Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Wywiad OBPON: Rozmowa z Zuzanną Oleksą – koordynatorką Giełdy Mocy, trenerem pracy i doradcą zawodowym Stowarzyszenia Otwarte Drzwi:

 

Robert Marchwiany: Rozmawiamy podczas VIII edycji Giełdy Mocy. W jaki sposób to przedsięwzięcie ewoluowało?

 

Zuzanna Oleksa: Rozpoczęliśmy od kameralnego wydarzenia, mającego strukturę odwróconych targów pracy, które z czasem zyskało na rozpoznawalności. Dzięki takiemu podejściu osoby z niepełnosprawnościami zdobyły przestrzeń do zaprezentowania pracodawcom swoich umiejętności, planów i marzeń. Bogatsi o doświadczenia z poprzednich edycji, uznaliśmy, że chcemy podążać w kierunku promowania zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w kategoriach praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Postawiliśmy również na różnorodność, ponieważ działamy w spójności z tym, o czym mówimy na co dzień. Właśnie dlatego nasi tegoroczni prelegenci są osobami z tak różnych środowisk – do aktywnego udziału zaprosiliśmy aktorów, sportowców, naukowców, przedsiębiorców, osoby z niepełnosprawnościami i pracowników związanych z obszarem ich wsparcia.

 

Już w zeszłym roku Giełdę Mocy podzieliliśmy na części: konferencyjną i warsztatową, pomiędzy którymi znalazł się czas na wymianę myśli i wizytówek. Ponieważ spotkało się to z bardzo pozytywnym odbiorem, w tym roku postanowiliśmy taką formę ponowić.

 

Zaangażowaliście do przedsięwzięcia wiele osób znanych szerokiej widowni, jak choćby Jacka Rozenka czy Joannę Brodzik. Łatwo przekonuje się celebrytów do udziału w takich akcjach?

Tym co nas cieszy jest fakt, że gwiazdy coraz chętniej angażują się w działania prospołeczne. W akcji #maszmoc, poza Joanną Brodzik i Jackiem Rozenkiem, wzięli udział m.in. Anja Rubik, Marcin Dorociński, Patryk Czerniejewski, Jarosław Jakimowicz, Jarosław Kret i Joanna Koroniewska. Było nam łatwiej dzięki nieocenionej Lidii Kotowskiej – założycielce firmy Twój Bohater (jednego z Partnerów VIII edycji GM) – która uruchomiła sieć swoich kontaktów zawodowych, zachęcając osoby rozpoznawalne do działania i dzielenia się tytułową „MOCą”. MOCą rozumianą jako możliwość kształtowania opinii społecznej i przełamywania stereotypów na temat pracowników z niepełnosprawnościami.

 

Czyli wypracowaliście już pewną formułę i będziecie ją kontynuować w przyszłości?

Trudno powiedzieć, bo bez zmian nie ma rozwoju, a my cały czas się rozwijamy.

 

Rynek pracy osób niepełnosprawnych też się rozwija. Odsetek aktywnych zawodowo osób z niepełnosprawnościami bardzo powoli, ale jednak rośnie. Co trzeba zrobić, aby rósł szybciej?

Bardzo istotna jest w moim odczuciu rola trenera pracy – osoby, która wpiera zarówno pracodawcę jak i pracownika z niepełnosprawnością przez cały okres zatrudnienia. Trenerzy pracy do tej pory są przedstawicielami nieistniejącego formalnie, natomiast niezwykle ważnego zawodu. Na naszych barkach spoczywa ogromna odpowiedzialność, dlatego tak ważne są kompetencje i umiejętności trenerów. Podczas tegorocznych warsztatów nachyliliśmy się wspólnie z doradcami i trenerami z innych organizacji pozarządowych nad tym zagadnieniem.

 

Bardziej chodzi o to, by z instytucją trenera pracy wyjść do pracodawców czy raczej to pracodawcy są zainteresowani trenerami pracy?

Zazwyczaj to członkowie naszego Zespołu Zawodowego wychodzą z propozycją spotkania z pracodawcami. Natomiast od jakiegoś czasu zdarza nam się odbierać telefony od przedsiębiorców, którzy usłyszeli o naszej działalności i chcieliby dowiedzieć się więcej. Cieszy nas to i motywuje do dalszego działania – każdy zainteresowany współpracą człowiek to dla nas realny dowód na wysoką efektywność działań promujących zatrudnienie wspomagane przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.

 

Jakie nadzieje wiążą państwo z przygotowywaną obecnie ustawą o zatrudnieniu wspomaganym?

Moje nadzieje wiążą się ze wzrostem popularności tego tematu. Chciałabym również, by osoby z innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – nie tylko z niepełnosprawnościami – mogły liczyć na takie wsparcie w adaptacji społeczno-zawodowej.

 

Obecnie obserwujemy trend w postaci zmiany struktury zatrudnienia osób niepełnosprawnych, których większość obecnie pracuje już na otwartym rynku pracy. To dobra tendencja?

Jako trener pracy mogę powiedzieć, że cieszy mnie ten trend – w końcu jestem przedstawicielką profesji, która z definicji służy wsparciu na otwartym rynku pracy. Uważam jednak, że osoby z niepełnosprawnościami mają prawo realizować się w wybranym przez siebie miejscu i że najistotniejsze jest to, by zostało ono dobrane zgodnie z ich aspiracjami i umiejętnościami. Ważniejsza jest atmosfera i zakres obowiązków niż to, jak klasyfikowana jest dana firma.

 

Których jednak jest coraz mniej. Przewaga rynku otwartego w dużej mierze wynika z tego, że zakłady pracy chronionej ze swego statusu rezygnują.

Z jednej strony na pewno tak. Z drugiej – chcę wierzyć, że wynika to również z otwartości pracodawców z otwartego rynku i ich zwiększonego zaufania do specjalistów z zakresu zatrudniania wspomaganego.

 

rozmawiał:
Robert Marchwiany
redaktor OBPON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.