Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

SZKOLENIE OBPON: 'Ustawa o rehabilitacji po zmianach w 2019 roku a praktyka w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych i uzyskiwania pomocy publicznej z PFRON...UWAGA! OSTATNIE MIEJSCA!

 

 

Skolenie OBPON - Ustawa o rehabilitacji po zmianach w 2019 r.


        

WSTĘP

PROGRAM
 
TERMINY
 
CENNIK
 
INFO
        

Szanowni Państwo,

Już teraz serdecznie zapraszamy Państwa na kolejny cykl naszych szkoleń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych w Polsce w 2019 r., a które to wiążą się ze zmianami wprowadzonymi m.in: w ustawie o rehabilitacji, KP, ustawie o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Ustawie o dokumentach publicznych. Na szkoleniach zostaną również szczegółowo omówione kwestie dot. korekt złożonych dokumentów wniosków Wn-D do PFRON od stycznia 2019 r. dotyczące składki na FP, zostaną omówione nowe interpretacje BON, PFRON i UOKiK dot. ubiegania się w PFRON o pomoc publiczną, przedstawione zostaną nowe stanowiska BON, PFRON w zakresie dodatkowych uprawnień osób niepełnosprawnych wynikających z ustawy o rehabilitacji, zostanie omówiony szczegółowo dodany od maja nowy art. 2b dot. danych zdrowotnych i ich przetwarzania, szczegółowo zostanie omówiona kwestia wszelkich kontroli dot. dofinansowań, zfron, ulg we wpłatach na PFRON, biorąc pod uwagę wytyczne z raportów z kontroli, audytów, wezwań PFRON oraz wydawanych wyroków sądów.

Rok 2019 jak widać jest kontynuacją roku 2018 r. w którym zostają wprowadzone dalsze nowe uprawnienia i obowiązki z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce.

Informujemy także, iż na najbliższym cyklu szkoleń zostanie również omówiony wpływ zmiany składki na SFWON a kosztami płacy wykazywanymi na INF-D-P, która od przyszłego roku tj. Od stycznia 2020 zgodnie z projektem ustawy budżetowej ma wynosić 0,45%. Zostanie również omówiona zmiana płacy minimalnej na 2020 rok!

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracodawców osób niepełnosprawnych w Polsce na nasz jesienny cykl szkoleń pt.:

"Ustawa o rehabilitacji po zmianach w 2019 roku
a praktyka w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych
i uzyskiwania pomocy publicznej z PFRON


oraz przepisy prawne i praktyka w zakresie kontroli PFRON, UKS, ZUS i US w kontekście uzyskiwania dofinansowań do wynagrodzeń i wydatków z zfron. Ulgi we wpłatach na PFRON w 2019 roku i RODO w ustawie o rehabilitacji."


EDYTA SIERADZKA

zawód wykonywany:Wiceprezes ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, Dyrektor Generalny OBPON ds. Wizerunku Spółki, Ekspert ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce, Ekspert i Wykładowca w zakresie rozliczeń z PFRON dot. pomocy publicznej.

specjalizacja: Dofinansowanie do wynagrodzeń, refundacja składek ZUS z PFRON, SODiR, pomoc publiczna, pomoc de minimis, ZFRON, IPR, ulgi we wpłatach na PFRON, sprawozdawczość w PFRON, zatrudnianie osób niepełnosprawnych w Polsce, prawo zamówień publicznych, fundusze unijne, systemy zarządzania jakością, zagadnienia księgowości w zpchr.
Magister, Inżynier, Absolwentka Politechniki Opolskiej i Magisterskich Studiów Menedżerskich MBA na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekspert i Wykładowca na szkoleniach dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce. Autorka licznych publikacji w Dziennikach Ogólnopolskich tj. Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, współpracująca z Wydawnictwem Gofin. Autorka książek o tematyce ekonomicznych aspektów zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce. Od 2009 r. Wiceprezes Organizacji OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG. W 2016 r. uhonorowana tytułem "Lider 25 - lecia systemu wsparcia osób niepełnosprawnych" przyznawanym przez MRPiPS oraz PFRON.

