Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Małopolski finał konkursu „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”

 

W poniedziałek w Kopalni Soli „Wieliczka” odbyła się Gala Finałowa XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. Nagrody laureatom pierwszych miejsc wręczyła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

 

Jest mi niezmiernie miło, że mogę dzisiaj uczestniczyć w uroczystej gali wojewódzkiego finału jednego z najpiękniejszych konkursów plastycznych „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. Jestem pełna podziwu dla autorów prac. Ileż bowiem radosnych emocji, serca i czułości włożyli oni w swoje dzieła! – mówiła minister Bożena Borys-Szopa.

 Szefowa MRPiPS podziękowała Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za organizację kolejnej już edycji konkursu, „dzięki któremu wiele osób może przekonać się, że niepełnosprawność nie wyklucza aktywności twórczej”. Podziękowała także opiekunom osób niepełnosprawnych, tym w domach, ale także w warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy czy domach pomocy społecznej – za to, że wspierają i motywują swoich podopiecznych do działalności twórczej.

 Laureaci konkursu odebrali nagrody z rąk minister Bożeny Borys-Szopy, posłanki i przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Urszuli Ruseckiej, wojewody małopolskiego Piotra Ćwika oraz Marty Mordarskiej – Dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON. Wyróżnienia oraz nagrody specjalne przyznali dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego ks. Jacek Kurzydło, dyrektor Radia RDN ks. Piotr Adamczyk, dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie Katarzyna Lubas oraz reżyser Monika Meleń.

 Uroczystą Galę swoimi występami uświetnili uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie oraz duet: Arleta Matlęga – podopieczna Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie oraz wokalista Mirosław Witkowski. Galę Finałową etapu wojewódzkiego patronatem honorowym objęli: minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa, posłanka Urszula Rusecka, marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski oraz metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Patroni Medialni: TVP3 Kraków, Radio Kraków.

 „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” to największy w Polsce przegląd dorobku artystycznego placówek terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych. Promuje i nagradza twórczość osób z niepełnosprawnością. Obecna edycja odbywa się pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.

Tematem tegorocznej edycji konkursu są „Podróże moich marzeń”. Konkurs odbywa się w pięciu kategoriach malarstwo i witraż, rysunek i grafika, tkanina i aplikacja, rzeźba kameralna i płaskorzeźba oraz fotografia. Ogólnopolska Gala finałowa odbędzie się 13 listopada 2019 r. Na Zamku Królewskim w Warszawie.

 Poniżej publikujemy listę laureatów:

 

Malarstwo

Miejsce I
Nocna Wyprawa”, Ryszard Jurkowski (ŚDS W Olkuszu prowadzony przez Stowarzyszenie Progres)

Miejsce II

„Wakacyjna Piracka Przygoda”, Agnieszka Wąsik i Kinga Maj (WTZ Stowarzyszenia Dobrej Nadziei w Krakowie)

Miejsce III

 „Podróż Łódką”, Krzysztof Kąkol (DPS Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Serafitek)

Wyróżnienie specjalne Poseł Urszuli Ruseckiej – Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
„Podróż na Skrzydłach Ptaka” Mateusz Słonecki (ŚDS w Bieczu z Filią w Gorlicach)

Wyróżnienia:

„Podróż we Śnie” Lukasz Kwiecień (ŚDS w Pałecznicy)

„Wakacje w Augustowie”, Aneta Gródek (ŚDS Stowarzyszenia „Jesteśmy…” W Nowym Sączu)

„Spotkanie w Księżycowych Przestworzach”, Agnieszka Trójniak (Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy)

„Letnia Bryza”, Andrzej Rębalis (Środowiskowy Dom Samopomocy W Żegocinie)

„Moje WakacjenNa Działce”, Katarzyna Gryz (WTZ Towarzystwa Przyjaciół Dzieci)

 

Grafika i rysunek


Miejsce I
„SPOTKANIE W ZAKOPANEM ZE ŚW. JERZYM”, WOJCIECH BACHLEDA ŻOŁNIERCZYK (WTZ PRZY PSONI KOŁO W ZAKOPANEM)

