Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

OBPON: KALKULATOR KOSZTU PLANOWANYCH W 2009r. ZMIAN DOFINANSOWAŃ

Artykuł nie posiada streszczenia

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

przedstawia:

KALKULATOR KOSZTU PLANOWANYCH W 2009r. ZMIAN DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Kalkulator kosztu planowanych na 2009r. zmian dofinansowań dostępny jest bezpłatnie wyłącznie dla Klientów firmy OBPON. Aby się zalogować należy kliknąć w powyższy baner, nastepnie użyć w powyższych polach logowania kodu dostępu do jednej z naszych usług , , . W przypadku braku możliwości zalogowania się prosimy o kontakt z nami


FUNKCJE KALKULATORA:
Dzięki przedstawionemu narzędziu możecie Państwo bez trudu, w sposób czytelny uzyskać zestawienie otrzymywanych dotychczas dofinansowań wraz z symulacją dofinansowań uzyskanych po 1 stycznia 2009r. zgodnie z zapisami ostatniej nowelizacji Ustawy o rehabilitacji. W odpowiednich polach KALKULATORA wystarczy wpisać wynagrodzenie brutto pracownika, wybrać stopień niepełnosprawności danego pracownika, określić schorzenie specjalne (jesli wystepuje) oraz składkę wypadkową.

OTRZYMANE WYNIKI:
1.  Pomoc na zatrudnienie tego pracownika, jaką proponuje rząd w 2009 roku (projekt rządowy)
2.  Dofinansowanie i refundacja sodir (SOD+ZUS) przysługujew 2008 roku RYCZAŁT ZPCHR
3.  MAKSYMALNE MOŻLIWE dofinansowanie i refundacja sodir (SOD+ZUS) przysługuje w 2008 roku RZECZYWISTE
     KOSZTY w ZPCHR
4.  Różnica pomocy w 2008 DLA RYCZAŁTU w ZPCHR i w 2009 (minus - mniej środków 2009,
     plus + więcej środków w 2009)
5.  Różnica pomocy w 2008 DLA RZECZYWISTYCH KOSZTÓW w ZPCHR i w 2009 (minus - mniej środków 2009,
     plus + więcej środków w
     2009)
6.  Jaki będzie koszt PRACOWNIKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DLA PRACODAWCY w 2009 (po odjęciu dofinansowania)

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z KALKULATORA WSZYSTKICH NASZYCH KLIENTÓWKalkulator został opracowany przy współpracy Biura Doradztwa i Rehabilitacji Zawodowej z Warszawy, przy udziale programistów OBPON, twórców aplikacji , przy współpracy merytorycznej Pani Edyty Sieradzkiej - Dyrektora ds. Dofinansowań w firmie OBPON.


Krzysztof Kuncelman - właściciel OBPON
OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.