Wyniki wyszukiwania

Strona 1 z 2514
Znalezionych artykułów: 25140

[Ważne]: Rzecznik ponownie prosi ZUS o zmianę podejścia do niepełnosprawności

Kategorie: Aktualności, Niepełnosprawni, Rehabilitacja

  - Zdaję sobie sprawę, że ujednolicenie i uproszczenie systemów orzecznictwa dotyczącego niepełnosprawności to zadanie skomplikowane, które wymaga ogromnego zaangażowania merytorycznego i organizacyjnego na wielu płaszczyznach – pisze Adam Bodnar do prof. Gertrudy Uścińskiej, prezes ZUS...

Stanisław Szwed o ustawie o rynku pracy: We wrześniu ostateczny projekt

Kategorie: Praca

Prace nad projektem trwają, we wrześniu chcemy przedstawić ostateczną wersję i przekazać dokument do prac w parlamencie - w rozmowie z PulsHR.pl zapowiada Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Zapewnia, że resort analizuje uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji.

[Opracowanie OBPON]: Niewykorzystany urlop jednak nie przepadnie

Kategorie: Księgowość, kadry, Opracowania OBPON, Praca

Media doniosły o planach rządu w kwestii urlopów. Miałyby one przepadać, jeśli nie zostałyby wykorzystane do końca pierwszego kwartału przyszłego roku. Sam rząd jednak te pogłoski dementuje.

Zaświadczenie z medyczną nazwą schorzenia

Kategorie: Aktualności, Dofinansowania z PFRON, Księgowość, kadry, Niepełnosprawni

 

Tak wynika z interpretacji przepisów wydanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dla jednego z pracodawców. Jest ona związana z możliwością korzystania z uprawnienia do obniżonego wskaźnika zatrudnienia pracowników z dysfunkcją zdrowotną. Co do zasady jest tak, że z...

[Opracowanie OBPON]: Procedura rezygnacji ze statusu zakładu pracy chronionej i przejścia na otwarty rynek pracy

Kategorie: Aktualności, Dofinansowania z PFRON, Księgowość, kadry, Niepełnosprawni, Opracowania OBPON

  Wprawdzie przepisy ustawy o rehabilitacji (…) nie wspominają o możliwości rezygnacji ze statusu, a jedynie wskazują na przesłanki jego utraty, nic nie stoi na przeszkodzie, by pracodawca sam wystąpił z wnioskiem do Wojewody o uchylenie decyzji przyznającej status zakładu pracy chronionej pomimo...

[Opracowanie OBPON]: Prawo ZUS przed Trybunałem

Kategorie: Aktualności, Księgowość, kadry, Opracowania OBPON, Praca

  „Dziennik Gazeta Prawna” informuje, że Trybunał Konstytucyjny zbada prawo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do kwestionowania rodzaju umów i wysokości składek na ubezpieczenie społeczne.

Najczęściej oczekiwane benefity. Praca zdalna bezkonkurencyjna

Kategorie: Praca

  Możliwość pracy zdalnej jest pożądanym benefitem wśród kandydatów poszukujących zatrudnienia. Według danych agencji doradztwa personalnego PEOPLE, ok. 70 proc. kandydatów z branży IT oraz SSC/ BPO (zwłaszcza Millenialsów) oczekuje możliwości pracy zdalnej co najmniej raz w tygodniu. Jakie jeszcze...

Aneks dla ciężarnej nie naruszy limitów

Kategorie: Księgowość, kadry

  Umowy terminowej zawartej z pracownicą w ciąży, która została przedłużona do dnia porodu, nie uwzględnia się w limitach „3 i 33". Nie ma więc ryzyka, że przekształci się ona w bezterminową.

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.