Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Razem, bezpiecznie. O działaniach warsztatów terapii zajęciowej w czasie pandemii

Pandemia koronawirusa odbiła swoje piętno praktycznie na każdej dziedzinie życia społecznego. Musieliśmy nauczyć się funkcjonować w nowej rzeczywistości i reżimie sanitarnym. Dotyczy to również warsztatów terapii zajęciowej. Zajęcia online, spotkania w systemie zmianowym, wideo-spotkania z psychologiem – to tylko niektóre z dobrych praktyk realizowanych przez WTZ-ty w czasie pandemii.

 

To bardzo ważne, by osoby niepełnosprawne miały przestrzeń i możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej. Służą temu m.in. warsztaty terapii zajęciowej. Pandemia koronawirusa zrodziła przed wszystkimi wiele wyzwań – dotyczy to również WTZ-ów, które musiały zaproponować uczestnikom nowe zasady działania. Wszystko po to, by zagwarantować zarówno im, jak i pracownikom, maksymalny poziom bezpieczeństwa.

Wełniany „Wutezeciak” opowie, co u nas słychać

W Warsztacie Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Giżycku jest 30 Uczestników. W czasie pandemii każda grupa wraz ze swoim terapeutą miała stworzone własne grupy na Messengerze, utworzono też wspólną grupę dla całego WTZ-tu.

– Mogliśmy wymieniać się informacjami na temat tego, co się u nas dzieje. Organizowaliśmy wideokonferencje, by przedyskutować dalsze plany – relacjonuje Arkadiusz Marcisz, kierownik WTZ w Siedliskach.

Jak mówi, jeszcze przed pandemią zapoczątkowana została akcja „20 akcji na 20-lecie WTZ”. Chociaż sytuacja zmusiła wszystkich do pracy zdalnej, uczestnicy bardzo chętnie kontynuowali działania w domu.

– Stworzyliśmy „Wutezeciaka”, czyli maskotkę zrobioną na drutach, która z przymrużeniem oka przedstawiała informacje, co dzieje się u każdego z uczestników oraz w WTZ. Sprawdzając liczbę wyświetleń stworzonych wspólnie materiałów wideo, okazało się, że oglądają nas nie tylko uczestnicy, ale również ich rodziny, znajomi i to z całej Polski – wskazuje Arkadiusz Marcisz.

W momencie, gdy możliwy był powrót do warsztatu, uczestnicy bardzo chętnie wrócili do Twórczego Zakątka w Siedliskach.

Zależy nam na utrzymaniu poczucia przynależności do grupy

Do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piasecznie przy ul. Modrzewiowej 2 oraz w Górze Kalwarii przy ul. Saperów 3 uczęszcza łącznie 70 uczestników z niepełnosprawnościami przydzielonych do trzynastu pracowni.

– Zależy nam przede wszystkim na kontynuacji działań terapeutycznych, przeciwdziałaniu wykluczeniu, niwelowaniu negatywnych emocji – głównie lęku przed zakażeniem koronawirusem, promowaniu zachowań prozdrowotnych oraz profilaktyce chorób. Zależy nam też na utrzymywaniu poczucia przynależności do grupy, jaką jest społeczność warsztatowa, zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom, a jednocześnie zachęcaniu uczestników do powrotu do pracy, aby odciążyć ich rodziny od nieustającej opieki – wylicza Iwona Korotyńska, psycholog z WTZ w Piasecznie.

Jak dodaje, uczestnicy wykonują zadania w swoich pracowniach, chodzą z terapeutami na spacery, a jednocześnie świetnie się czują w swoim towarzystwie i nadrabiają zaległości w kontaktach towarzyskich z czasu lockdownu.

Wideo-spotkanie z psychologiem

W ramach wsparcia uczestników zajęć Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie w czasie zawieszenia zajęć uruchomione zostały dyżury pracowników w placówce, by w razie potrzeby służyć uczestnikom i ich rodzinom pomocą.

– Nawiązaliśmy i utrzymywaliśmy stały  kontakt telefoniczny z uczestnikiem, uczestniczką i jego rodziną. Na bieżąco omawialiśmy potrzeby rodziny w czasie kwarantanny,  a w odpowiedzi na zgłaszane trudności udzielaliśmy konkretnej pomocy jak rozmowa wideo z psychologiem czy udzielanie wskazówek dotyczących terapii. Przekazywaliśmy na bieżąco aktualne informacje dotyczące np. zmian w orzekaniu o niepełnosprawności czy sposobach uzyskania specjalistycznych porad lekarskich – informuje Bernarda Gorczyczewska, kierownik WTZ PSONI Koło w Krośnie.

Dodaje, że pomagano także uczestnikom wypełniać wnioski składane w ramach programu PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

– Czasami rozmowy telefoniczne przybierały charakter zwykłych serdecznych pogawędek – kwituje Bernarda Gorczyczewska.

Własne kanapki, system zmianowy

Stanisław Pilch, kierownik WTZ prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem”, podkreśla, że organizatorzy robią co w ich mocy, by placówka funkcjonowała możliwie normalnie.

– Opracowaliśmy zasady bezpiecznego przychodzenia i przyjeżdżania do warsztatu oraz pobytu podczas zajęć. Z uwagi na odgórne wytyczne nie realizujemy treningu kulinarnego. Uczestnicy przynoszą swoje kanapki. Ważne jest też, że nie wszyscy uczestnicy jednocześnie uczestniczą w zajęciach. Odbywa się to rotacyjnie i oscyluje w granicach 50 proc., czyli ok. 20 - 22 osoby – mówi Stanisław Pilch.

Przyznaje jednocześnie, że wśród uczestników są tacy, którzy boją się przyjeżdżać i uczestniczyć w zajęciach – ale są i tacy, którzy chętnie biorą w nich udział i ich frekwencja jest 100 proc.

 

 

WWW.GOV.PL

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.