Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych na Kongresie 590.

 

Po raz czwarty w Jasionce biznes i polityka zasiądą przy jednym stole.

 Spotkajmy się na Kongresie 590

 

Państwo dla biznesu, biznes dla społeczeństwa - relacje między administracją publiczną a przedsiębiorczością decydują o dynamice rozwoju gospodarczego, społecznego państwa. Kongres 590 - w założeniu - ma diagnozować rozbieżności między tymi światami i rozwiązywać problemy. Czy po trzech edycjach kongresu jesteśmy tego bliżsi?

Kiedy w 2016 r. do Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego Województwa Podkarpackiego w Jasionce zjechali prezydent, premier, ministrowie, przedstawiciele biznesu, naukowcy, ekonomiści i samorządowcy, relacje przedsiębiorców z administracją i polityką były co najmniej napięte. Biznes zarzucał polityce nadprodukcję i niestabilność prawa gospodarczego, presyjne działanie służb skarbowych, nieprzewidywalne prawo podatkowe, brak wsparcia na rynku wewnętrznym, a tym bardziej - na rynkach obcych.

Jeśli jeszcze chwilę wcześniej polityka mówiła o biznesie, to głównie w kontekście „mafii VAT-owskiej”, więc biznes czuł się przez państwo traktowany jak zorganizowana grupa przestępcza. Kongres 590 miał być płaszczyzną, by polityka mogła wysłuchać biznesu, a biznes polityki.
Bo stan „zimnej wojny” szkodził obu stronom: przedsiębiorczości: co najmniej utrudniał rozwój, a brak rozwoju to niższe wpływy do budżetu państwa, a bez nich polityki robić się nie da. Nieprzypadkowo więc hasłem przewodnim kongresu stało się: „Uwalniamy polski potencjał”. A liczbę 590 w nazwie kongresu zapożyczono z prefiksu na kodzie kreskowym towarów wyprodukowanych w Polsce.

Kongres w „polskiej Bawarii”

Już liczba ok. 2,5 tys. krajowych i zagranicznych gości i prelegentów świadczyła o randze tego wydarzenia w 2016 r. Wicepremier Mateusz Morawiecki już wtedy uznał publicznie, że Rzeszów na dwa kongresowe dni stał się najważniejszym dla polskiej gospodarki miejscem. Uczestniczący w spotkaniu przedsiębiorcy wyczekiwali zapowiadanej prezentacji „Konstytucji biznesu” - pięciu pakietów nowych ustaw, które prowadzenie biznesu w Polsce miały uczynić łatwiejszym.

 

Od uproszczenia systemu podatkowego po zasadę, że „co nie jest prawem zakazane, jest dozwolone”. Bo wcześniej administracja publiczna stosowała odwrotność tej zasady.

Uczestniczący w pierwszej edycji przedsiębiorcy te rewolucyjne zapowiedzi przyjmowali z ostrożnym optymizmem. Jednak inauguracja kongresowego cyklu została oceniona jako sukces: polityka wyciągnęła rękę do biznesu, biznes odpowiedział na zaproszenie polityki, a premier Beata Szydło nie szczędziła regionowi komplementów:

 

- Mówi się, że Podkarpacie to jest polska Bawaria - u części zgromadzonych na sali głównej wywołała oklaski, u części uśmiech zakłopotania, bo stereotypy sytuują Podkarpacie w społeczno-gospodarczej „Polsce B”. - Moim marzeniem i ambicją jest, żeby - kiedy będę kończyć pracę jako premier Rzeczypospolitej Polskiej - mówiono: „Bawaria? Tak, to takie niemieckie Podkarpacie”.

Ekspansja po polsku

Skoro w pierwszej edycji kongresu uczestniczyli goście z USA, Niemiec, Ukrainy, Włoch, Hiszpanii i kilku innych krajów, wydarzenie urosło do rangi międzynarodowej. Rok później podczas drugiej edycji hasło „Uwalniamy polski potencjał” pozostało aktualne, ale w tematyce obrad przesunięto nieco akcenty.

Skupiono się na tym, jak państwo, prawo i administracja publiczna mogą pomóc prywatnemu (i nie tylko) biznesowi w ekspansji na rynki obce, w eksporcie i promocji polskich usług i produktów. A biznes w kuluarach centrum kongresowego wyrażał oczekiwania, że państwo powinno bardziej zaktywizować swoje służby dyplomatyczne, by próbowały zainteresować rynki obce polską produkcją i usługami, aktywniej działać dla pozyskania zagranicznych kontrahentów dla wsparcia polskiej przedsiębiorczości.

