Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Opracowanie OBPON: Sopot tworzy koalicję, czyli ciąg dalszy wojny o świadczenia pielęgnacyjne

 

Samorząd Sopotu otrzymał pismo z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania mającego doprowadzić do zwrotu ok. 850 tys. zł, które miasto przeznaczyło na świadczenia pielęgnacyjne dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Sopot twardo deklaruje, że pieniędzy nie odda, sprawę skieruje do sądu i szuka sojuszników w walce z władzą centralną.

 

Opracowanie OBPONPięć lat po Trybunale

Przypomnijmy, że cała sprawa ma swoje korzenie w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 roku. Orzekł on wówczas, że art. 17b ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2220 ze zm.) w zakresie, w jakim uzależnia prawo do świadczenia pielęgnacyjnego od momentu powstania niepełnosprawności, jest niezgodny z Konstytucją. Według tych zapisów opiekun może otrzymać tę formę wsparcia, jeśli dysfunkcja zdrowotna u członka rodziny pojawiła się, zanim skończył on 18 lub 25 lat. Tyle tylko, że Trybunał wyraźnie zaznaczył, iż aby kryterium wieku przestało obowiązywać, należy znowelizować ustawę. I tak już mija piąty rok.

 

Ping pong z wojewodą

Sopot postanowił nie czekać na parlament. Przyznaje świadczenia pielęgnacyjne w wysokości zgodnej z wyrokiem TK. Czyni tak w dalszym ciągu, choć w międzyczasie kontrolerów do samorządu przysłał wojewoda pomorski. A potem nadesłał wystąpienie pokontrolne, w którym wezwał do zwrotu ponad 846,3 tys. zł (plus odsetki) wypłaconych na świadczenia dla 40 opiekunów zajmujących się osobami, u których niepełnosprawność powstała w dorosłym życiu. Dał miastu na to 15 dni. Miasto odpowiedziało wojewodzie, że żadnego zwrotu nie będzie. Wobec tego wojewoda wszczął postępowanie administracyjne w sprawie oddania części dotacji budżetowej pobranej w nadmiernej wysokości. „Po jego zakończeniu wojewoda najprawdopodobniej wyda decyzję nakazującą oddanie pieniędzy. Będziemy się od niej odwoływać, gdyż świadczenie pielęgnacyjne wypłacamy zgodnie z wyrokiem TK, a jego orzeczenia mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne” – zapowiada na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Sopocie.

 

Sopot listy pisze

Dodaje, że miasto postanowiło zbudować koalicję samorządów postępujących podobnie jak Sopot. Wysyła pismo do wielu miast w Polsce, w którym znajdują się trzy pytania. W pierwszym Sopot pyta dany samorząd o stosowanie wyroku Trybunału oraz liczbę decyzji ustalających prawo do pomocy finansowej wydanych na jego podstawie. Drugie dotyczy informacji czy w przypadku odmowy świadczenia pielęgnacyjnego takie decyzje są następnie uchylane przez samorządowe kolegia odwoławcze lub wojewódzkie sądy administracyjne. W trzecim pytaniu zaś pada kwestia o ewentualne uznawanie wyroku TK już po odwołaniach i skargach opiekunów do organów wyższej instancji.

 

Reszta czeka na wyroki

Tyle tylko, że Sopot naśladowców zbyt wielu raczej nie znajdzie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej niezmiennie wskazuje bowiem na konieczność przestrzegania obecnych przepisów do czasu ich nowelizacji. To powoduje, że samorządy w większości nadal odmawiają opiekunom świadczeń w wysokości 1583 zł miesięcznie. „Wbrew sugestii wyrażonej w trzecim pytaniu nie jest tak, że nie uznajemy orzeczenia trybunału, tylko wiążące są dla nas przepisy, które znajdują się w ustawie” – zaznacza Piotr Spiżewski, kierownik działu świadczeń rodzinnych MOPS w Puławach.

 

Aczkolwiek inaczej sprawa wygląda, jeśli dana sprawa znajduje swój finał w sądzie. „Wysłaliśmy już Sopotowi odpowiedź, że nie wydajemy decyzji pozytywnych, poza wypłacaniem świadczenia dla 14 osób, które uzyskały je na drodze odwołania” – mówi gazecie Jan Żądło, dyrektor Krakowskiego Centrum Świadczeń. „DGP” informuje również, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie wypłaca 5 świadczeń, których wysokość wzrosła po interwencji wymiaru sprawiedliwości.

 

autor:
Robert Marchwiany
redaktor OBPON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.