Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Opracowanie OBPON: Rekrutacja w czasach RODO

 

Przymus żądania przez firmę od kandydata do pracy podstawowych informacji na swój temat to główne novum zawarte w rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO). Pozostałe dane mogą być podane na żądanie tylko po uargumentowaniu tego przez zakład pracy.

 

Wykształcenie za uzasadnieniem

Obecnie Kodeks pracy mówi, że potencjalny pracodawca może, lecz nie musi, żądać od kandydata do zatrudnienia podania m.in. imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania oraz wykształcenia. Projekt zakłada, że kandydat do pracy będzie musiał podawać swoje imię i nazwisko, datę urodzenia i dane kontaktowe. A jeżeli będzie to konieczne do rekrutacji na konkretne stanowisko, firma będzie mogła żądać od kandydata informacji na temat wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Dodajmy – tylko wtedy.

„W przypadku naboru na stanowisko wymagające pracy umysłowej dane o wykształceniu będą konieczne. Firma może więc żądać takiej informacji. Inaczej trzeba ocenić rekrutację na stanowisko wymagające pracy fizycznej, bo tu istotniejsze znaczenie mogą mieć np. kwalifikacje zawodowe. Zatrudniający może domagać się wiedzy w tym zakresie” - wyjaśnia zawiłości na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” dr Dominika Dörre-Kolasa, radca prawny i partner w kancelarii Raczkowski Paruch.

Data urodzenia zawsze potrzebna?

Nie znaczy to jednak, że fachowcy propozycję regulacji oceniają jednoznacznie pozytywnie. „Informacja o wykształceniu lub kwalifikacjach ułatwia poznanie kandydata do zatrudnienia i ocenę jego przydatności do pracy. Pośrednio zawsze może być potrzebna i zawsze da się uzasadnić konieczność jej pozyskania. Pracodawcy mogą więc automatycznie uzasadniać wymóg ich podania, co oznacza, że projektowany przepis w praktyce może być martwy” – twierdzi dr Maciej Chakowski, partner w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek.

Na inny aspekt sprawy zwraca uwagę Dominika Dörre-Kolasa. „Informacja o dacie urodzenia też nie zawsze jest niezbędna do podjęcia decyzji o zatrudnieniu pracownika. A jej – w przeciwieństwie do tej np. o wykształceniu – firma ma zawsze żądać od każdego kandydata. To oznacza niekonsekwencję ustawodawcy” - podkreśla.

 

Teraz dokumentem zajmie się Sejm.

 

autor:
Robert Marchwiany
redaktor OBPON

 

-REKRUTUJ Z WERBEO-

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.