Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Komunikat OBPON.org: Spotkanie Zarządu Organizacji OBPON ORG. z władzami PFRON i BON

 

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 26.03.2019r., w siedzibie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych o godzinie 13:00 odbędzie się spotkanie Zarządu Organizacji OBPON.org z Prezesem PFRON - Panią Marleną Maląg oraz Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - Panem Krzysztofem Michałkiewiczem.

 

Organizację Ogólonpolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.org będą reprezentować - Prezes Zarządu - Pan Krzysztof Kuncelman oraz Wiceprezesi Zarządu - Pani Edyta Sieardzka oraz Pani Małgorzata Tylewicz-Piwnik.

Spotkanie jest kolejną inicjatywą dedykowaną ochronie Państwa interesów i promocją idei zatrudniania osób z niepełnosprawnością w Polsce.

Przedmiotem dyskusji mają być bieżące problemy pracodawców osób niepełnosprawnych w tym, kwestie dotyczące ewentualnego wpływu składki na SFWON na koszty płacy jak również kwestia dotycząca postulatów zawartych we wniosku Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o podjęcie prac w ramach Rady Dialogu Społecznego nad zmianami w systemie zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce.

czytaj więcej: ważne: Solidarność chce zmian w ustawie o rehabilitacji

Liczymy, że wspólna dyskusja z przedstawicielami PFRON i BON, przyczyni się do wspierania i krzewienia dobrych wzorców w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością i stanie się drogowskazem dla działań Strony Rządowej na rzecz Pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością.

 • Zbigniew Kożdoń napisał:

  Na tak prestiżowym spotkaniu, można przekazać przedstawicielom Rządu, żeby nie zawracali sobie głowy sprawami osób niepełnosprawnych, a w szczególności pracodawcami ZPCh-r. Ten problem się sam rozwiąże. Zakłady Pracy Chronionej odejdą w niebyt. Jeżeli zamawiający w zleceniu domaga się świadczenia usługi przez 8 pracowników i po długich negocjacjach wymaga jej świadczenia za 15,80zł, a mój koszt osobowy pracownika na obiekcie wynosi 20,39zł, to czy on przypadkiem nie łamie ustawy o płacy minimalnej. Tylko dlatego decydujemy się na taki kontrakt aby nie oddać go szarej strefie. Zapewne PFRON i Rząd mają wiedzę, ż usługi porządkowe czy też ochrony, świadczone są za 11zł do 15zł. Są to ceny niezwykle często występujące. Dokonując oceny ofert przetargowych bardzo proste jest zidentyfikowanie szarej strefy. Pozdrawiam i życzę sukcesów

 • Ewa Brzozowska napisał:

  Podpisuje się pod słowami p. Zbyszka w 100 %. Każdy wie jaki jest koszt minimalny płacy i stawki poniżej tych kwot nie powinny być oferowane ani przyjmowanie - a Inspekcja Pracy powinna od razu być powiadamiana w takich sytuacjach. Tak powinno być, ale jak jest wszyscy wiedzą z naszą władza włącznie. Likwidacja szarej strefy to korzyści dla Państwa, pracodawców i pracowników , ale jak widać urzędnikom na tym nie zależy, ciekawe dlaczego?

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.