Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Opracowanie OBPON: Wystartowały XII Krakowskie Dni Integracji

 

Podpisanie porozumienia włączającego Gminę Miejską Kraków do Porozumienia skupiającego osiem największych uczelni ze stolicy Małopolski zainaugurowało XII Krakowskie Dni Integracji. Wydarzenie potrwa od 9 do 12 kwietnia.

 

Opracowanie OBPONTo nie jest konkurencja

Aula Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie była miejscem startu tegorocznych Krakowskich Dni Integracji, czyli wydarzenia, którego pierwsza edycja odbyła się w 2008 roku. Jego głównym celem jest zwiększenie świadomości środowisk akademickich na temat zagadnień związanych z niepełnosprawnością. We wtorek 9 kwietnia zgromadzili się przedstawiciele ośmiu największych uczelni z Krakowa, którzy mocno podkreślali, że trwająca już od niemal dekady sformalizowana (od 27 października 2010 roku, kiedy został podpisany stosowny dokument) współpraca między nimi nie jest konkurencją, lecz stanowi konkretne ukierunkowanie na potrzeby niepełnosprawnych studentów.

 

Mundial w Krakowie

Chodzi konkretnie o Uniwersytet Ekonomiczny (głównego koordynatora cyklu), Uniwersytet Jagielloński, Akademię Górniczo-Hutniczą, Politechnikę Krakowską, Uniwersytet Rolniczy, Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II, Uniwersytet Pedagogiczny i Krakowską Akademię. Teraz do tego grona wchodzi Urząd Miasta Krakowa, w imieniu którego stosowny akt podpisał sam prezydent Jacek Majchrowski. W swoim wystąpieniu wyliczał dotychczasowe działania, jakie Kraków poczynił dla swoich mieszkańców dotkniętych niepełnosprawnościami. Zaliczył do nich m.in. budowę pierwszej w Polsce hali sportowej dedykowanej uprawianiu aktywności fizycznej przez niepełnosprawnych sportowców. „W Krakowie też właśnie w 2022 roku odbędą się mistrzostwa świata w Amp Futbolu. Oglądałem jakiś czas temu mecz w tej dyscyplinie sportu i byłem pełen podziwu jak można wspaniale grać w piłkę przy takiej niepełnosprawności. Jestem szczęśliwy, że zmagania tych sportowców będziemy mogli gościć w naszym mieście” - mówił Jacek Majchrowski.

 

Porozumienie zawiera katalog zobowiązań Miasta Krakowa w zakresie włączania się w organizowanie wydarzeń dla niepełnosprawnych, promowanie odbywających się na uczelniach, a także wspólnych badań i przygotowywania raportów o sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Dzięki tej współpracy niepełnosprawni uczniowie krakowskich szkół średnich będą wiedzieli, jakie wsparcie oferują im poszczególne szkoły wyższe w Grodzie Kraka. „Naszym zadaniem jest nie tylko pokazanie, że osoby niepełnosprawne mogą studiować bez barier, ale też stworzenie wspólnoty. Sądzę, że ta umowa będzie zasadniczym krokiem, aby to wszystko funkcjonowało jeszcze lepiej” - powiedział prezydent na koniec swego przemówienia.

 

Leonardo z głównym trofeum

Wydarzenie było również okazją do wręczenie tradycyjnych nagród Integralia. W tym roku Nagrodę Główną przyznano Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo z Wieliczki, zajmującej się rehabilitacją zawodowo-społeczną osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi. Wyróżnienia otrzymało zaś Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej oraz Muzeum Etnograficzne w Krakowie. Prócz tego poszczególne uczelnie uhonorowały swoich pracowników za szczególną pracę na rzecz niepełnosprawnych studentów.

 

Różne spotkania w różnych miejscach

Drugą część dnia stanowiło III seminarium „Wsparcie studenta w kryzysie psychicznym – wzmocnienie”. 10 kwietnia od 9.00 – w sali wykładowej Uniwersytetu Pedagogicznego – odbędą się warsztaty poświęcone również osobom w kryzysie psychicznym. Tego samego dnia (od 10.30) Biblioteka Główna AGH organizuje seminarium poświęcone wsparciu studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a na Uniwersytecie Ekonomicznym (od 13.15) odbędzie się pierwszy z cyklu warsztatów „Zobacz niepełnosprawność” – o obrazie. Natomiast w sali wystawowej Auditorium Maximum będzie można najpierw (o 11.00) posłuchać wykładu „Lęk przed ‘innym’”, a następnie (od 13.00) wziąć udział w otwartym posiedzeniu Komisji ds. Wyrównywania Szans przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

