Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Opracowanie OBPON: "Żyj aktywnie" - Ogólnopolska inauguracja Dnia Osób z Niepełnosprawnością 2019

 

17 maja w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie odbyła się inauguracja Dnia Osób z Niepełnosprawnością. Organizatorami wydarzenia był Zakład Ubezpieczeń Społecznych we współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego i fundacją Anikar.

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, Biura Rzecznika Praw Pacjenta, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Instytutu Transportu Samochodowego oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Fundacji Aktywizacja, Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom, Fundacja Edukacji Nowoczesnej i Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.

Od godziny 10.00 do godziny 15.00 uczestnicy wydarzenia mogli odwiedzić stoiska organizatorów, partnerów i fundacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, na których można było spotkać się z przedstawicielami ITS, którzy opowiadali, jakie są możliwości adaptacji pojazdów dla osób z niepełnosprawnością i jak załatwić formalności, by zaadaptować pojazd. Udzielali też porad z zakresu psychologii transportu i diagnostyki pojazdów z adaptacjami.

W namiocie Biura Rzecznika Praw Pacjenta można było skorzystać z porad prawnych dotyczących praw pacjenta, ochrony zdrowia, a także skonsultować indywidualne problemy związane ze świadczeniami zdrowotnymi.Fundacja ANIKAR oraz współpracujący na codzień z Fundacją ratownicy medyczni, przeprowadzali pokazy pierwszej pomocy.

Odwiedzając inne stoiska można było spotkać się z fizjoterapeutą, który udzielał cennych wskazówek dotyczących rehabilitacji i fizjoterapii.

Zainteresowani mieli też możliwość zapoznania się z zagadnieniem dogoterapii oraz rolą psów w ratownictwie i rehablitacji.

Spotkanie było także sposobnością do rozmów z psychologami pracy specjalizującymi się w poradnictwie dla osób z niepełnosprawnością.

Reprezentanci fundacji, stowarzyszeń i federacji zrzeszających osoby z niepełnosprawnościami lub działających na ich rzecz (Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Fundacja Aktywizacja, Fundacja Edukacji Nowoczesnej oraz Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom) jak również  przedstawiciele Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie - doradzali w sprawach związanych z orzecznictwem o niepełnosprawności i wiążącymi się z nim kwestiamii ulg i uprawnień oraz dofinansowaniami z PFRON.

Na temat aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, można było porozmawiać z pracodawcami, którzy albo już zatrudniają osoby z niepełnosprawnością lub mają taki zamiar w przyszłości, ale także z samymi osobami z niepełnosprawnością, które są aktywne zawodowo.

W inauguracji wzięli udział także przedstawiciele oraz podopieczni fundacji, stowarzyszeń działających na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz warsztatów terapii zajęciowej.

Wszystkich obecnych, w imieniu prezes ZUS prof. Gertrudy Uścińskiej, powitał Mariusz Jedynak, członek zarządu ZUS. Przypomniał, że Dzień Osób z Niepełnosprawnością jest imprezą cykliczna, którą ZUS od wielu lat organizuje. Jej cel jest szczytny – pomoc osobom z niepełnosprawnością. „Potrzeba niesienia pomocy osobom, które jej potrzebują, to nasz społeczny obowiązek.To nie jest dzień tylko dla osób z niepełnosprawnością ale dla nas wszystkich. Bardzo serdecznie zapraszam więc wszystkich do uczestnictwa” – powiedział Mariusz Jedynak.

Dyrektor ITS - Profesor Marcin Ślęzak zachęcał do zapoznania się z ofertą Instytutu promując ideę mobilności osób z niepełnosprawnościami, co jest istotne w kontekście aktywizacji zawodowej.

Minister Małgorzata Jarosińka-Jedynak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju  zwróciła uwagę, że istotną sprawą jest wzajemne słuchanie się i współpraca. Wskazała, że Ministerstwo podejmuje wiele inicjatyw służących aktywizacji zawodowej. Wykorzystuje środki unijne, żeby organizować szkolenia i doskonalenie zawodowe oraz likwidować bariery architektoniczne.

Grzegorz Błażewicz, zastępca Rzecznika Praw Pacjenta, przypomniał o bardzo istotnej decyzji parlamentu, dzięki której rodzice chorych dzieci będą mogli za darmo skorzystać z łóżka w szpitalu i posiłku, w trakcie pobytu dzieci w szpitalu.

Jacek Welter, dyrektor biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych odczytał list, jaki do uczestników inauguracji skierowała minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Elżbieta Rafalska.

TREŚĆ LISTU:  

LINK

 

 

Pierwszy panel dyskusyjny poprowadził dr Jacek Dziekan z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wzięli w nim udział:

Mariusz Jedynak – Członek Zarządu ZUS,

Marcin Ślęzak ‒ Dyrektor ITS,

Adam Niedzielski ‒ Wiceprezes NFZ,

Grzegorz Błażewicz – zastępca Rzecznika Praw Pacjenta,

Marlena Maląg ‒ Prezes PFRON,

Piotr Krasuski ‒ Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,

Przemysław Żydok – Prezes Fundacji Aktywizacja.

 

Drugi panel, zatytułowany „Siła jest w nas”, poprowadziła Beata Stasiak-Cieślak, pełnomocnik dyrektora ITS ds. Osób Niepełnosprawnych.

Wzięli w nim udział:

Agnieszka Hajdukiewicz,

Agata Spała – doradca zawodowy,

Miłosz Krawczyk – projektant wózków dla osób niepełnosprawnych,

Katarzyna Wolińska ze Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom,

Mateusz Szymański z fundacji Anikar.

 

 

oprac.:
Annamaria Kaliszczak

foto.:
Piotr Świerżewski

 

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.