Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Opracowanie OBPON: Wolne na szukanie pracy

O tym przywileju często się zapomina. Tymczasem szczególnie w dobie kryzysu i konieczności szybkiego zapewnienia nowego źródła dochodu może się on stać czymś nieocenionym. Jeśli więc otrzymasz wypowiedzenie w swojej dotychczasowej firmie, pomyśl nad skorzystaniem z prawa do dni wolnych na poszukiwanie nowej pracy.

 

Miejsce w Kodeksie

Stosowną informację na ten temat znajdziemy w art. 37 Kodeksu pracy. Najkrócej rzecz ujmując – jeśli pracownik znajdzie się w okresie wypowiedzenia, ma prawo do skorzystania w tym czasie z okresu wolnego przewidzianego na poszukiwanie nowej firmy, która go zatrudni. Co ważne – za ten czas przysługuje mu wynagrodzenie i to w normalnej wysokości.

 

Minimum dwa tygodnie

Przy czym trzeba zaznaczyć, że w grę wchodzi wypowiedzenie co najmniej dwutygodniowe. Krótsze żadnego prawa do wolnego na szukanie nowej pracy nie daje. Pamiętajmy bowiem, że chodzi tu o coś zupełnie innego aniżeli urlop, który pracodawca jak najbardziej może chcieć, aby pracownik wykorzystał w okresie wypowiedzenia. Trudno zatem skorzystać z tego prawa będąc jeszcze na okresie próbnym wynoszącym od dwóch tygodni do niepełnych trzech miesięcy czy też na zastępstwo, gdy okres wypowiedzenia wynosi ledwie trzy dni. Jeśli więc wypowiedzenie trwa od dwóch tygodni do jednego miesiąca, pracownik może wykorzystać dwa dni na szukanie nowej pracy. Z kolei wypowiedzenie trzymiesięczne daje prawo do trzech dni, które można wykorzystać na wspomniany cel. Przy czym prawo daje jeszcze jedną możliwość uzyskania trzeciego dnia na poszukiwanie pracy i to nawet jeszcze przed uzyskaniem prawa do trzymiesięcznego wypowiedzenia. Chodzi mianowicie o przypadki, gdy wypowiedzenia związane są z ogłoszeniem upadłości albo likwidacją firmy bądź też innym czynnikiem, niezwiązanym jednak z samymi pracownikami, kiedy to pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia właśnie do miesiąca. Mówi o tym art. 361 par. 1 Kodeksu.

 

Wypowiedzenie od pracodawcy, wniosek od pracownika

Istnieje jeszcze jeden warunek skorzystania z omawianego przywileju. Otóż mowa wyłącznie o sytuacjach, w których umowa o pracę jest wypowiadana przez pracodawcę. Tak więc jeśli wypowiedzenie złożył pracownik, w ten właśnie sposób pozbawił się prawa do wolnego na szukanie nowej pracy. Ale nawet jeśli to podwładny był w tej sytuacji stroną bierną, to aby skorzystać z prawa do paru dni wolnych na poszukiwanie pracy, musi wpierw złożyć u pracodawcy stosowny wniosek.

 

Jak wolne, to wolne!

No i ostatnia rzecz, o której powinni pamiętać szczególnie pracodawcy. Otóż jeżeli pracownik spełnia warunki do uzyskania dni wolnych na poszukiwanie pracy, to przywilej ten dotyczy wyłącznie dni roboczych. Pracodawca nie może więc w tej kwestii mu nakazać wykorzystywać dni, podczas których ten nie pracuje z innych powodów – np. świąt czy dni przeznaczonych na odpoczynek zgodnie z ustawowym czasem pracy.

 

autor:
Robert Marchwiany
redaktor OBPON

 

 

 

 

grafika: pixaby

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.