 

autor:
Robert Marchwiany
redaktorOBPON

To nie jest konkurencja

Aula Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie była miejscem startu tegorocznych Krakowskich Dni Integracji, czyli wydarzenia, którego pierwsza edycja odbyła się w 2008 roku. Jego głównym celem jest zwiększenie świadomości środowisk akademickich na temat zagadnień związanych z niepełnosprawnością. We wtorek 9 kwietnia zgromadzili się przedstawiciele ośmiu największych uczelni z Krakowa, którzy mocno podkreślali, że trwająca już od niemal dekady sformalizowana (od 27 października 2010 roku, kiedy został podpisany stosowny dokument) współpraca między nimi nie jest konkurencją, lecz stanowi konkretne ukierunkowanie na potrzeby niepełnosprawnych studentów.

 

Mundial w Krakowie

Chodzi konkretnie o Uniwersytet Ekonomiczny (głównego koordynatora cyklu), Uniwersytet Jagielloński, Akademię Górniczo-Hutniczą, Politechnikę Krakowską, Uniwersytet Rolniczy, Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II, Uniwersytet Pedagogiczny i Krakowską Akademię. Teraz do tego grona wchodzi Urząd Miasta Krakowa, w imieniu którego stosowny akt podpisał sam prezydent Jacek Majchrowski. W swoim wystąpieniu wyliczał dotychczasowe działania, jakie Kraków poczynił dla swoich mieszkańców dotkniętych niepełnosprawnościami. Zaliczył do nich m.in. budowę pierwszej w Polsce hali sportowej dedykowanej uprawianiu aktywności fizycznej przez niepełnosprawnych sportowców. „W Krakowie też właśnie w 2022 roku odbędą się mistrzostwa świata w Amp Futbolu. Oglądałem jakiś czas temu mecz w tej dyscyplinie sportu i byłem pełen podziwu jak można wspaniale grać w piłkę przy takiej niepełnosprawności. Jestem szczęśliwy, że zmagania tych sportowców będziemy mogli gościć w naszym mieście” - mówił Jacek Majchrowski.

 

Porozumienie zawiera katalog zobowiązań Miasta Krakowa w zakresie włączania się w organizowanie wydarzeń dla niepełnosprawnych, promowanie odbywających się na uczelniach, a także wspólnych badań i przygotowywania raportów o sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Dzięki tej współpracy niepełnosprawni uczniowie krakowskich szkół średnich będą wiedzieli, jakie wsparcie oferują im poszczególne szkoły wyższe w Grodzie Kraka. „Naszym zadaniem jest nie tylko pokazanie, że osoby niepełnosprawne mogą studiować bez barier, ale też stworzenie wspólnoty. Sądzę, że ta umowa będzie zasadniczym krokiem, aby to wszystko funkcjonowało jeszcze lepiej” - powiedział prezydent na koniec swego przemówienia.

 

Leonardo z głównym trofeum

Wydarzenie było również okazją do wręczenie tradycyjnych nagród Integralia. W tym roku Nagrodę Główną przyznano Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo z Wieliczki, zajmującej się rehabilitacją zawodowo-społeczną osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi. Wyróżnienia otrzymało zaś Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej oraz Muzeum Etnograficzne w Krakowie. Prócz tego poszczególne uczelnie uhonorowały swoich pracowników za szczególną pracę na rzecz niepełnosprawnych studentów.

 

Różne spotkania w różnych miejscach

Drugą część dnia stanowiło III seminarium „Wsparcie studenta w kryzysie psychicznym – wzmocnienie”. 10 kwietnia od 9.00 – w sali wykładowej Uniwersytetu Pedagogicznego – odbędą się warsztaty poświęcone również osobom w kryzysie psychicznym. Tego samego dnia (od 10.30) Biblioteka Główna AGH organizuje seminarium poświęcone wsparciu studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a na Uniwersytecie Ekonomicznym (od 13.15) odbędzie się pierwszy z cyklu warsztatów „Zobacz niepełnosprawność” – o obrazie. Natomiast w sali wystawowej Auditorium Maximum będzie można najpierw (o 11.00) posłuchać wykładu „Lęk przed ‘innym’”, a następnie (od 13.00) wziąć udział w otwartym posiedzeniu Komisji ds. Wyrównywania Szans przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

 

autor:

Robert Marchwiany

redaktor OBPON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.