Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Opracowanie OBPON: O pracy na V Kongresie, czyli między oczekiwaniami a rzeczywistością

Miało być lekko, łatwo i przyjemnie, żeby nie powiedzieć słodko. Organizatorzy V Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami postanowili część warsztatową poświęconą pracy skierować wyłącznie na kwestie pozytywne. Spotkało ich jednak rozczarowanie, bo uczestnicy spotkania w sporej mierze byli osobami rozczarowanymi swoją dotychczasową drogą zawodową.

 

Wszystko zawarte w haśle

Tytuł sesji tematycznej wyraźnie wskazywał, że w tym roku organizatorzy chcieli wyjść poza dotychczasową konwencję mówienia o pracy osób niepełnosprawnych jako jednym z etapów rehabilitacji, a w każdym razie czymś, co wciąż jeszcze bardziej istnieje jako ewenement aniżeli standard. Hasło „Praca – moja aktywność obywatelska” oznaczało, że teraz praca osób dotkniętych niepełnosprawnościami miała być czymś znacznie więcej. Nie tylko normalnością, ale wręcz powinnością na rzecz naszego kraju. Jednakże to, co wydarzyło się 10 października w sali „Moniuszko” na piątym piętrze Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego Fundacji Nowe Horyzonty w Warszawie, można porównać wręcz idealnie do trafienia kulą w płot.

 

Prezentacje wyświetlane na samym początku nie pozostawiały żadnych wątpliwości. Wyniki badania przeprowadzonego wśród pracujących osób niepełnosprawnych przez Fundację Aktywizacja mówiły jasno: 75 proc. ankietowanych stwierdziło, że dzięki pracy są bardziej aktywni i częściej wychodzą z domu, 68 proc. zyskało większą odwagę do poznawania nowych miejsc i ludzi, jak również poprawiło swoje relacje z najbliższymi, zaś 67 proc. zyskało środki na realizację hobby lub innych istotnych dla nich aktywności. Krótko mówiąc, uczestnicy mieli się pozytywnie „zapalić” i wyszukać jak najwięcej argumentów za podejmowaniem pracy zawodowej. Najchętniej znajdując je we własnym życiu.

 

I to właśnie okazało się największym problemem. Bo choć wśród uczestników dyskusji znalazły się osoby nie tylko będące zadowolone z faktu, że pracują, ale także potrafiące wymienić konkretne korzyści z tego płynące i przekładające się na jakość życia tak swojego, jak i swych najbliższych, to... trzeba też jasno stwierdzić, że była to grupa marginalna. Wszyscy zgadzali się, że praca to rzecz niezwykle cenna, która rozwija i wyposaża w przydatne kompetencje społeczne, ale musi być spełniony w tym celu zasadniczy warunek – ta praca musi w ogóle istnieć. I nie może być zajęciem poniżej kwalifikacji. Tymczasem nie jest to sprawa w naszym kraju jednoznaczna.

 

Trzy krótkie historie

Całą litanię żalów i pretensji o sytuację osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy, jaką wyłożono w czasie tej debaty, można streścić przedstawieniem bardzo krótkich opowieści wygłoszonych przez trzy uczestniczki. „Oboje z mężem jesteśmy niewidomi. Od dzieciństwa mówiono nam, żeby się kształcić. Tylko co z tego? Choć jesteśmy wykwalifikowanymi informatykami, proponuje się nam pracę wyłącznie w telemarketingu za najniższą krajową” - mówiła pani w wieku około 40 lat. „Mam zespół Aspergera, a w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności najbardziej niepożądany przez pracodawców symbol, czyli ‘P’ [choroby psychiczne – przyp. R.M.]. Skończyłam Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych i nie mogę znaleźć pracy w zawodzie, bo każdy pracodawca, któremu się przyznam do swej niepełnosprawności, z miejsca mnie odrzuca” - opowiadała około 30-letnia Weronika. „Mój syn też jest bardzo dobrze wykształcony. Brał udział w rekrutacji do działu public relations poważnej zagranicznej korporacji. Dotarł do ostatniego etapu, w którym musiał już stawić się osobiście w firmie. Ale gdy zobaczyli tam, jakie ma on problemy z poruszaniem się, od razu mu powiedzieli, że pracy nie dostanie. Dlaczego? Bo taka osoba w dziale PR 'szkodziłaby wizerunkowi firmy'” - relacjonowała pani w średnim wieku, reprezentująca warszawskie stowarzyszenie PIONA.

 

Prowadząca dyskusję Aneta Olkowska z Fundacji Aktywizacja – po parokrotnej próbie przeforsowania pozytywnego przekazu debaty – zrozumiała, że nie ma to sensu. Uczestnicy spotkania raz po raz podkreślali, że z ich doświadczeń nie wynika ani to, iż osoby niepełnosprawne w większości nie chcą pracować, ani to, że są zazwyczaj osobami o niskich kwalifikacjach. „Zdecydowana większość ofert pracy dla nas to sprzątanie i ochrona. Wszystkie za najniższą krajową. Jaką więc mamy mieć motywację do tego, by się kształcić? Jak mamy mówić młodszym pokoleniom niepełnosprawnych, aby stawiali na swoją edukację?” - pytał Radosław Ignasiak z Łodzi.

 

Problemem pułapka, ale nie tylko

Do pewnej konkluzji udało się dojść. Wszyscy zgodzili się, że sytuacji mogłoby w pewnym stopniu pomóc zniesienie tzw. pułapki świadczeniowej, bolącej zwłaszcza rencistów socjalnych. Oni po przekroczeniu choćby o jeden grosz progu zarobkowego wynoszącego 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia muszą zawiesić swoje świadczenie w kolejnym miesiącu. „Zniesienie tej pułapki kosztowałoby państwo 80 mln zł. W skali budżetu krajowego są to po prostu grosze, a śmiem twierdzić, że korzyści mielibyśmy wielokrotnie większe” - mówił Radosław Ignasiak. Z pewnością likwidacja tej przeszkody – stającej się po pewnym czasie również barierą psychologiczną, blokującą dążenie do awansu zawodowego – byłoby pomocne. Jeśli jednak problemy zaczynają się już na samym początku kariery, jest to na pewno kwestia do zdecydowanie głębszych przemyśleń.

 

autor:
Robert Marchwiany
redaktor OBPON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.