Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Miliony czekają na kreatywnych przedsiębiorców. Wystarczy, że masz pomysł, jak pomóc niepełnosprawnym

Przybywa osób, które mimo niepełnosprawności żyją aktywnie. A mogłyby żyć jeszcze aktywniej. Są czynne zawodowo i osiągają dochody, więc dla wielu firm są potencjalnymi klientami. Różnica polega na tym, że mogą oczekiwać nieco innych produktów, dostosowanych do swoich potrzeb.

 

 • Twoja firma może uzyskać finansowe wsparcie w opracowaniu produktów czy technologii, które ułatwią życie tym, którym na co dzień nie jest łatwo.

Mówiąc o niepełnosprawnościach pojawia się obraz osoby na wózku. Jednak nie można się ograniczać tylko do takiego schematu. Poza wózkersami – jak sami o sobie mówią – są też osoby z wszczepionymi protezami, niesłyszące lub niedosłyszące, niewidzące lub niedowidzące, głuchonieme czy cierpiący na choroby takie jak Alzheimer. W Polsce żyje nawet 5 mln osób z niepełnosprawnościami.

Pamiętajmy też, że każdy z nas może choćby czasowo zostać osobą „niepełnosprawną”. Niebawem rozpocznie się sezon narciarski i zapewne nie wszyscy z szusowania wrócą bez gipsu. Poza tym ograniczoną mobilność mają też kobiety w ciąży, osoby z dziećmi w wózkach czy nawet osoby słabsze fizycznie, które przemieszczają się z ciężkim lub nieporęcznym bagażem. Grupa osób jest bardzo szeroka i pole do nowych rozwiązań, które im mogą pomóc, szerokie.

Trzeba mieć też na względzie, że długość życia się wydłuża i nasze społeczeństwo się starzeje. A w gronie seniorów jest coraz większa otwartość na korzystanie z nowych technologii, bo te znacznie im ułatwiają życie. Takie – niby banalne – rozwiązania, jak wysoki kontrast stron internetowych czy „lektor” czytający treści na stronie, to dla wielu osób jedyny dostęp do informacji.

Jest jednak druga strona medalu: o ile polskim przedsiębiorcom nie można odmówić kreatywności, to jednak wielu z nich nie dysponuje adekwatnym do ambicji kapitałem. I właśnie tu naprzeciw wychodzi PARP oferując wsparcie w ramach programu Dostępność Plus. To jeden z wielu aspektów rządowego wsparcia osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi). Polega on na mobilizowaniu przedsiębiorców, aby mogli zaoferować produkty likwidujące bariery...

czytaj więcej: www.businessinsider.pl

 

 

autor: Business Insider, PARP

źródło: www.businessinsider.pl

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.