprawnienia osób niepełnosprawnych, funkcjonowanie zakładów pracy chronionej, wydatkowanie środków ZFRON.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

I. Wprowadzenie

 1. Przepisy regulujące zatrudnianie osób niepełnosprawnych
 2. Podstawowe pojęcia
  1. PFRON
  2. Pracodawca - kategorie
   - pracodawca zwolniony i zobowiązany do wpłat na PFRON
   - pracodawca z otwartego i chronionego rynku pracy
  3. Pracownik
  4. Osoba niepełnosprawna - dokumenty potwierdzające rodzaj i stopień niepełnosprawności pracownika

II. Sytuacja na rynku pracy osób z niepełnosprawnością - tendencje i zmian

 1. Dane statystyczne dotyczące osób z niepełnosprawnością
 2. Rynek pracy osób z niepełnosprawnością w Polsce
 3. Elastyczne formy zatrudnienia
 4. Rekrutacja osób niepełnosprawnych - jak i gdzie szukać kandydatów do zatrudnienia
 5. Prezentacja nowego portalu rekrutacyjnego dla osób z niepełnosprawnością WERBEO.PL

III. Mechanizm wpłat na PFRON z tytułu nieosiągania wymaganego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych i jego redukcji

 1. Kiedy pracodawca jest zobowiązany do wpłat - ustalanie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
 2. Obliczanie wysokości wpłaty na PFRON - algorytm
 3. Sposoby obniżenia wpłat na PFRON
  1. zatrudnienie osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem wyselekcjonowanych przez ustawodawcę schorzeń specjalnych, zwiększających dodatkowo wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami uprawniający do zmniejszenia wpłaty na PFRON
  2. zakup usług lub produkcji od podmiotu uprawnionego do udzielania ulg
   - jakie warunki musi spełniać i gdzie szukać podmiotu, który udziela ulg we wpłatach na PFRON (każdy uczestnik szkolenia otrzyma bazę kilkuset firm udzielających ulgi we wpłatach na PFRON. Podmioty te są wieloletnimi klientami OBPON)
   - jakie warunki musi spełnić kupujący, żeby skorzystać z ulgi
 4. Kalkulacja zmniejszenia wysokości obowiązkowych wpłat na PFRON - case study
 5. Prezentacja wdrożonych projektów i możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych w firmach obsługiwanych przez organizatora szkolenia (OBPON), przykłady zatrudnienia stacjonarnego i zdalnego, prezentacja przykładów uzyskanych oszczędności osiągniętych u klientów z konkretnych branż

IV. Dodatkowe korzyści związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych:

 1. Korzyści ekonomiczne:
  1. dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych po uzyskaniu wskaźnika 6%
  2. refundacja kosztów wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
  3. refundacja kosztów adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych
  4. refundacja kosztów asystenta osoby niepełnosprawnej oraz jego przeszkolenia
  5. refundacja kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych
 2. Korzyści społeczne:
  1. podnoszenie standardów zarządzania
  2. wzmacnianie integracji zespołu
  3. tworzenie nowej jakości w komunikacji
  4. rozwój kreatywności
  5. odpowiedzialność i sprawiedliwość społeczna
  6. rehabilitacja osób niepełnosprawnych przez aktywizację zawodową
 3. Korzyści wizerunkowe - stworzenie wizerunku pracodawcy odpowiedzialnego społecznie, przykłady wykorzystania zatrudnienia osób niepełnosprawnych w CSR oraz public relations

 4. Rekomendowana współpraca

V. Fakty i mity związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych - obalamy stereotypy, pytania i odpowiedzi

 

TERMINY I MIEJSCA SZKOLEŃ - zostaną ustalone i dostosowane do Państwa  indywidualnych potrzeb

1.

WARSZAWA - 26.11.2018 (poniedziałek)

Radisson Blu Sobieski
Plac Artura Zawiszy 1, 02-025 Warszawa Polska
radissonblu.com

2.

GDAŃSK - 27.11.2018 (wtorek)

Craft Beer Central Hotel
Podwale Grodzkie 4, 80-895 Gdańsk
www.centralhotelgdansk.pl

3.

