Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Chcesz zatrudnić pracownika z niepełnosprawnością? Teraz wiesz jak!

 

Czy informatyk na wózku potrzebuje przebudowy całego biura, by spokojnie obsługiwać firmowe serwery? Co jest potrzebne, by klienci restauracji mogli być obsługiwani przez osobę z niepełnosprawnością intelektualną? Czy niewidomy nauczyciel potrzebuje specjalnych tablic do pisania w brajlu? Podobne pytania zadaje sobie wielu pracodawców, chcących zatrudnić osobę z niepełnosprawnością. Teraz mogą otrzymać bazę wiedzy, która im to ułatwi.

 

- W tym momencie bezrobocie jest na tzw. poziomie higienicznym i należałoby się zastanowić, jakie narzędzia należy zastosować, by osoby niepełnosprawne chciały pracować – mówiła Marlena Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podczas konferencji prezentującej efekty projektu „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy”. – Mamy już przygotowane rozwiązania, które jednak wymagają społecznej, ale i międzyresortowej dyskusji z przedsiębiorstwami – podkreśliła minister, wskazując, że wyzwaniem na czas jej kadencji na czele resortu będzie właśnie rynek pracy.

Projekt realizują: Centralny Instytut Ochrony Pracy, ZUS, PFRON, Integracja i Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych.

Chcą, ale nie wiedzą jak

Projekt kierowany jest przede wszystkim do grupy, bez której nie da się aktywizować z sukcesem osób z niepełnosprawnością – przedsiębiorców.

- Pracodawcy w obecnej sytuacji bardzo chętnie zatrudnialiby osoby niepełnosprawne, ale nie wiedzą jak to zrobić – podkreślił prezes PFRON, Krzysztof Michałkiewicz. – Ten projekt ma na celu wsparcie pracodawców zarówno przez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności związane z tworzeniem miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, jak i w zatrudnianiu ich – wskazał były pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

100 tys. pracodawców

Remedium na tę niewiedzę mają być właśnie efekty realizowanego przez CIOP projektu.

- Celem było opracowanie, a potem upowszechnienie na terenie całego kraju modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy – tłumaczyła prof. Joanna Bugajska, kierownik Zakładu Ergonomii w CIOP. – Są to zasady postępowania i mobilne, nowoczesne narzędzia, które będą wspierały pracodawcę w przygotowywaniu miejsca pracy do przyjęcia niepełnosprawnego pracownika – podkreśliła.

Wskazała również, że wypracowana podczas trwania projektu wiedza ma trafić do 100 tys. pracodawców. Mają oni przekonać się, że ich obawy dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnością nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością.

- Chcemy zburzyć ten stereotyp, że aby zatrudnić osobę niepełnosprawną trzeba całkowicie dostosować zakład pracy – podkreśliła prof. Bugajska.

Mapa i aplikacje

Pracodawcy będą mogli skorzystać z szeregu narzędzi.

- Przygotowaliśmy publikację pod tytułem Mapa Drogowa, w której pokazujemy, jak obecnie odbywa się wsparcie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne i główne źródła wiedzy na ten temat – wyjaśniała badaczka z CIOP. – Przygotowaliśmy też cztery poradniki na temat zwiększenia zatrudnienia osób z konkretnym rodzajem niepełnosprawności: wzroku, słuchu, ruchu i intelektualną – dodała.

Oprócz tego prof. Bugajska wymieniła też inne efekty projektu. Pierwszym z nich jest ErgoON, czyli lista kontrolna. To narzędzie dla pracodawcy lub pracowników służb BHP do oceny stanowiska pracy pod względem możliwości zatrudnienia na nim osoby z niepełnosprawnością. Dzięki temu pracodawca uzyska natychmiastową informację na temat zakresu działań, jakie powinien podjąć w celu przystosowania środowiska pracy do osoby z konkretną niepełnosprawnością. Lista ta ma formę aplikacji internetowej i mobilnej.

By unaocznić kwestię dostępności przestrzeni miejsca pracy stworzono też aplikację ErgoON – Wizualizacje. Dzięki niej można obejrzeć efekty typowych, najczęściej spotykanych modyfikacji stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Aplikacja przypomina grę komputerową, w której poruszamy się po fabryce lub biurze i natrafiamy na kolejne bariery, które można usuwać, np. złe ustawienie mebli, za wysoko ustawiony włącznik światła czy brak podjazdu. Co ważne: z aplikacji można korzystać również za pomocą gogli rzeczywistości wirtualnej.

Dla wielu pracodawców atrakcyjnym narzędziem będzie też aplikacja pokazująca finansowe korzyści, wynikające z zatrudniania osób z niepełnosprawnością – Kalkulator korzyści.

