Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Opracowanie OBPON: Udana współpraca zdalna w dobie koronawirusa

Praca zdalna nie jest czymś nowym. Są bowiem zawody na tyle elastyczne, że wykonywanie obowiązków służbowych czy to w biurze czy to w zaciszu domowym nie stanowi żadnego problemu. Problem może się pojawić na tych stanowiskach, których specyfika zakłada raczej wykonywanie pracy u swojego pracodawcy. Szczególnie dziś, kiedy świat walczy z epidemią koronawirusa wielu pracodawców musi na taką formę współpracy przystać. Warto więc do takiej współpracy dobrze się przygotować.

 

Dlatego też trzeba przeanalizować różnego rodzaju narzędzia dostępne do wykorzystania. Dotyczy to choćby tego, że wszyscy współpracownicy korzystają z produktu lub usługi, która dokładnie spełnia potrzeby pracowników. Należy też pamiętać, że nadmiar opcji może być przytłaczający, zatem warto podejść do tego rozważnie. Oczywiście żeby uniknąć różnego rodzaju nieporozumień trzeba zweryfikować, czy wszyscy pracownicy korzystają z tego samego rozwiązania, a przy tym mają odpowiednią wiedzę w kwestii jego działania. Z dużą pomocą przychodzi tutaj również technologia, taka jak choćby telefony konferencyjne, narzędzia do wideokonferencji, czy też usługi udostępniania ekranu. To pozwoli i ułatwi współpracę zdalną między pracownikami, a jednocześnie podniesie komfort pracy.

Warto również zwrócić uwagę na właściwy sposób interpretowania intencji innych, co jest szczególnie istotne kiedy praca odbywa się na odległość. W takiej sytuacji trzeba mieć świadomość, że mogą nastąpić pewne nieporozumienia czy błędne wnioski, które mogą być wysnuwane z wiadomości. W szczególności trzeba zwracać uwagę na słowa, wyrażenia, pisownię, tony, godziny i daty. Może się oczywiście zdarzyć, że napisany komunikat jest zbyt skomplikowany, a wtedy najlepiej zaplanować rozmowę telefoniczną lub czat wideo, aby rozwiać wszelkie wątpliwości czy rozwinąć niedopowiedzenia. To też na pewno ułatwi współpracę zdalną.

Ponadto warto dzielić się nowinkami branżowymi lub informacjami potencjalnie korzystnymi dla firmy. Taka wymiana wiedzy pozwala wszystkim pracownikom na bieżąco śledzić aktualności, wydarzenia czy realizowane projekty.

Istotne jest też, aby zadbać o klarowne ustalenie standardów oraz opracowanie konkretnych wytycznych, które ułatwią proces porozumiewania się. To pozwoli uniknąć nieporozumień w komunikacji. Pracodawca powinien jasno i wyraźnie określić, czego oczekuje od każdego członka zespołu.

Wypada tutaj również wspomnieć o jeszcze jednej roli pracodawców, bowiem to właśnie oni mogą mieć duży wpływ na styl pracy ich pracowników. Dzielenie się pozytywnymi opiniami i analizowanie niepowodzeń, może być bardzo pomocne dla osób pracujących w domu. Takie merytoryczne wsparcie bywa czasami bardzo potrzebne. A tego rodzaju spotkania kontrolne pozwalają na omówienie wszelkich istotnych kwestii i dać odpowiedź na różnego rodzaju zapytania, na które w formie pisemnej byłoby to znacznie utrudnione.

W sytuacji, kiedy pracodawca zarządza zdalnym zespołem, nie zawsze może zobaczyć, nad czym pracują inni. Dlatego też ważne jest, aby dostrzegać osiągnięcia, nie tylko jednej czy kilku osób, ale wszystkich tych, którzy zaangażowani są w sukces danego projektu. A co za tym idzie, regularne wsparcie może prowadzić nie tylko do poprawy samopoczucia pracowników, ale także wzrostu ich zaangażowania.

 

autor:
Piotr Świerżewski
redaktor OBPON

 

 

 

grafika: pixabay

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.