Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

W MRPiPS trwają prace nad realizacją wyroku TK ws. zrównania świadczeń dla opiekunów

 

Do końca czerwca ma być gotowy projekt ustawy o dodatku w wysokości 500 zł dla osób z niepełnosprawnością – poinformował 12 czerwca 2019 r. na posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Petycji Jacek Welter, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

- Trwają prace i analizy dotyczące dodatku 500 zł dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Myślę, że projekt takiej ustawy będzie gotowy do końca bieżącego miesiąca – powiedział Jacek Welter.

Zaznaczył także, że w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad przepisami realizującymi wyrok Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącego zrównania świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnością, bez względu na wiek jej powstania.

- Stoimy na stanowisku, że jego realizację należy powiązać z całościową reformą systemu orzekania o niepełnosprawności i takie prace trwają i będą one kontynuowane w najbliższych miesiącach – powiedział Jacek Welter.

Co z reformą orzecznictwa?

Posłanka Kornelia Wróblewska (Nowoczesna) pytała, czy w tej kadencji parlamentu można spodziewać się ustawy o reformie orzecznictwa oraz czy planowane jest wyrównanie świadczeń wszystkich opiekunów osób z niepełnosprawnością, również tzw. matek EWK.

- W moim przekonaniu niezrozumiałe jest to uparte uzależnienie realizacji wyroku TK od nowego systemu orzecznictwa. Oczywiście dobrze, żeby był, ale miał być do końca marca ubiegłego roku. To jest trudne do akceptacji, prace się już nie toczą, to zostało schowane do szuflady – mówił z kolei poseł Sławomir Piechota (PO).

- Raport końcowy międzyresortowego zespołu został przekazany na jesieni, jest to obszerny dokument – odpowiedział Jacek Welter. – Sama zmiana systemu orzecznictwa ma charakter fundamentalny dla osób niepełnosprawnych, w związku z tym prace nad nim nieustannie trwają i w moim przekonaniu muszą być i będą kontynuowane w nowej kadencji parlamentu. Oczywiście nie jestem w stanie wskazać tutaj konkretnych dat.

Dyrektor Biura Pełnomocnika przekazał także, że projekt ustawy dotyczący dodatku 500 zł powinien zostać uchwalony jeszcze w tej kadencji.

Komisja ds. Petycji postanowiła wystosować do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prośbę o przesłanie jej, a także Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, do dyskusji raportu z wynikami prac międzyresortowego zespołu, który pracował nad reformą orzecznictwa.

 

autor: Beata Dązbłaż

źródło: www.niepelnosprawni.pl

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.