Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Ożywienie w rekrutacji

Prawie 171 tys. ofert zatrudnienia opublikowano w czerwcu w internecie. To prawie o jedną czwartą więcej niż w maju i jest to rekordowy wynik w czasie pandemii.

 

Czerwiec przyniósł pierwsze w tym roku silniejsze odbicie na rynku ofert pracy. Co prawda kandydaci nadal mieli mniejszy wybór ogłoszeń niż rok wcześniej (prawie o 16 proc.), lecz ten spadek był o ponad połowę niższy niż w maju, a zwłaszcza w kwietniu – wynika z raportu Katedry Ekonomii i Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania (WSIiZ) w Rzeszowie oraz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Raport, który „Rzeczpospolita" opisuje jako pierwsza, jest wynikiem analizy ofert opublikowanych na 25 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce, w tym LinkedIn.

– Czerwcowy wzrost liczby ogłoszeń o pracy nie zniwelował wprawdzie ich spadku w pierwszych miesiącach pandemii, ale wskazuje, że gospodarka wraca do zdrowia – ocenia autor raportu, dr hab. Robert Pater z Katedry Ekonomii i Finansów WSIiZ. Dodaje, że ożywienie aktywności rekrutacyjnej w ubiegłym miesiącu to w dużej mierze zasługa wysypu ofert sezonowych.

Sezonowa konkurencja

O ile w poprzednich latach szczyt rekrutacji do wakacyjnych prac przypadał na kwiecień (by zdążyć przed weekendem majowym), o tyle w tym roku lockdown zamroził do połowy maja większość sezonowych branż – na czele z gastronomią i turystyką. Jak jednak zaznacza Robert Pater, czerwiec przyniósł też ożywienie w wielu innych kategoriach i branżach, w tym tych, które w ostatnich miesiącach notowały bardzo silne spadki, jak np. sprzedaż czy PR.

Najbardziej, bo ponad dwukrotnie w porównaniu z majem, zwiększyła się w czerwcu liczba ofert w turystyce, hotelarstwie i w gastronomii. Dwucyfrowe zwyżki liczby ofert – poza sprzedażą i obsługą klienta – miały też miejsce w finansach i budownictwie (17 proc.). W porównaniu z majem przybyło też ofert pracy w przemyśle, m.in. w branży RTV i AGD.

Paweł Królikowski, dyrektor operacyjny w agencji zatrudnienia Adecco, przyznaje, że wznowiona działalność produkcyjna, gdzie w czerwcu wystąpił wzmożony popyt na pracowników, stanowi teraz dużą konkurencję dla zatrudnienia sezonowego.

Taką konkurencją jest np. oferta potentata AGD, firmy BSH (producenta sprzętu Bosch i Siemens), który w ostatnich tygodniach rozpoczął rekrutację ok. pół tysiąca pracowników tymczasowych do swoich fabryk w Łodzi. Jak wyjaśnia Iwona Krelska, kierownik działu personalnego BSH w Łodzi, firma chce się przygotować do zbliżającego się sezonowego wzrostu produkcji, ale zapowiada, że po okresie szczytu produkcyjnego wielu z pracowników tymczasowych zaoferuje stałe umowy o pracę.

Idzie gorące lato

Pozytywne efekty stopniowego odmrażania rynku rekrutacji po okresie najmocniejszych ograniczeń w gospodarce związanych z pandemią koronawirusa notuje też czołowy portal z ofertami dla specjalistów – Pracuj.pl. W czerwcu opublikowano tam 41 tys. ogłoszeń o pracy. To o ponad 4 proc. więcej niż w maju.

– Czerwiec był pierwszym miesiącem w okresie pandemii, w którym aktywność pracodawców na portalu była bardzo zbliżona do ubiegłorocznej – spadek liczby ogłoszeń rok do roku wyniósł zaledwie 3,5 proc. Te dane pozwalają patrzeć na najbliższe miesiące z optymizmem – ocenia Rafał Nachyna, dyrektor zarządzający Pracuj.pl. Jak przypomina, w maju spadek liczby ofert rok do roku wyniósł tam 22 proc., zaś w kwietniu sięgał 51 proc.

Zdaniem szefa Pracuj.pl czerwcowe dane wskazują na ciekawe zjawisko, które w tym roku może mieć miejsce w tradycyjnych miesiącach wakacyjnych – czerwcu, lipcu i sierpniu. O ile w ostatnich latach był to zwykle okres zmniejszonej aktywności rekrutacyjnej, o tyle teraz widać efekty odmrażania przez firmy części procesów rekrutacyjnych planowanych pierwotnie w lutym i marcu. – Jeśli lipiec i sierpień utrzymają trend z maja i czerwca, to w tym roku w rekrutacji będziemy obserwować wyjątkowo intensywne lato – zarówno jeśli chodzi o aktywność firm, jak i kandydatów – przewiduje Nachyna.

Aktywne centra usług

Wśród sektorów, które, choć nie są sezonowe, tego lata również będą szukać nowych pracowników, są nowoczesne usługi dla biznesu. Jako jedna z nielicznych branż, w ogłoszonej już w czasie pandmii prognozie na 2020 r., przewidują wzrost zatrudnienia – o 3–7 proc., co oznacza 10–25 tys. nowych miejsc pracy. To z tego sektora pochodzi znacząca część ofert dla specjalistów ds. księgowości, finansów czy informatyków, na czele z programistami.

– Od początku roku przyjęliśmy prawie 150 nowych osób – mówi Wojciech Mach, dyrektor zarządzający GFT Polska, spółki międzynarodowej firmy GFT dostarczającej oprogramowanie m.in. dla bankowości.

Andrzej Kubisiak zastępca dyrektora w Polskim Instytucie Ekonomicznym, ekspert rynku pracy

Obecnie rynek pracy jest pod wpływem dwóch nakładających się na siebie trendów. Pierwszy jest związany z odmrożeniem większości sektorów gospodarki i realizacją odłożonych rekrutacji w tych branżach, gdzie pojawił się popyt. Drugi trend ma związek z sezonowością i nadejściem okresu wakacyjnego. Co roku w tym czasie obserwowane jest wzmożone zapotrzebowanie na kadry w sektorze budowlanym, rolniczym, turystycznym i horeca. Nasze badania z końca maja sugerowały również, że sektor produkcyjny i duże firmy planowały na czerwiec rekrutacje nowych pracowników.

 

 

 

 

Anita Błaszczak

Rzeczpospolita

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.