Skorzystaj z promocji -55% na serwisy OBPON       

WSTĘP

PROGRAM

TERMINY
 
CENNIK
 
INFO
       


PROGRAM SZKOLENIA

I. ZMIANY W USTAWIE O REHABILITACJI W 2019 r.

 1. Omówienie zmiany brzmienia art. 26a dot. terminowości ponoszenia kosztów płacy w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń - a obecna praktyka PFRON - bardzo ważna zmiana!
 2. Omówienie nowego art. 2b, który dot. RODO i przetwarzania danych zdrowotnych na podstawie ustawy o rehabilitacji
 3. Definicja kosztów płacy po 1 stycznia 2019 r. a składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) oraz wpłaty na PPK
 4. Orzekanie o niepełnosprawności w Polsce w 2019 r.
 5. Wskaźniki zatrudnienia a wpłaty na PFRON - bardzo ważne!

II. DOFINANSOWANIA DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2019 r.

 1. Brak zmiany definicji kosztów płacy a wyliczenie kosztów bez SFWON. Zmiana wartości składki na FP:
  1. korekty wniosków Wn-D
  2. korekty informacji INF-D-P
  3. korekty informacji INF-O-PP
 2. Pracownik pełnosprawny a wpływ orzeczenia po dacie zatrudnienia
 3. Terminowość kosztów płacy a praktyka PFRON, Wyroki Sądów
 4. Przekładanie orzeczeń na stopnie a prawo do dofinansowania
 5. Wyliczenie kosztów płacy w poz. 52 na INF-D-P
 6. Wyliczenie i wykazanie efektu zachęty metodą ilościową i jakościową - przykłady, firmy powiązane, siatka wakatów
 7. Sytuacja ekonomiczna firmy a prawo do dofinansowania
 8. Wyliczenie dofinansowań w 2019 r.
 9. Wnioski Wn-D, informacja INF-D-P i informacja INF-O-PP (przykłady wypełnień)
 10. Wyliczenie wielkości przedsiębiorstwa a prawo do pomocy publicznej
 11. Procedura przeprowadzanych przez PFRON kontroli, wszczęcia postępowania administracyjnego a prawo do dofinansowania - kazusy z przeprowadzonych kontroli i postępowań
 12. Wliczanie pracowników do wskaźników osób niepełnosprawnych a prawo do dofinansowania
 13. Odwołanie od decyzji PFRON i skarga do Sądu
 14. Rozłożenie na raty/ odroczenie terminu płatności/ umorzenie odsetek - niezgodnie z prawem otrzymanego dofinansowania a procedura w PFRON
 15. Nowe stanowiska BON, PFRON dot. dofinansowań

III. ULGI WE WPŁATACH NA PFRON W 2019 r.

 1. Omówienie zmienionego art. 22 ustawy o rehabilitacji
 2. Wypełnienie INF-U i INF-1-u a termin ostatecznego wyliczenia ulgi do klienta
 3. Możliwość wysłania elektronicznych INF-U do klientów a praktyka i odpowiedzialność sprzedającego
 4. Korekty faktury a korekty wystawionych INF-U
 5. Kwota wynagrodzeń na INF-U w poz. 34 w 2019 r. i w 2020 r.
 6. Korekty faktur i wypełnienie poz. 31, 32 i 33 na INF-U
 7. Informacja dla kontrahenta na 2019 r i 2020 rok
 8. Obowiązek prowadzenia ewidencji udzielonych ulg a e-PFRON2
 9. Wyliczenie ulg na przykładach
 10. Kary dla sprzedających i nabywców ulg
 11. Kontrola PFRON art. 22 - praktyka
 12. Terminowość zapłaty faktury a kompensata
 13. Ewidencja ulg - przygotowana przez OBPON - wskazówki

IV. ZFRON W 2019 r. DLA ZPCHR I BYŁYCH ZPCHR

 1. Ewidencja ZFRON (wpływy, wydatki)
 2. Regulamin ZFRON a wpływ jego na postępowanie kontrolne/audytowe
 3. Audyt ZFRON - kto może przeprowadzać kontrole ZFRON
 4. Wydatki z ZFRON z tzw. 75% - duży ZFRON
 5. Wydatki z ZFRON z tzw. 10% - pomoc indywidualna
 6. Wydatki z ZFRON z tzw. 15% - indywidualne programy rehabilitacji (IPR)
 7. Kazusy z kontroli ZFRON i wyroki sądów
 8. Zaświadczenia o pomocy de minimis w 2019 r.
 9. ZFRON a ustawa o Dokumentach Publicznych.
 10. Firmy powiązane a limit pomocy de minimis - wyjaśnienie UOKiK

V. UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2019 r. - KP, USTAWA O REHABILITACJI, REGULAMINY W FIRMACH, UKŁADY ZBIOROWE

 1. Skrócony czas pracy a stopnie niepełnosprawności
 2. Urlop dodatkowy a stopnie niepełnosprawności
 3. Turnus rehabilitacyjny - kiedy i kto
 4. Wyjście na badania specjalistyczne, zabiegi lecznicze lub usprawniające a praktyka stosowana w firmach
 5. Dodatkowa przerwa w pracy
 6. Dostosowanie miejsca pracy a stopnie niepełnosprawności

VI. UPRAWNIENIA PRACODAWCÓW Z TYTUŁU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2019 r.

VII. SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (SFWON) I WPŁYW JEGO NA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2019 r. I 2020 r.

VIII. USTAWA O ZAPEWNIENIU DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI - zmiana dla firm wpłacających wpłaty na PFRON - FIRMY zatrudniające powyżej 25 etatów i nieosiągające 6% wskaźnika ON a certyfikaty o dostępności

IX. USTAWA O ŚWIADCZENIU UZUPEŁNIAJĄCYM DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI - OMÓWIENIE (WAŻNE ZMIANY PO 1 PAŹDZIERNIKA 2019 r.) A OSOBY W STOPNIU ZNACZNYM - PRZEŁOŻENIE ORZECZEŃ - TERMIN!

X. ZMIANY W USTAWIE O REHABILITACJI MAJĄCE WPŁYW NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2020 r.

XI. ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW

       

WSTĘP
 
PROGRAM

TERMINY

CENNIK
 
INFO
       


TERMINY I MIEJSCA SZKOLEŃ


TYDZIEŃ PIERWSZY

   
1

Bydgoszcz

23.09.2019 r. (poniedziałek)

HOTEL HOLIDAY INN
ul. Grodzka 36, 85-109 Bydgoszcz
www.holiday.hgb.com.pl

https://goo.gl/maps/99hGBCK7CxQ2
   
2

Poznań

24.09.2019 r. (wtorek)

Brak miejsc!

Hotel DeSilva Premium Poznań
ul. Piekary 5, 61-823 Poznań
www.desilva.pl

mapa dojazdu
   
3

Zielona Góra

25.09.2019 r. (środa)

HOTEL FORREST
ul. Racula - Głogowska 4a, 66-004 Zielona Góra
www.for-rest.pl

https://goo.gl/maps/4aD4j8p8N2p
   
4

Katowice

26.09.2019 r. (czwartek)

HOTEL KATOWICE
Al. Korfantego 9, 40-951 Katowice
www.hotel-katowice.com.pl

mapa dojazdu

TYDZIEŃ DRUGI

5

Rzeszów

07.10.2019 r. (poniedziałek)

Ostatnie miejsca

HOTEL RZESZÓW
Al. J. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów
www.hotelrzeszow.com.pl

https://goo.gl/maps/sAjbhT17KU82
   
6

Lublin

08.10.2019 r. (wtorek)

HOTEL VICTORIA
ul. G. Narutowicza 58/60, 20-016 Lublin
www.victorialublin.pl

mapa dojazdu
   
7

Kielce

09.10.2019 r. (środa)

HOTEL TĘCZOWY MŁYN
ul. Zakładowa 4, 25-670 Kielce
www.teczowy.com

https://goo.gl/maps/TPiNUerpD1G2
   
8

Łódź

10.10.2019 r. (czwartek)

Ostatnie miejsca

BOUTIQUE HOTEL'S III
Al. J. Piłsudskiego 10/14, 90-051 Łódź
www.hotels24.com.pl

https://goo.gl/maps/bz3w7SjbvFx
   
9

Wrocław

11.10.2019 r. (piątek)

Ostatnie miejsca

NOVOTEL WROCŁAW CITY
ul. Wyścigowa 35, 53-011 Wrocław
www.novotel.com

https://goo.gl/maps/Na5KJxv5UFA2

TYDZIEŃ TRZECI

10

Szczecin

21.10.2019 r. (poniedziałek)

