Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Relacja OBPON: "Konferencja regionalna Model wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy - Gdańsk - 09.10.2019".

W środę 9 września w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się konferencja, której tematem były różne modele wsparcia osób z niepełnosprawnościami w środowisku pracy. Konferencję zorganizował Anton New Technology na zlecenie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego.

 

Po krótkim wstępie jaki wygłosiła Joanna Kamińska z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego głos zabrał Dariusz Majorek, Dyrektor Oddziału Pomorskiego PFRON.

- Naszym zamiarem jest zachęcenie do pozytywnego myślenia o osobach niepełnosprawnych, jako o potencjalnych pracownikach. - zaznaczył na wstępie. - Chcemy państwa przekonać, między innymi pokazując przygotowane narzędzia z wirtualnej rzeczywistości, żeby zatrudniać osoby niepełnosprawne, ponieważ są dobrymi pracownikami. Chcemy pokazać, jak korzyści płynące ze subsydiowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze środków publicznych można łączyć.

Majorek zaznaczył również, że błędne niegdyś określenie optymalizacji kosztów, które to pojawiało się w odniesieniu do przeznaczanych środków publicznych dziś już nie musi figurować w przestrzeni publicznej, o czym - jak zapewniał - można przekonać pracodawców za pomocą technologicznych narzędzi, które ułatwiają różne formy zatrudnienia.

 

Następnym punktem konferencji była prezentacja wyników badań, jakie przeprowadzone zostały na wybranej grupie pracodawców. Badania te przedstawiła  Monika Merkel ze Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.

Zanim jednak zaprezentowała wyniki badań krótko przybliżyła działania fundacji w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Wskazała pracę jako jedną z najważniejszych potrzeb tych osób. Poruszyła oczywiście również kwestię aktywizacji zawodowej, która jest z tym powiązana.

 

Co do kwestii badań, to zostały one przeprowadzone w oparciu o sześć założeń. Pierwsze, to ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach. Drugie założenie to wsparcie w środowisku pracy osób z niepełnosprawnością: ruchową, wzrokową, słuchową i intelektualną. Kolejnym założeniem jest interaktywne, mobilne narzędzie do oceny mozliwości zatrudnienia osoby niepełnosprawnej i planowanie procesu przystosowania środowiska pracy.  Czwarte założenie to utworzenie na bazie istniejących instytucji i struktur regionalnych sieci podmiotów zaangażowanych w wspieranie pracodawców w dostosowywaniu środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Piątym założeniem było testowanie modelu co najmniej w trzech województwach, a w tym - lubuskim, opolskim i mazowieckim. I wreszcie szóstym założeniem było upowszechnienie owego modelu wśród co najmniej 100 tys. pracodawców.

 

Czym zatem były najefektowniejsze finansowe formy wsparcia w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych według pracodawców?

Oczywiście najważniejszym okazało się dofinansowanie do zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Następnie, zwrot kosztów przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, a zaraz po tym zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy. W nastepnej kolejności była mozliwość zmniejszenia składki na PFRON dzięki zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej. Na dwóch ostatnich miejscach znalazły się - refundacja kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych i zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających osobom niepełnosprawnych, czy tzw. asystentów pracownika niepełnosprawnego.

 

Mnie szczególnie zainteresowała jedna z kolejnych części konferencji. Była nią prezentacja, w której jedno z zagadnień stanowiła interaktywna forma tworzenia środowiska pracy. Bowiem tutaj, jako pracodawcy mamy możliwość bardzo dobrego przystosowania stanowiska pracy dla osoby z niepełnosprawnością. Zakładając gogle do wirtualnej rzeczywistości (VR) mamy możliwość zobaczenia przestrzeni miejsca pracy, w której znajdą swoje miejsce nasi pracownicy, a przy tym możemy tą właśnie przestrzeń odpowiednio ukształtować. Czyli przykładowo w tej przestrzeni wirtualnej, mamy stanowisko, które jest zbyt blisko innego stanowiska, tudzież przestrzeń korytarzowa jest zbyt mała, a zatem poprzez możliwości jakie daje nam aplikacja możemy dostosować jej - nazwijmy to - kompatybilność do realnych możliwości, które kształtują jak najlepszą efektywność owego stanowiska pracy. Co więcej, taki plik z własnym projektem stanowiska pracy możemy zaimportować do profesjonalnego narzędzia projektowania w 3D dla architektów AutoCAD. Świetne wykorzystanie możliwości wirtualnej rzeczywistości do potrzeb realnej rzeczywistości.

 

Po tej prezentacji możliwości jakie daje nam VR zakończyła się główna część gdańskiej konferencji. Po przerwie obiadowej uczestnicy środowego wydarzenia mogli wziąć udział w praktycznych warsztatach, aby samodzielnie przekonać się, jak wykorzystać przedstawione pomysły i mechanizmy zaprezentowane wcześniej. Można więc było skorzystać z narzędzia do projektowania przestrzeni stanowiska pracy, aby zobaczyć, jak bardzo może nam ono pomóc w praktyce. Można było także zapoznać się z pozostałymi aplikacjami ErgoON, jak choćby kalkulator korzyści. Każdy z uczestników mógł zainstalować je bezpośrednio na smartfonie, zaś asystenci służyli pomocą przy poznaniu ich funkcji. Obecnie, wszystkie aplikacje są możliwe do pobrania na stronie  Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego, jednak - jak zdążyłem się dowiedzieć - już wkrótce taka możliwość będzie również dostępna z pozycji sklepów z aplikacjami Google Play i App Store.

 

Podsumowując, konferencja była niezwykle udana oraz bardzo przydatna dla pracodawców. Ponadto, warto wspomnieć że organizatorzy zadbali również o to, aby podczas dłuższych części panelowych uczestnicy mieli możliwość krótkich przerw na zregenerowanie ciała. Niby drobiazg, ale dla osób których problem niepełnosprawności skupiony jest wokół dysfunkcji ruchowych, taki komfort to rzecz niezwykle ważna.

 

 


Piotr Świerżewski
redaktor OBPON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.