Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Opracowanie OBPON: Taniec i Niepełnosprawność

Ciało ludzkie kryje wiele tajemnic. Wciąż niejednokrotnie jesteśmy zaskakiwani tym, jakie są granice działań z ciałem. Wciąż często obserwujemy, jak te granice są przekraczane. Nie da się ukryć, że ogromną rolę odgrywają tu osoby z niepełnosprawnościami, dla których taka determinacja to coś znacznie wiecej niż sama chęć rehabilitacji. Tutaj bowiem potrzeba niezwykłej siły charakteru...

 

Ruch i taniec osób z niepełnosprawnościami do drugiej połowy XX wieku traktowano jako dodatek do procesu rehabilitacji oraz element integracji społeczności dotkniętej różnego rodzaju chorobami. W drugiej połowie XX wieku popularność zaczął zdobywać taniec integracyjny. Bazował on na tańcu towarzyskim, w którym co najmniej jedna osoba w parze poruszała się na wózku inwalidzkim. Od 1977 roku zaczęto organizować turnieje w tej dziedzinie, rozważano również opcję włączenia tej kategorii do dyscyplin paraolimpiady. "Równolegle rozwijał się taniec modernistyczny wykonywany przez osoby niepełnosprawne. Czynił to instruktor tańca Hilde Holger. W 1968 roku wystawił on pierwszy spektakl, w którym udział wzięły osoby z niepełnosprawnością intelektualną, a pośród jego uczniów był Wolfgang Stange, który założył pierwszy zespół zrzeszający tancerzy z niepełnosprawnością - Amici Dance Theatre Company.

 

Kiedy w przestrzeni teatru pojawili się tancerze niepełnosprawni, tworząc na scenie spektakle taneczne z uznanymi w pełni sprawnymi tancerzami wśród ówczesnych krytyków wzbudziło to mnóstwo emocji. Wielu z nich wyrażało mocno niepochlebne recenzje, uważali że jest to „przegląd dziwolągów”, „sztuka ofiar”. Pisali o widocznych u tancerzy niesprawnościach, takich jak amputowane kończyny czy poruszanie się o kulach lub na wózku. Na szczęście nie zraziło to ani nie skłoniło do zaprzestania twórczych działań tancerzy i współpracujących choreografów.

Obecne zespoły mające w swoich szeregach osoby z niepełnosprawnościami wystawiają spektakle jeżdżąc z nimi po całym świecie.

 

Jednym z zespołów działających właśnie w taki sposób jest AXIS Dance Company, którego repertuar obejmuje ponad sześćdziesiąt spektakli. Zespół ten zdobył również siedem nagród Isadora Duncan Dance Awards.

Tancerze AXIS Dance Company są wykształceni w kierunku tańca, a ich spektakle zdobywają zarówno uznanie publiczności jak i krytyków. Tworzony przez nich repertuar to samo w sobie wniesienie dużej wartości artystycznej w taki sposób, aby spektakle AXIS Dance Company traktowane były na równi z baletami i spektaklami tanecznymi, które to tworzone są przez zespoły zatrudniające wyłącznie w pełni sprawnych tancerzy.

Twórcom AXIS Dance Company zależy na tym, aby odejść od pewnego - niestety, dość powszechnego w niektórych kręgach ludzi - wizerunku twórczości osób niepełnosprawnych jako tej twórczości, która jest mniej wartościowa i tworzona przez „biedne ofiary” jak określali ją kiedyś krytycy. Trzeba wiedzieć, że niepełnosprawni twórcy bardzo często nie tylko przeszli taką samą edukację jak osoby zdrowe, ale posiadają przy tym również zbliżone umiejętności techniczne, które poszerzone są o umiejętność pokonywania pewnych ograniczeń w celu uzyskania zbliżonego efektu.

 

Nie da się ukryć, że rozwój tańca osób niepełnosprawnych pozwolił na odejście od pewnego postrzegania ich wyłącznie przez pryzmat medyczny. Coś, co początkowo było hybrydą nauk medycznych, socjologii zdrowia, psychologii i tańca z biegiem czasu sprawiło, ze wyodrębnił się zarówno taniec integracyjny, taniec służący różnego rodzaju terapii, jak i taniec będący najwyższą jakością techniki i artystyzmu w wykonaniu osób z niepełnosprawnościami. Ogromną rolę odegrały tutaj przemiany w tańcu, które dokonały się w XX wieku za sprawą rozwoju tańca modernistycznego i postmodernistycznego. Przesunięta została granica wśród widzów, a dodatkowo wprowadzenie osób na wózkach na scenę pozwoliło wyjść poza postrzeganie ich tańca wyłącznie jako formy terapii, pozwoliło na stanie się tancerzami. A ten niezwykle wysoki poziom techniczny można zauważyć oglądając spektakle współczesnych zespołów, takich jak, wspomniany już wyżej  AXIS Dance Company, czy też na przykład Candoco Dance Company.

 

Tancerze z takich zespołów pojawiający się na scenie, bez względu na to czy są tancerzami w pełni sprawnymi, czy niepełnosprawnymi, prezentują bardzo wysoki poziom techniczny tańca, wykonują ewolucje, które są niedostępne dla wielu zdrowych ludzi, którzy nie zajmują się tańcem. To sprawia, że widz obserwujący spektakl przestaje skupiać swoją uwagę na osobach z niepełnosprawnościami motorycznymi, ponieważ te niepełnosprawności w pewnym sensie przestają istnieć.

 

autor:
Piotr Świerżewski
redaktor OBPON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.