Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Czy Senat naprawi przepis, który od pięciu lat jest niekonstytucyjny? Chodzi o duże pieniądze dla niepełnosprawnych

Prezydent Sopotu wysłał właśnie list do marszałka Senatu z prośbą, by wyręczył rząd w tym, czego nie zrobiono od 2014 roku. Wtedy właśnie Trybunał Konstytucyjny uznał za sprzeczny z Konstytucją artykuł 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych. Przepis różnicuje niepełnosprawnych ze względu na wiek. Oznacza to, że tysiące osób nie mają należnego im prawa do comiesięcznego świadczenia pielęgnacyjnego. I choć błąd powinien był zostać jak najszybciej naprawiony przez ustawodawcę, to od pięciu lat nic się w tej sprawie nie wydarzyło. A chodzi o naprawdę spore pieniądze dla niepełnosprawnych.

 

Pieniądze dla niepełnosprawnych – wszystkich, a nie tylko niektórych

Niekonstytucyjny przepis mówi o tym, że do świadczenia pielęgnacyjnego prawo mają opiekunowie tylko tych osób, których niepełnosprawność powstała zanim ukończyli oni 18 lub 25 lat (w zależności od tego czy stało się to w trakcie nauki). Oznacza to, że na przykład 27-latek, który uległ wypadkowi, nie jest objęty ustawą o świadczeniach rodzinnych. Jego opiekun nie ma więc prawa do prawie 1600 złotych comiesięcznego świadczenia pielęgnacyjnego. Może tylko ubiegać się o 620 złotych zasiłku opiekuńczego. Trybunał Konstytucyjny w 2014 roku uznał, że tak nie może być i nakazał rządowi przygotowanie nowelizacji i jak najszybsze jej uchwalenie. Dałoby to możliwość wypłaty wyższych świadczeń wszystkim pokrzywdzonym przez los.

Ale że była to już końcówka kadencji rządu Ewy Kopacz, to ministerstwo pracy nie zdążyło przygotować nowelizacji. Ten obowiązek przeszedł na uformowany w 2015 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości. Sprawa jednak stanęła w miejscu. Powróciła dopiero wtedy, gdy wyszło na jaw że Sopot, nie czekając na nowelizację, zaczął wypłacać z państwowej kasy wyższe świadczenia wszystkim opiekunom. Sprawą natychmiast zajął się wojewoda, który po kontroli nakazał Sopotowi zwrócenie tych pieniędzy. Chodziło o ponad 800 tysięcy złotych – pieniądze dla niepełnosprawnych wypłacono przez cztery lata kilkudziesięciu osobom. Ostatecznie minister finansów uchylił decyzję wojewody, ale nierozwiązany problem pozostał.

Senat postawi Sejm w sytuacji bez wyjścia?

Dla rządu sprawa ma charakter czysto finansowy. Przyszłoroczny budżet już trzeszczy, a gdyby pojawił się ustawowy obowiązek wypłacenia tysiącom osób świadczeń pielęgnacyjnych, szwy mogłyby zacząć puszczać. Dlatego kolejni ministrowie pracy z Prawa i Sprawiedliwości odkładali nowelizację w czasie. Przychodzi jednak czas na stawienie sprawie czoła...

czytaj więcej: www.bezprawnik.pl

 

 

autor: Maciej Bąk

źródło: 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.