Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Opracowanie OBPON: Pracująca osoba niepełnosprawna nie dostanie 500 zł dodatku

 

Tak przynajmniej wynika z wypowiedzi przedstawicieli rządu. Po ogłoszeniu planów wprowadzenia dodatkowego świadczenia dla osób z największą niepełnosprawnością, światło dzienne ujrzało nieco więcej szczegółów. Aczkolwiek znaków zapytania wciąż jest bardzo wiele.

 

Opracowanie OBPONPodczas niedzielnej konwencji wyborczej w Krakowie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki ogłosili zamiar wprowadzenia dodatkowej formy pomocy dla osób niepełnosprawnych. „Chcemy przeznaczyć pieniądze na comiesięczny stały dodatek dla wszystkich tych osób, które mają orzeczenie o całkowitej niepełnosprawności” - mówił Prezes Rady Ministrów. 20 maja więcej szczegółów ujawniła rzecznik rządu, Joanna Kopcińska. Szczegółów, które nie wszystko jednak wyjaśniły.

 

3 miliardy na świadczenie

„Wsparcie w wysokości 500 zł trafi do około pół miliona dorosłych osób niepełnosprawnych. Roczny koszt dla finansów publicznych takiego świadczenia to 3 mld zł. Planujemy sfinansować te świadczenia z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, tu roczne przychody szacujemy na około 1,7 mld zł, oraz z podatku od sprzedaży detalicznej, tutaj według prognoz wpływy od 1,5 do 1,7 mld zł rocznie” - powiedziała rzecznik na antenie TVP INFO. Później jednak dodała, że chodzi o osoby z orzeczeniem o znacznej niepełnosprawności, które jednocześnie nie pobierają innych świadczeń, jak na przykład świadczenie emerytalne czy renta z tytułu nieudolności do pracy. „Są to osoby, które oprócz renty socjalnej nie mają żadnych innych stałych źródeł utrzymania. Wsparcie będzie kierowane do osób dorosłych i nie będzie miał znaczenia wiek orzeczenia niepełnosprawności” - zaznaczyła.

 

Czynniki pierwsze

Analizując temat można podzielić go na kilka aspektów. Po pierwsze: aby móc otrzymać powyższą pomoc finansową, nie będzie można pobierać stale innych świadczeń poza rentą socjalną. Eliminuje to z możliwości korzystania zeń na przykład osoby pobierające nie tylko rentę socjalną, ale i rodzinną. Po drugie: wykluczać z grona beneficjentów świadczenia będzie też jakakolwiek stała praca zawodowa. Może to rodzić obawy, że niektóre osoby niepełnosprawne zrezygnują z pracy – szczególnie jeśli są zatrudnione tylko na część etatu, ewentualnie nie zechcą pracować na umowie o pracę. Po trzecie: gdyby literalnie zastosować taką właśnie wykładnię, o taki dodatek nie mógłby się starać m.in. Jakub Hartwich. Syn liderki ubiegłorocznego sejmowego protestu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów od pół roku sprawuje bowiem mandat radnego Rady Miasta Torunia i z tego powodu co miesiąc pobiera stosowną dietę. Po czwarte: mamy obecnie w Polsce 282 tysiące rencistów socjalnych, co jest liczbą większą niemal o połowę mniejszą aniżeli zapowiadane pół miliona, które ma objąć wspomniana pomoc. Po piąte: nie wiadomo, jak będzie traktowane pobieranie zasiłku pielęgnacyjnego, który wynosi obecnie 184,42 zł i który pobiera ponad 900 tysięcy osób, w tym wiele ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Po szóste: warto może jednak poczekać na dokładniejsze wyjaśnienia ze strony rządu, gdyż wypowiedź jego rzeczniczki była niezbyt fortunna. Sformułowanie „nie będzie miał znaczenia wiek orzeczenia niepełnosprawności” kłóci się z przepisem wedle którego renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18 lub 25 lat, jeśli stało się tak w trakcie nauki.

 

Uzbroić się w cierpliwość

Co więcej, nie ma określonego terminu, w którym nowe przepisy zaczęłyby obowiązywać. O ile premier mówił, że stanie się to „w najbliższych miesiącach”, to rzecznik rządu powiedziała , że projekt ustawy ma trafić do Sejmu przed wakacjami, zaś przepisy zostałyby uchwalone jeszcze przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Ergo – staną się obowiązującymi dopiero w 2020 roku, co ma swoje uzasadnienie w konieczności zapisania kwoty 3 mld złotych w budżecie oraz działania wskazanych przez premiera źródeł finansowania. Potwierdził to wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed: „Nie powiem kiedy to może wejść w życie, bo to nie zależy tylko od naszego ministerstwa (...) Proszę się uzbroić w cierpliwość, bo to musi być dobrze zapisane” - powiedział katowickiemu Radiu eM. Eksperci zaś przypominają o konieczności zachowania stabilności budżetu krajowego. „Rodzi się pytanie o kondycję finansów publicznych w średnim okresie, po 2020 roku. Naszym zdaniem w 2021 roku, przy niższym niż obecnie wzrośnie PKB, deficyt finansów publicznych zbliży się do 3 proc., a jeśli tempo rozwoju gospodarczego będzie jeszcze niższe, czego nie można wykluczyć, deficyt przebije tę granicę” - przestrzega na łamach „Rzeczpospolitej” Marcin Mrowiec, główny ekonomista Banku Pekao SA.

 

Tymczasem organizatorzy warszawskiej manifestacji środowiska osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, którą zaplanowano na 23 maja, nie zamierzają z niej zrezygnować. Domagają się szybkiego przedstawienia projektu ustawy, w którym zostaną szczegółowo zapisane wszystkie aspekty związane z nowym świadczeniem. Powtarzają, że zapowiedzi rządu traktują z bardzo dużą rezerwą, a jednocześnie podkreślają, iż koszty życia w Polsce osoby z bardzo głęboką niepełnosprawnością sięgają ponad 4 tysiące złotych.

 

autor:
Robert Marchwiany
redaktor OBPON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.