Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Finał akcji "Nakręceni na pracę - rowerem przez Podkarpacie" w Zarzeczu.

Celem trwającego tydzień Rajdu Rowerowego "Nakręceni na pracę - rowerem przez Podkarpacie" była promocja zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną na rynku pracy.

Uczestnicy w dniu 12.09.2019r. wyruszyli z Jarosławia a po drodze odwiedzili Leżajsk, Kolbuszową, Rzeszów, Krosno, Sanok i Przemyśl, aby 18.09.2019r. stawić się na mecie w Zarzeczu.

Organizatorem wydarzenia było jarosławskie koło Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (Centrum DZWONI) prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI).

Jednym z Partnerów akcji była Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Razem z Centrum DZWONI i PSONI z Jarosławia byliśmy obecni na wszystkich etapach rajdu, o czym na bieżąco informowaliśmy Państwa na łamach naszego serwisu informacyjnego obpon.pl.

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych już od ponad 20 lat działa i angażuje się we wszelkie inicjatywy mające na celu promocję idei zatrudniania osób z niepełnosprawnościami - zarówno na terenie Podkarpacia jak i całej Polski. Zwieńczeniem tych działań, było utworzenie pierwszego i jedynego w Polsce portalu pracy - dedykowanemu wyłącznie osobom z niepełnosprawnościami - portalu www.werbeo.pl.

Werbeo to nie tylko strona z ogłoszeniami o pracę. Jest to platforma komunikacji zarówno między osobami z niepełnosprawnościami jak i samymi pracodawcami.

W trakcie wydarzenia, zainteresowane osoby mogły biżej poznać profil działalności naszej firmy,  porozmawiać z naszymi doradcami i specjalistami z zakresu rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami i dowiedzieć o możliwościach ich zatrudnienia na chronionym jak i otwartym rynku pracy.

Rajd stanowił także wspaniałą okazję do nawiązania nowych znajomości, partnerskich relacji oraz wymiany poglądów.

Mamy także nadzieję, że nasze wspólne dzwonienie w trakcie codziennych happeningów, skutecznie obudziło pracodawców, którzy zechcą dostrzec w osobach z niepełnosprawnościami wartościowych i lojalnych pracowników.

Pragniemy serdecznie podziękować Organizatorom, dzielnym uczestnikom rajdu, osobom obecnym na happeningach w poszczególnych miastach oraz włodarzom tych miast jak i wszystkim osobom zaangażowanym w tę piękną inicjatywę.

 Zespół OBPON

 

Poniżej zdjęcia z finału akcji "Nakręceni na pracę - rowerem przez Podkarpacie" w Zarzeczu (18.09.2019r.)

Nakręceni na Pracę - Zarzecze

Nakręceni na Pracę - Zarzecze

Nakręceni na Pracę - Zarzecze

Nakręceni na Pracę - Zarzecze

Nakręceni na Pracę - Zarzecze

Nakręceni na Pracę - Zarzecze

Nakręceni na Pracę - Zarzecze

 

Czytaj także:
Nakręceni na pracę: - Dołącz do Centrum Dzwoni w Jarosławiu i OBPON i weź udział w fantastycznej akcji!
Już dziś ruszamy z akcją Nakręceni na pracę - rowerem przez Podkarpacie!
Nakręceni na pracę - rowerem przez Podkarpacie! - 1 dzień w Leżajsku
"Nakręceni na pracę" - przed nami rowerowy weekend!
"Nakręceni na pracę" - 6 dzień rowerowej przygody
Nakręceni na pracę - dzisiaj kręcimy w Przemyślu!
Finał akcji: "Nakręceni na pracę - rowerem przez Podkarpacie"
oraz:
Nakręceni na pracę - Rowerem przez Podkarpacie w Przemyślu
Przewodniczący PSONI w Jarosławiu - o pracy niepełnosprawnych i akcji "Nakręceni na pracę"
 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.