Miejsce II
„SEN O PARYŻU”, JAN NOWAK (WTZ PRZY DPS W ŁYSZKOWICACH)

Miejsce III
„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA" ALEKSANDRA LUDWIN (WTZ – DOM REHABILITACYJNO OPIEKUŃCZY CARITAS)

Wyróżnienia
„GDY SPOTKAMY SIĘ W NIEBIE", MAGDALENA GURGUL (WTZ „MADA”),
„KOLOROWY ŚWIAT PUSTYNI", MARTA WEBER (WTZ PRZY STOWARZYSZENIU „DOLINA DUNAJCA”)


 

Tkanina i aplikacja

Miejsce I

„UJRZEĆ WSZYSTKIE KOLORY ZIEMI – ZOSTAĆ WŚRÓD APACZÓW”, EWA SALAK I ANNA DZIERWA (DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WADOWICACH),

Miejsce II

„LOT BALONEM”, MELANIA KOSTECKA (ŚDS W TOMASZKOWICACH)

Miejsce III

„BYĆ JAK PTAK BO ŚWIAT JEST ZBYT WIELKI ŻEBY PRZEBYWAĆ W JEDNYM MIEJSCU”, HELENA PAJĄK (DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WADOWICACH)

Wyróżnienie specjalne Księdza Jacka Kurzydło – Dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie
„MOJE SPOTKANIE Z OJCEM ŚWIĘTYM W WATYKANIE”, BARBARA BOCHENEK (ŚDS STOWARZYSZENIA JESTEŚMY W NOWYM SĄCZU)

Wyróżnienia:
„KOBIETA Z HISZPANII”, JOANNA BAKALARZ (WTZ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI)

„UKOCHANE GÓRY”, GRAŻYNA NOCOŃ (ŚDS W GRUSZOWIE)

„W POSZUKIWANIU WIATRAKÓW”, KRZYSZTOF STAŚKO (WTZ PRZY STOWARZYSZENIU „REMEDIUM”)

„ZACHÓD SŁOŃCA”, EMIL SKOCZEŃ (WTZ PSONI KOŁO W TARNOWIE) 


 

Rzeźba kameralna i płaskorzeźba

 Miejsce I
„KOSMICZNA PODRÓŻ”, MICHAŁ ŻYDEK (WTZ W BRZESKU)

 Miejsce II oraz wyróżnienie specjalne Księdza Piotra Adamczyka - Dyrektora Radia RDN:
„W MOICH DŁONIACH CAŁY ŚWIAT”, ADRIAN KALETA (WTZ „MADA”)

 Miejsce III
„MAGICZNA DESKOROLKA”, JOANNA CUKIER I MIKOŁAJ KĘSKIEWICZ (WTZ PRZY STOWARZYSZENIU DOBREJ NADZIEI)

 Wyróżnienia:
„ROWEREM DOOKOŁA ŚWIATA”, RENATA SZUMAL (ŚDS „CHATKA” PSONI W NOWYM TARGU)

„ZACHÓD SŁOŃCA NAD BAŁTYKIEM”, BOŻENA WAŁACH (ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY - L`ARCHE)

 

Fotografia

 Miejsce I
„JEDZIEMY NAD MORZE”, ADAM SUSKI (ŚDS W TOMASZKOWICACH)

 Miejsce II

„ALE MEKSYK", KATARZYNA PAWLIK (ŚDS STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „GNIAZDO”)

 Miejsce III oraz wyróżnienie specjalne Katarzyny Lubas – Dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

„WSZĘDZIE JEST DOBRZE, ALE W POLSCE NAJLEPIEJ”, WOJCIECH JURKOWSKI (WTZ „MADA”)

 Wyróżnienie specjalne reżyser Moniki Meleń – członka Komisji Konkursowej:
„KAPSUŁA WSPOMNIEŃ”, JERZY GRACZ (ŚDS W KRYNICY-ZDROJU)

 Wyróżnienia
„LUBIĘ WRACAĆ TAM GDZIE BYŁEM”, PIOTR OLENDER (WTZ W ŁYSZKOWICACH)

„RADOŚĆ ŻYCIA”, BEATA MARCHEL (DPS W STRÓŻACH)

 

 

PFRON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.