Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

KOMUNIKAT OBPON: Stan prac przy zmianach w projekcie nowelizacji ustawy o rehabilitacji... z dnia 29 lipca 2008r.

Artykuł nie posiada streszczenia
Szanowni Państwo, pracodawcy osób niepełnosprawnych. W związku z kierowanymi do naszej firmy, OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH wielu zapytań dotyczących aktualnych prac i działan związanych z pracami przy zmianach w projekcie nowelizacji ustawy o rehabilitacji z dnia 29 lipca 2008r. informujemy, że trwają rozmowy przedstawicieli środowiska pracodawców osób niepełnosprawnych z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

W imieniu naszych Klientów zwróciliśmy się z prośbą do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Pana Jarosława Dudy o przekazanie szczegółowych informacji dotyczących prac przy wspomnianym projekcie ustawy i przedstawienie ewentualnych kierunków zmian jej zapisów. Wszystkie informacje, w jakich będziemy posiadaniu będą Państwu na bieżąco przekazywane na stronach naszych serwisów internetowych.

prośba do Pełnomocnika >>>

Krzysztof Kuncelman
OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
CZYTAJ RÓWNIEŻ:

OBPON: KALKULATOR KOSZTU PLANOWANYCH W 2009r. ZMIAN DOFINANSOWAŃ

UWAGA - NAJNOWSZE SZKOLENIE OBPON:KORZYŚCI I ZAGROŻENIA dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne po 1 stycznia 2009r. oparte na aktualnym PROJEKCIE USTAWY O ZMIANIE USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, z dnia 29 lipca 2008r, w kontekście uzyskiwania dofinansowań do wynagrodzeń, dostosowującej przepisy regulujące instrumenty pomocy dla pracodawców do przepisów rozporządzenia Komisji (WE)UWAGA - NAJNOWSZE SZKOLENIE OBPON:KORZYŚCI I ZAGROŻENIA dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne po 1 stycznia 2009r. oparte na aktualnym PROJEKCIE USTAWY O ZMIANIE USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, z dnia 29 lipca 2008r, w kontekście uzyskiwania dofinansowań do wynagrodzeń, dostosowującej przepisy regulujące instrumenty pomocy dla pracodawców do przepisów rozporządzenia Komisji (WE)

KZRSIiSN: Konferencja szkoleniowo-konsultacyjna w dniach 8-9 września 2008r. pt. 'Nowelizacja Ustawy o Rehabilitacji – omówienie proponowanych zmian i ich wpływ na kondycję spółdzielczych zakładów pracy chronionej'
Warszawa. 11.08.2008 Szanowny Pan/Pani Prezes Zarządu Spółdzielni lub innego zakładu pracy ...

Ukazało się rozporządzenie Komisji WE w sprawie wyłączeń blokowych

MPiPS: Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wysłany do konsultacji
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i ...
opublikowano: 2008-08-07 15:28:00

TEKST UJEDNOLICONY USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ZMIANY ustawy projektowane od dnia 1 stycznia 2009 r. –według projektu ustawy z dnia 29 lipca 2008 r.
materiał wyłącznie dla zalogowanych użytkowników www.zpchr.info
opublikowano: 2008-08-07 08:44:00

Projekt ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - opinia POPON
Przedstawiamy Państwu opinię Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych dotyczącą projektu ustawy ...
opublikowano: 2008-08-06 09:34:00

Zmiany w ustawie o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Firmy nie będą rozliczać się co roku z PFRON
Pracodawcy otrzymają łącznie zwrot kosztów wynagrodzenia i składek niepełnosprawnego pracownika. W zależności od ...
opublikowano: 2008-08-06 08:49:00

TABELA Z WYLICZENIAMI DOFINANSOWANIA DO WYNAGRODZEŃ W 2009r. WEDŁUG PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, z dnia 29 lipca 2008r. - EDYTA SIERADZKA
Przedstawiamy Państwu najnowsze opracowanie PaniEDYTY SIERADZKIEJ, Dyrektora ds. Dofinansowań w firmie OBPONprzygotowane na ...
opublikowano: 2008-08-04 23:37:00
KOMUNIKAT OBPON: NAJNOWSZY PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, z dnia 29 lipca 2008r.
KOMUNIKAT OBPON (NAJNOWSZY PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU ...
opublikowano: 2008-08-04 22:55:00

PRZYPOMINAMY -KOMUNIKAT OBPON:w sprawie organizacji cyklu ogólnopolskich szkoleń z zakresu NOWYCH ZASAD POMOCY PUBLICZNEJ W RAMACH WYŁĄCZEŃ GRUPOWYCH
Wzwiązku zlicznymi zapytaniami ze strony naszych Klientówdotyczącymi zorganizowania przez naszą firmę szkoleńw ...
opublikowano: 2008-07-29 17:22:00

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.