 

Skoro prezydent USA przy każdej swojej oficjalnej wizycie zagranicznej zabiera na pokład Air Force One grupę amerykańskich biznesmenów, to nie robi tego bez powodu. I polska polityka winna brać przykład z amerykańskiej, gdy idzie o wsparcie polityki dla biznesu.

Podczas drugiej edycji kongresu wspominano także o „repolonizacji” polskiej gospodarki, wskazywano, że ponad połowa jej jest w rękach zagranicznego kapitału, a polski jest zbyt mały.

- Musimy mieć długoterminowy plan budowy polskiego kapitału - zapowiedział wicepremier Morawiecki. I przytoczył opinie niektórych ekonomistów, iż „Polska została skolonizowana przez Europę Zachodnią”.

W wielu wystąpieniach pobrzmiewał termin „patriotyzmu gospodarczego” i podawano różne recepty, jak taki patriotyzm realizować. W ciągu tych dwóch dni okazji do wymiany opinii między światami polityki i biznesu nie brakło: 74 panele dyskusyjne w 13 blokach tematycznych: polską gospodarkę omówiono od wyzwań biznesu i otoczenia gospodarczego po start-upy. Biuro organizacyjne wyliczyło, że w spotkaniach uczestniczyło ok. 4 tys. osób.

 

W rocznicę odzyskania niepodległości

Liczba około 6 tys. uczestników ubiegłorocznej (2018 r.) odsłony kongresu sugerowała, że cykl zyskuje na popularności. Edycja była wyjątkowa - podkreślił prezydent RP Andrzej Duda - bo odbywała się w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. - Z pewnością można powiedzieć, że jest to absolutnie jedno z największych, jeżeli nie największe wydarzenie gospodarcze w Polsce - dodał prezydent.

Rocznicowe okoliczności i rekordowa liczba uczestników nie zmieniły zasadniczego tematu kongresu, którym była polska gospodarka, jej słabe punkty i atuty, zagrożenia i perspektywy rozwoju. „Nauka skazana na biznes” - podkreślano także rosnące znaczenie start-upów i innowacji dla gospodarki. I zastanawiano się, czy hasło „made in Poland” otwiera drzwi do zachodnich rynków zbytu.

Kongres 590 stał się okazją nie tylko do dialogu między polityką a biznesem, ale dla przedsiębiorców także miejscem nawiązywania kontaktów biznesowych i promocji swojej oferty handlowej. Zaś dla Podkarpacia kongres stał się okazją do promocji swojego potencjału.

 

To ma być rekordowa edycja

Tegoroczna edycja Kongresu 590 ma być jeszcze bardziej spektakularna, bo organizatorzy spodziewają się, że liczba uczestników przekroczy 7 tys. osób. Zaplanowano dziewięć bloków tematycznych. Paneliści mają wypracować rozwiązanie, jak utrwalać rozwojowe trendy napędzające naszą gospodarkę, celem dyskusji jest też wytyczenie nowych kierunków rozwoju. Nowym, niekonwencjonalnym formatem spotkań będą od tego roku specjalne fora tematyczne, dotyczące elektromobilności, gamingu czy handlu.

Jak zwykle będą goście specjalni z zagranicy. Wśród nich szefowie SPECTRUM Group. To jedna z najważniejszych firm zajmujących się konsultingiem strategicznym w Stanach Zjednoczonych. Wraz z jej prezesem, generałem George Close’m, do Polski przyjedzie dyrektor wykonawczy Andrew Campbell.

Będzie okazja posłuchać kongresmena Toma Reeda. Jako polityk angażuje się w walkę o przyjazne dla przedsiębiorców regulacje prawne. Jest zwolennikiem niskich podatków i tradycyjnego pojmowania roli budżetu federalnego.

czytaj więcej o wydarezniu na stronie Nowin >>> www.nowiny24.pl

Kongres 590 odbędzie w podrzeszowskiej Jasionce w dniach 7–8 października.

 

Zapraszamy do uczestnictwa w Kongresie 590
i odwiedzin naszego stanowiska wystawienniczego.

Poznaj nas i dołącz do nas!

 

 

 

źródło: www.nowiny24.pl

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.