- Chcemy z tymi wypracowanymi narzędziami wyjść poza projekt – poinformowała Joanna Bugajska. – Dlatego stworzyliśmy zespół informacyjno-doradczy tworzony przez ekspertów CIOP, m.in. psychologów, lekarzy, a nawet akustyków i projektantów. Będzie on służyć pracodawcom radą i pomocą w dostosowywaniu stanowisk pracy. Powołano też zespół projektowo-dostosowawczy. On z kolei zajmuje się wspieraniem w projektowaniu miejsc pracy dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością – dodała.

W ramach projektu w regionalnych oddziałach PFRON działać będą zaś punkty kontaktowe dla pracodawców.

Ogólnoświatowy problem

Wykluczenie z rynku pracy osób z niepełnosprawnością to problem nie tylko polski, ale ogólnoświatowy. Dlatego przy tym i w wielu innych projektach biorą udział także eksperci z zagranicy. Jednym z nich jest Joachim Breuer, Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego ISSA. Mówił on o tym, jak skutecznie przekonywać przedsiębiorców, ale też polityków do tego by tworzyli programy ułatwiające powrót do pracy osobom, które z powodu niepełnosprawności straciły zatrudnienie.

- Dalej powszechne jest myślenie, że włączanie osób z niepełnosprawnością na rynek pracy jest rodzajem działalności charytatywnej, czymś co robi się z przyczyn moralnych. Tymczasem pracodawcy muszą przyjąć do wiadomości, że jest to jedna z najlepszych inwestycji – wskazał prezydent ISSA. – Przywracanie do pracy osoby z niepełnosprawnością pozwala zachować przedsiębiorstwu doświadczonego pracownika, a także ograniczyć koszty związane z wypłatą świadczeń – wymieniał Joachim Breuer.

Następnie podał argument, jakim są bezpośrednie korzyści finansowe dla przedsiębiorstw.

- ISSA przeprowadziła badania wskazujące, że przywracanie osób niepełnosprawnych na rynek pracy oznacza konkretne zyski. Zwłaszcza dla pracodawców, którzy z każdego zainwestowanego w takie działania dolara, euro czy złotówki dostają zysk w wysokości 3,8 procent i to w ciągu roku! To najlepszy dowód na to, że potrzebne są programy przywracania na rynek pracy – podał prezydent Breuer.

Wskazał też na zyski, które dzięki takim działaniom osiąga społeczeństwo i instytucje państwowe oraz na ponoszone koszty braku takich działań, szczególnie w czasach zmian demograficznych i brak wykwalifikowanych pracowników w niemal wszystkich branżach.

Pogłębiony wywiad z Joachimem Breurem już wkrótce pojawi się na naszym portalu.

Niemiecki wzór

Warto podkreślić, że w Polsce ruszył program, którego celem jest przywracanie i włączanie na rynek pracy osób z niepełnosprawnością poprzez kompleksową rehabilitację. To efekt wspólnej pracy PFRON, ZUS a także CIOP. Wzorowany jest zarówno na osiągnięciach polskiej szkoły rehabilitacji, ale też doświadczeniach niemieckich, o których mówił inny zagraniczny gość konferencji Friedrich Mehrhoff, Przewodniczący Komisji ds. Pracy i Zatrudnienia Rehabilitation International. Wywiad z tym prelegentem opublikowaliśmy na początku 2018 roku.

- W Niemczech mamy kampanię, w której biorą udział zarówno rząd, jak i organizacje pracodawców i związki zawodowe. Wszyscy razem starali się wyszukać 100 tysięcy pracodawców, którzy zatrudnią osoby z niepełnosprawnością. W jej ramach przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i pomoc w zatrudnianiu – mówił Friedrich Mehrhoff.

Niemiecki projekt jest podobny do obecnego projektu, realizowanego przez CIOP i partnerów.

Idee z Ideathonu

Partnerem projektu jest Integracja, która od lat działa na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami – również poprzez współpracę z pracodawcami.

- We wrześniu mieliśmy takie ważne wydarzenie Ideathon. Zgłosiło się do nas 9 korporacji, które chciały coś zrobić dla nas pro bono. Poprosiliśmy o przygotowanie narzędzi, które ułatwia pracodawcom zatrudnianie osób z niepełnosprawnością – wspominała prezes Integracji Ewa Pawłowska. – Podczas dwudniowej burzy mózgów stworzyliśmy szereg rozwiązań dla pracodawców, ale też sami eksperci biorący udział w tym wydarzeniu otworzyli się na tę tematykę. Teraz te same firmy już się do nas zgłaszają, ponieważ chcą przyjmować osoby z niepełnosprawnością do pracy – dodała prezes Ewa Pawłowska.

 

Mateusz Różański

niepełnosprawni.pl

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.