Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Opracowanie OBPON: Kolejowy rewizjonizm na rzecz niepełnosprawnych pasażerów

 

Na forum Parlamentu Europejskiego toczą się bardzo intensywne debaty dotyczące praw pasażerów kolei. Omawiane przepisy za kilka lat staną się obowiązujące w całej Unii Europejskiej. Wśród nich sporą część stanowią ułatwienia w podróżowaniu osób z niepełnosprawnościami.

 

Opracowanie OBPONDzisiejsze realia podróżowania polskimi kolejami są dla osób niepełnosprawnych trudne. Nie dość, że trzeba bardzo dokładnie planować całą trasę, uwzględniając stan infrastruktury na terenie danego dworca i rodzajów poszczególnych pociągów, to jeszcze trzeba swoją podróż zgłosić odpowiednio wcześnie, aby móc liczyć na pomysł kolejowej obsługi. Między innymi ta kwestia ma się zmienić dzięki pracy europarlamentarzystów. Dzięki nim już teraz zawdzięczamy m.in. konieczność zwrotu części kosztów biletów w opóźnionych pociągach międzynarodowych. W ostatnich miesiącach zaś pracowali nad rozszerzeniem praw pasażera na obszar całej wspólnoty.

 

Sprawozdawca niezadowolony

W przypadku praw niepełnosprawnych pasażerów muszą się niestety ścierać z samą Komisją Europejską. Zaproponowała ona, by kolej musiała zapewnić podróż pociągiem osoby z niepełnosprawnością, o ile pasażer poinformuje o tym na co najmniej 48 godzin przed wyjazdem. Takie właśnie reguły już teraz obowiązują w Polsce. „To jest nie do przyjęcia, bo można przecież odczuwać pilną potrzebę podróży. Kolej jest najlepszym środkiem transportu dla osób niepełnosprawnych i musi być dla nich dostępna, szczególnie w starzejącym się społeczeństwie” - podkreślił na łamach portalu rynek-kolejowy.pl prof. Bogusław Liberadzki (Sojusz Socjalistów i Demokratów), wiceprzewodniczący Europarlamentu, członek komisji Transportu i Turystyki oraz poseł-sprawozdawca nowych przepisów.

 

Jego zdaniem duże dworce – obsługujące powyżej 10 tysięcy osób na dobę – powinny być stale przygotowane do udzielenia pomocy pasażerom z niepełnosprawnością. Dworce obsługujące dziennie 5-10 tysięcy pasażerów powinny taką gotowość osiągać w ciągu trzech godzin, zaś na pozostałych absolutne maksimum powinno wynosić 12 godzin. Według europosła większe wyprzedzenie czasowe nie powinno być konieczne. „Te wymagania zostały uzgodnione z przedstawicielami stowarzyszeń europejskich osób niepełnosprawnych” - oświadczył.

 fot.pixabay

Inne zagadnienia

To oczywiście nie jedyna kwestia dotycząca praw pasażerów na kolei, którą zajmuje się Parlament Europejski. Dużo miejsca poświęca się również m.in. zagadnieniu wspólnego biletu obejmującego wszystkie połączenia na danej trasie w całej Unii Europejskiej, a także idea wzajemnej sprzedaży biletów przez poszczególnych przewoźników. Bogusław Liberadzki uważa także, iż pewne jest wprowadzenie bardzo oczekiwanego przez pasażerów obowiązku wypłaty odszkodowania za opóźnienie wyjazdu lub niewykonanie przewozu, co obecnie jest obowiązkowe wyłącznie dla pociągów międzynarodowych. Oczywiście wszystkie te zagadnienia mają znaczenie też dla niepełnosprawnych pasażerów – szczególnie nieobeznanych z kolejowymi realiami. Niemniej wydaje się, że najistotniejsze jest właśnie załatwienie sprawy bardziej przyjaznego załatwienia sprawy pomocy niepełnosprawnym we wsiadaniu i wysiadaniu z pociągu, bo to obecnie najczęściej decyduje o tym, że takie osoby nie decydują się na podróżowanie koleją.

 

Trzy lata poślizgu

Zaznaczmy jednak, że na wejście omawianych regulacji w życie będziemy musieli trochę poczekać. Na razie 9 października przyjęła je Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego. Jeszcze w tym miesiącu powinien uchwalić je sam PE na sesji plenarnej. Potem muszą je ratyfikować poszczególne państwa członkowskie. W Polsce będzie z tym szczególny problem, gdyż do 2023 roku będzie trwała realizacja Krajowego Programu Kolejowego. Mnogość prowadzonych inwestycji sprawi, że ruch pociągów będzie do tego czasu znacznie utrudniony. I co prawda teoretycznie przepisy będą mogły zacząć działać już w roku 2020, jednakże powyższa okoliczność stanie się najprawdopodobniej przyczyną tego, iż całość przesunie się o trzy lata.

 

autor:
Robert Marchwiany
redaktor OBPON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.