Wyniki wyszukiwania

Strona 1 z 2207
Znalezionych artykułów: 22063

Ulga rehabilitacyjna. Trzy ważne zmiany w rozliczeniach PIT za 2017 rok

Kategorie: Niepełnosprawność, Ważne informacje, Wiadomości główne

Każda osoba z niepełnosprawnością będzie mogła odliczyć od podatku przewozy samochodem w dowolne miejsce. Koszty psa asystującego odliczą nie tylko osoby niewidome i niedowidzące. Podniesiony będzie też dochód osoby z niepełnosprawnością będącej na utrzymaniu podatnika, uprawniający go do...

[Opracowanie OBPON]: Zwolnienie od pracy pracownika niepełnosprawnego w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy

Kategorie: Niepełnosprawność, Opracowania OBPON, Wiadomości główne

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zapewnia pracownikowi posiadającemu znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych i...

[Opracowanie OBPON]: Okres zimowy, a wynikające z tego prawa pracownika

Kategorie: Księgowość, kadry, Opracowania OBPON, Wiadomości główne

Podstawowe prawa pracownika wykonującego pracę w okresie zimowym regulują w znaczącej mierze dwa akty prawne: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 roku, a także rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie...

[Opracowanie OBPON]: Spokojna Reforma Emerytalna

Kategorie: Biznes, Opracowania OBPON

Mimo wielkich obaw reforma emerytalna nie wywróciła rynku zatrudnienia w naszym kraju. Jak dotąd z pracy odeszło niewielu pracowników z długim stażem.

Powikłania cukrzycy groźniejsze niż sama choroba. Mogą skrócić życie nawet o 12 lat

Kategorie: Niepełnosprawność

Z powodu powikłań cukrzycy co 6 sekund na świecie umiera jedna osoba. Diabetycy są szczególnie narażeni na udar mózgu, zawał serca oraz upośledzenie widzenia, czasem prowadzące do ślepoty. Powikłaniom można zapobiegać poprzez odpowiednią kontrolę cukrzycy – leczenie farmakologiczne, prawidłową...

Giełda Mocy: Zauważ - Zatrudnij - Zyskaj!

Kategorie: Niepełnosprawność, Wiadomości główne

29 listopada 2017 r. na PGE Narodowy odbędzie się wydarzenie promujące zatrudnienie wspomagane osób z niepełnosprawnościami, na które serdecznie zapraszamy przedstawicieli pracodawców i instytucji publicznych, członków działów HR i CSR oraz reprezentantów organizacji pozarządowych....