POZNAŃ - 28.11.2018 (środa)

GRAND ROYAL
ul. Głogowska 358a, 60-004 Poznań
www.grandroyalhotel.pl

4.

WROCŁAW - 29.11.2018 (czwartek)

Novotel Wrocław City
Wyścigowa 35, 53-011 Wrocław
www.novotel.com

 

CENNIK SZKOLEŃ

4 000,00 zł + 23% VAT (bez względu na liczbę uczestników?)


PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA

Po przesłaniu karty zgłoszeniowej prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (16) 679-16-16
w celu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

 

Jeśli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT
wypełnij poniższe oświadczenie i dołącz je do karty zgłoszeniowej.

OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU Z PODATKU VATINFORMACJE DODATKOWE

PLAN GODZINOWY:

(poniższy plan jest jedynie przykładem - może być dowolnie modyfikowany według Państwa potrzeb)?

09.30 - 10.00 - rejestracja uczestników szkolenia
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.00 - szkolenie
13.00 - 14.00 - lunch
14.00 - 15.30 - szkolenie
15.30 - 16.00 - pytania uczestników i rozdanie certyfikatów

WARUNKI UCZESTNICTWA: ? (musimy jeszcze uściślić)

 • Opłacenie szkolenia nie później niż na 5 dni przed jego rozpoczęciem
 • Skan wypełnionej karty zgłoszeniowej prosimy wysłać na numer fax: (16) 679 16 16 wew. 34, 33 lub e-mailem na adres biuro@obpon.pl
 • Ewentualną rezygnację należy zgłosić nie później jak na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, w innym przypadku klient będzie zobowiązany do poniesienia całkowitych kosztów szkolenia
*UWAGA! Uczestnicy, którzy zainteresowani są otrzymaniem bezpłatnej, zindywidualizowanej analizy możliwości optymalizacji wpłat na PFRON w ich firmach, zawierającą wyliczenie poziomu maksymalnych oszczędności finansowych oraz wytyczne co do optymalnych kierunków dalszych działań muszą przekazać podczas szkolenia kopię druku DEK-I-0 z ostatniego miesiąca rozliczeniowego (druk wpłat do PFRON) lub informację nt. aktualnego stanu zatrudnienia ogółem, aktualnie zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz wielkością wpłat do PFRON).

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

Zapewniamy najwyższą jakość szkoleń oraz obszerne materiały szkoleniowe.JAKOŚĆ SZKOLEŃ OBPON

 

Firma Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON) na przestrzeni ostatnich lat przeprowadziła kilkaset szkoleń z udziałem kilkunastu tysięcy uczestników w całej Polsce. W naszych szkoleniach uczestniczą pracodawcy, przedstawiciele małych, średnich i dużych firm, również spółek giełdowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Nie brakuje również przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń i przedstawicieli administracji publicznej w tym PFRON i Ministerstw. To czyni z naszej firmy niekwestionowanego lidera w szkoleniach o tematyce dla pracodawców osób niepełnosprawnych. W zakresie świadczenia naszych usług, w tym szkoleń, nasza firma jest bezkonkurencyjna. Osiągnięcie tej pozycji to efekt konsekwentnego podwyższania jakości naszych usług. Nasze szkolenia przeprowadzane są przez najwybitniejszych specjalistów i zawsze na najwyższym poziomie. Dobór miejsc szkoleń uwzględnia zawsze najdogodniejsze i najbardziej komfortowe lokalizacje dla naszych uczestników, których nie wstydzimy się podawać w naszych anonsach informacyjnych. Ważne dla nas zawsze pozostają sprawdzone i uznane hotele oraz serwowany w nich catering i jakość wyżywienia. Zapewniamy naszym uczestnikom obszerne materiały szkoleniowe i opiekę doradczą i informacyjną również po zakończeniu szkoleń, w tym opracowania publikowane na naszych stronach, które pozwalają na utrwalenia nabytej w trakcie szkoleń wiedzy.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach OBPON.

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.