Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Opracowanie OBPON: Coraz mniej niepełnosprawnych studentów

Może to efekt niżu demograficznego, a może głębsza tendencja. Faktem jest, że od kilku lat liczba studentów dotkniętych niepełnosprawnościami systematycznie spada.

 

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego nie pozostawiają wątpliwości. O ile jeszcze w roku akademickim 2015/2016 studentów z niepełnosprawnościami było ponad 26,3 tys., to rok później 25 tysięcy, zaś w roku 2018/2019 ich liczba oscylowała już w granicach 22 tysięcy. Oznacza to spadek o ponad 16 proc.

 

Nie wszędzie spada

„Dziennik Gazeta Prawna”, która podjęła ten temat, zebrała wypowiedzi przedstawicieli uniwersytetów w Łodzi i Opolu. Co ciekawe, Uniwersytet Opolski nie miał w tej sprawie zbyt wiele do powiedzenia, gdyż… tam akurat liczba niepełnosprawnych studentów rośnie. „Staramy się zapewnić takim osobom optymalne warunki do studiowania zarówno pod względem infrastrukturalnym, jak i dydaktycznym. Pracujemy nad tym, żeby nie czuły, że muszą pokonać więcej barier niż zdrowi studenci” - opowiada dr Grzegorz Haber, pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych tej uczelni. Dlaczego trend w reszcie Polski jest odmienny? „Może być to rezultat niżu demograficznego” – tłumaczy gazecie prof. Piotr Stec z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

 

Niepełnosprawność niekiedy ukryta

Inaczej wygląda sytuacja na Uniwersytecie Łódzkim. Aczkolwiek dr Anna Gutowska ma w tej sprawie pewne wątpliwości twierdząc, że nie wszystkie osoby z niepełnosprawnościami rejestrują się w uczelnianych Biurach ds. Osób Niepełnosprawnych. „Nie robią tego, jeżeli mają na przykład schorzenia psychiczne, których nie chcą ujawniać. Domyślam się, że gdyby od rejestracji nie zależała kwestia stypendium, mało osób w ogóle chciałoby się ujawniać” - mówi dodając, że być może swoje też odgrywa ogólny trend panujący obecnie wśród młodych, którzy wolą nauczyć się konkretnego zawodu aniżeli studiować.

 

Zmiany, zmiany, zmiany…

Dr Gutowska podkreśla zarazem, że jej uczelnia jest otwarta na osoby z niepełnosprawnościami, a w ostatnich latach zaszły w niej w tym zakresie duże zmiany. „Od dziesięciu lat działa u nas Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (przekształcone w tym roku w Akademickie Centrum Wsparcia), które wychodzi z ofertą do tych osób. Studiuje u nas chłopak niemal całkowicie sparaliżowany. Nasi wykładowcy jeżdżą do niego, niektóre zajęcia odbywają się też online. Jeszcze kilka lat temu byłoby to raczej niemożliwe” - wyjaśnia.

 

Istnieje też jeszcze jeden dowód na pozytywne zmiany, jakie zachodzą na uczelniach. Wiele z nich aplikowało bowiem do konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Uczelnia dostępna”. W jego ramach w kolejnych latach dofinansowane zostaną przedsięwzięcia, których celem jest dostosowanie szkół wyższych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

autor:
Robert Marchwiany
redaktor OBPON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.