Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Informator. PFRON wspiera w czasie epidemii

500 zł dofinansowania dla osób niepełnosprawnych, których placówki rehabilitacji zostały zamknięte, oraz refundacja kosztów dodatkowego wsparcia do 100 tys. zł dla samorządów – to rozwiązania realizowane dzięki specjalnemu programowi pomocowemu PFRON. Po ponad dwóch miesiącach funkcjonowania warto przedstawić jego dotychczasowe rezultaty.

 

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu oraz sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” adresowany jest zarówno do osób indywidualnych, jak i samorządów. Kwota przeznaczona na realizację działań w ramach całego programu w roku 2020 wynosi prawie 230 mln zł. Obecnie przekazano już ponad połowę środków, a kolejne wnioski są na bieżąco rozpatrywane.

Wsparcie dla osób indywidualnych

Dużym zainteresowaniem cieszy się wsparcie finansowe osób z niepełnosprawnościami, które z powodu epidemii nie mogły (lub nadal nie mogą) korzystać z rehabilitacji i aktywizacji ze względu na zamknięcie ich ośrodka. 

- Przy tworzeniu tego rozwiązania zależało nam na wzmocnieniu poczucia bezpieczeństwa i solidarności z osobami niepełnosprawnymi, które z powodu zamknięcia placówek nie mogły korzystać z dotychczasowej formy rehabilitacji społecznej i zawodowej – mówi Krzysztof Michałkiewicz, prezes zarządu PFRON.

Łącznie w ramach modułu III wspomnianego programu, zapewniającego wsparcie osobom indywidualnym, wpłynęło blisko 46 tys. wniosków z niemal wszystkich powiatów. Pozytywnie zweryfikowano zapotrzebowanie na kwotę ponad 115 mln zł.

Do tej pory najwięcej wniosków zatwierdzono dla województwa wielkopolskiego (1192). Niepełnosprawni mieszkańcy tego regionu są też najbardziej aktywni w składaniu wniosków. Dotychczas złożyli ich aż 3612. Kolejne województwa, które złożyły najwięcej wniosków, to mazowieckie (3014) oraz śląskie (3011). Ogółem we wszystkich województwach zawarto umowy na kwotę ponad 94 mln złotych.

Wsparcie dla samorządów

Samorządy powiatowe w wielu przypadkach uruchomiły dodatkowe działania skierowane do osób z niepełnosprawnościami w związku z epidemią koronawirusa. Powiaty mogą otrzymać zwrot nawet 50 proc. kosztów poniesionych na podjęte w tym zakresie działania. 

- W naszym programie przewidzieliśmy także moduł wspierający samorządy powiatowe, które uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Warto zaznaczyć, że – niezależnie od tej nowej sytuacji, która pojawiła się w związku z zagrożeniem epidemicznym – ogółem w tym roku kwota przeznaczona dla samorządów jest najwyższa w historii PFRON – wskazuje prezes Krzysztof Michałkiewicz.

W powiecie trzebnickim (województwo dolnośląskie) zakupiono testy na obecność koronawirusa, środki dezynfekujące oraz środki ochrony osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. Powiat człuchowski (województwo pomorskie) oprócz środków ochrony osobistej zakupił także m.in.: wyparzacze elektryczne, zmywarkę kapturową, magiel oraz zamgławiacz ultradźwiękowy do dezynfekcji powierzchni zewnętrznych.

Katowice zawnioskowały o refundację kosztów przygotowania i dostarczania posiłków dla osób z niepełnosprawnościami. Śniadania i obiady zapewniono podopiecznym dziennych domów pomocy społecznej oraz osobom wskazanym przez MOPS.

Inny sposób na pomoc osobom niepełnosprawnym wybrał powiat kętrzyński (województwo warmińsko- -mazurskie). Wsparł organizację pracy osób niepełnosprawnych, zakupiono też środki i sprzęt ochrony osobistej...

czytaj więcej: www.niepelnosprawni.pl

 

 

autor: PFRON

źródło: www.niepelnosprawni.pl

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.