Ostatnie miejsca

HOTEL CAMPANILE SZCZECIN
ul. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin
www.campanile-szczecin.pl

https://goo.gl/maps/5KLoD6uiri42
   
11

Gdańsk

22.10.2019 r. (wtorek)

Ostatnie miejsca

AMBER HOTEL
ul. Powstańców Warszawskich 45,
80-165 Gdańsk
www.amber-hotel.pl

mapa dojazdu
   
12

Olsztyn

23.10.2019 r. (środa)

Ostatnie miejsca

HOTEL DYPLOMAT
ul. Erwina Kruka 28, 10-540 Olsztyn
www.hoteldyplomat.com

mapa dojazdu
   
13

Warszawa

24.10.2019 r. (czwartek)

Ostatnie miejsca

Golden Tulip Warsaw Centre
ul. Towarowa 2, 00-811 Warszawa
www.goldentulip.com

mapa dojazdu
   
14

Kraków

25.10.2019 r. (piątek)

Ostatnie miejsca

HOLIDAY INN KRAKÓW
ul. Wielopole 4, 31-072 Kraków
www.hik.krakow.pl

mapa dojazdu


       

WSTĘP
 
PROGRAM
 
TERMINY

CENNIK

INFO
       


CENNIK SZKOLEŃ I KARTA ZGŁOSZENIOWA

DLA KLIENTÓW OBPON:

cena: 500,00 zł + 23% VAT
cena: 470,00 zł + 23% VAT udział minimum dwóch osób z tej samej firmy

Klientem OBPON jest każda firma posiadająca wykupiony, aktywny dostęp do płatnych zasobów serwisów OBPON oraz aplikacji:

DLA POZOSTAŁYCH FIRM:

cena: 560,00 zł + 23% VAT
cena: 530,00 zł + 23% VAT udział minimum dwóch osób z tej samej firmyFORMULARZ ZGŁOSZENIA ON-LINE

NOWA, WYGODNIEJSZA FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OBPON!

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA

TRADYCYJNA FORMA ZGŁOSZENIA - PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE KARTY.

Po przesłaniu karty zgłoszeniowej prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (16) 679-16-16
w celu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.


Jeśli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT
wypełnij poniższe oświadczenie i dołącz je do karty zgłoszeniowej.

OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU Z PODATKU VAT        

WSTĘP
 
PROGRAM
 
TERMINY
 
CENNIK

INFO
        


INFORMACJE DODATKOWE

PLAN GODZINOWY:

09.30 - 10.00- rejestracja uczestników szkolenia
10.00 - 11.30- szkolenie
11.30 - 11.45- przerwa kawowa
11.45 - 13.00- szkolenie
13.00 - 14.00- lunch
14.00 - 15.30- szkolenie
15.30 - 16.00- pytania uczestników i rozdanie certyfikatów

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Opłacenie szkolenia nie później niż na 5 dni przed jego rozpoczęciem
 • Skan wypełnionej karty zgłoszeniowej prosimy wysłać na numer fax: (16) 679 16 16 wew. 4 lub e-mailem na adres biuro@obpon.pl
 • Ewentualną rezygnację należy zgłosić nie później jak na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, w innym przypadku klient będzie zobowiązany do poniesienia całkowitych kosztów uczestnictwa

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu bez podania przyczyny.


JAKOŚĆ SZKOLEŃ OBPON:

Firma Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON) na przestrzeni ostatnich lat przeprowadziła kilkaset szkoleń z udziałem kilkunastu tysięcy uczestników w całej Polsce. W naszych szkoleniach uczestniczą pracodawcy, przedstawiciele małych, średnich i dużych firm, również spółek giełdowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Nie brakuje również przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń i przedstawicieli administracji publicznej w tym PFRON i Ministerstw. To czyni z naszej firmy niekwestionowanego lidera w szkoleniach o tematyce dla pracodawców osób niepełnosprawnych. Zapewniamy naszym uczestnikom obszerne materiały szkoleniowe, opiekę doradczą i informacyjną również po zakończeniu szkoleń, w tym opracowania publikowane na naszych stronach, które pozwalają na utrwalenia nabytej w trakcie szkoleń wiedzy.

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.