Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Opracowanie OBPON: Samorządy doradzają opiekunom osób z niepełnosprawnością wybór drogi sądowej

 

Nie milkną echa decyzji wojewody pomorskiego, który nakazał Sopotowi zwrot ponad 800 tys. zł. Pieniądze z dotacji budżetowej zostały wydane w tej kwocie na świadczenia pielęgnacyjne dla opiekunów osób, które stały się niepełnosprawne w dorosłym życiu. Choć za Sopotem chciały iść inne samorządy, w tej sytuacji tego nie zrobią. Opiekunom radzą kierowanie spraw na drogę sądową.

 

Opracowanie OBPONNie pójdą za Sopotem

Samorządy są zgodne, że to już najwyższy czas, aby uregulować w przepisach ogólnopolskich kwestię wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych, co w wydanym przed czterema laty wyroku nakazał Trybunał Konstytucyjny (TK). Jednakże choć część z nich chciała postępować jak Sopot, który świadczenia wypłacał zgodnie z sentencją wyroku, choć dotąd nie zmieniono ustawy, to po decyzji wojewody ochotę ku temu mają zdecydowanie mniejszą. Tym bardziej, że zaraz po wyroku ukazał się komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w którym zawarto, że dopóki nie będzie zmiany przepisów, urzędy mają przyznawać świadczenie pielęgnacyjne na dotychczasowych zasadach.

 

„Też zastanawialiśmy się nad tym, czy przyznawać świadczenie opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych w oparciu o wyrok trybunału, ale z uwagi na podzielone opinie prawników nie zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie” – opowiada Damian Napierała, zastępca dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń. „Stosujemy niekonstytucyjny przepis, ale jako organ pierwszej instancji nie mamy innego wyjścia” - wyjaśnia Eliza Dygas, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku. „Dziennik Gazeta Prawna" publikuje jednak też wypowiedzi, z których można wywnioskować, że opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych mają do dyspozycji jeszcze jedną ścieżkę. Wprawdzie dość długotrwałą, ale coraz częściej skuteczną – sądową.

 

Sądy lepsze

Konkretniej chodzi o odwoływanie się od negatywnej decyzji urzędniczej. „Ostatnio zauważyliśmy, że opiekunowie nie muszą nawet składać skargi do sądu, bo udaje się im uzyskać świadczenie już na poziomie odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego” - zaznacza Katarzyna Pasławska, zastępca dyrektora MOPS w Olsztynie. Ale nawet jeśli SKO skieruje sprawę do sądu administracyjnego, to szanse na wygraną są spore. W ostatnich latach ukształtowała się bowiem jednolita linia orzekania przez sądy administracyjne w takich sprawach – korzystna dla opiekunów.

 

Potrzeba pilnej reformy

Co nie zmienia faktu, że taka ścieżka jest wprawdzie skuteczna, ale i kosztowna. Kosztowna dla wszystkich stron, w tym urzędników i obywateli, którzy muszą poświęcać czas i dojazdy do sądów. Oznacza to, że sprawą niecierpiącą zwłoki staje się jak najszybsze systemowe uregulowanie wsparcia dla opiekunów, czyli nowelizacja ustawy, która wykona orzeczenie TK. Tyle tylko, że obecny rząd na wszelkie pytania odpowiada, że trzeba najpierw czekać na reformę systemu orzekania o niepełnosprawności. Reformę, nad którą pracuje obecna ekipa rządząca, a o której w zasadzie nic nie wiadomo. A ma ona z pewnością zasadnicze znaczenie dla nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

Komentarz eksperta

„DGP” o dłuższą wypowiedź poprosiła Lesława Nawackiego, dyrektora Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. „Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które zlecało kontrolę, jako podstawowy argument przyjmuje, że po wyroku TK nie uległy zmianie warunki uzyskania świadczenia. Powołuje się przy tym na fragment jego uzasadnienia, mówiący m.in. o tym, że skutkiem wejścia wyroku w życie nie jest uchylenie art. 17 ust. 1b ustawy. Tymczasem podstawowe znaczenie ma sentencja orzeczenia, a nie jego uzasadnienie, które ujawnia zasadnicze motywy rozstrzygnięcia. Nie ulega więc wątpliwości, że z wyroku TK nie można wnioskować, że norma prawna wywodzona z art. 17 ust. 1b obowiązuje w niezmienionym kształcie. Warto też przypomnieć rozwiniętą linię orzecznictwa sądów administracyjnych pierwszej i drugiej instancji, która wyraźnie podziela poglądy wyrażane przez RPO. Ponadto trybunał w końcowej części uzasadnienia wyroku podnosił, że poprawienie stanu prawnego należy do kompetencji ustawodawcy, który powinien zrobić to bez zbędnej zwłoki. Od tego czasu minęły cztery lata i brak reakcji z jego strony nie może prowadzić do przyjęcia, że do czasu zmiany przepisów w tym zakresie obowiązuje niezmieniony stan prawny, uznany przecież przez TK za niezgodny z konstytucją” - powiedział gazecie.

 

CZYTAJ TAKŻE: Opracowanie OBPON: Sopot ma oddać prawie milion złotych za świadczenia pielęgnacyjne

 

autor:
Robert Marchwiany
redaktor OBPON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.