Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Czy jest szansa na utrzymanie poprawki do ustawy o „500 plus”?

 

Na etapie prac senackich będziemy analizować przyjętą w Sejmie poprawkę opozycji do ustawy ws. 500 plus dla niepełnosprawnych; są szanse na jej utrzymanie – podkreślił w sobotę, 20 lipca, europoseł PiS Joachim Brudziński.

 

Sejm uchwalił w piątek ustawę, która zakłada przyznanie świadczenia uzupełniającego w kwocie 500 zł osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Przyjęta została też poprawka klubu PO-KO dotycząca zasad uprawniających do świadczenia.

Projekt przedstawiony przez rząd przewidywał, że o dodatek będą mogły wnioskować te osoby, które nie mają prawa do żadnych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, lub które otrzymują świadczenia nie przekraczające kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od marca tego roku wynosi ona 1100 zł brutto. Poprawka PO-KO przyjęta przez Sejm przewiduje, że do tej kwoty nie byłby wliczany m.in. dochód z emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy i rent rodzinnych.

Joachim Brudziński był pytany w sobotę w radiowej Trójce czy są szanse na to, że Senat nie usunie tej zmiany. – Są – odparł polityk PiS. Dodał, że już wcześniej pojawiały się wątpliwości, a szef PiS Jarosław Kaczyński „już wcześniej był obiektem różnego rodzaju petycji i próśb z różnych środowisk”. Europoseł dodał, że poprawka będzie analizowana na etapie prac senackich.

Trwają wyliczenia

Jak podkreślił, intencją rządu PiS zawsze była pomoc osobom z niepełnosprawnością ale ugrupowanie „chce kierować się zasadą wiarygodności i odpowiedzialności”. Dlatego – dodał – wszystkie wyliczenia wynikające z wprowadzenia poprawki zostaną przeanalizowane.

– Kwoty są tutaj w skali całego budżetu naprawdę znaczące – zauważył polityk PiS. Dopytywany o jakich wartościach mowa odparł: „byłoby to dwa razy więcej w stosunku do tego, co zadeklarowaliśmy, co położyliśmy na szali, a to już bardzo dużo”.

– Jesteśmy formacją odpowiedzialną dlatego przeanalizujemy, policzymy – zadeklarował Joachim Brudziński. Wskazał, że „już po tym głosowaniu prezes Kaczyński rozmawiał z ministrem finansów Marianem Banasiem”. – Takie wyliczenia trwają – zaznaczył.

Do tej kwestii odniósł się też wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.

– Nie zdradzę jakiejś tajemnicy, że prezydent Andrzej Duda jest bardzo wrażliwy, jeżeli chodzi o szeroko rozumianą sferę społeczną, zwłaszcza jeśli chodzi o potrzeby osób niepełnosprawnych. W debacie publicznej po wielokroć to podnosił, że tutaj te potrzeby powinny być maksymalnie, co do możliwości państwa i realiów także budżetowych, zaspokajane – mówił Paweł Mucha.

– Na pewno się cieszymy jeżeli tego rodzaju ustawy są procedowane, są rozpoznawane. Chcielibyśmy, aby ta pomoc trafiała do jak najszerszego kręgu adresatów, tak aby osoby niepełnosprawne odczuły też to, że to wsparcie jest wsparciem realnym i zaspokaja te potrzeby, które są zwiększone. Wszyscy wiemy, że koszty życia, leczenia, rehabilitacji zazwyczaj są wyższe. To jest naturalna tendencja żeby tego rodzaju wsparcie było – dodał prezydencki minister.

Marcin Kierwiński (PO) zaznaczył, że jego ugrupowanie „będzie trzymać kciuki”, by ta poprawka została utrzymana w Senacie. Dodał też, że istnienie w ustawie kryterium dochodowego „jest czymś niewłaściwym”.

– Skoro dziś pan Brudziński tak przez wszystkie przypadki odmienia chęć pomocy tym osobom i racjonalność tych rozwiązań, to nic nie stoi na przeszkodzie abyście wycofali się w ogóle z tego kryterium dochodowego – zaznaczył poseł. – My do was o to apelowaliśmy, składaliśmy stosowne poprawki, jest czas w Senacie, abyście dalej poszli w tej refleksji, że poprawki opozycji są racjonalne – dodał poseł Kierwiński.

Do jego wypowiedzi odniósł się wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

– To, co nas odróżnia od poprzedników, to – tak jak w przypadku chociażby niepełnosprawnych, bo dzisiaj – a zwracam się do posła Kierwińskiego – można oczywiście mówić, że więcej-mniej można dać (niepełnosprawnym), takie kryterium dochodowe, czy inne dać, ale wy tego nie zrobiliście, a my zrobiliśmy, tym się różnimy – oświadczył Michał Wójcik.

Termin bez zmian

Zgodnie z uchwaloną w piątek ustawą o świadczenie w kwocie 500 zł miesięcznie będą mogły wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (chodzi o orzeczenia o: całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji; o niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji).

Aby otrzymać świadczenie, trzeba będzie złożyć wniosek do ZUS lub do innego organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe. Dodatek w wysokości 500 zł będzie przysługiwać od miesiąca, w którym przyjęto prawidłowo złożony wniosek.

Świadczenie i koszty obsługi mają być finansowane z pieniędzy Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Przewidziano także możliwość udzielenia pożyczki SFWON przez Fundusz Pracy oraz przekazywanie mu dotacji z budżetu państwa. Ustawa ma wejść w życie 1 października br.

 

niepełnosprawni.pl

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.