aplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Komunikat OBPON.PL: Nowa osłona serwisu informacyjnego dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szanowni Użytkownicy serwisu zpchr.info,

Nasz firma informuje, iż w najbliższym czasie zostanie wdrożona nowa wersja istniejącego już 11 lat serwisu zpchr.info, która ma na celu poprawę czytelności prezentowanych przez naszą firmę treści oraz wygodniejszą nawigację po naszym serwisie. Nowy serwis będzie firmowała domena internetowa www.obpon.pl , domena zpchr.info nadal pozostanie aktywna i będzie przekierowaniem do nowego serwisu.

Poniżej prezentujemy listę nowości:

 • całkowicie nowa, nowoczesna szata graficzna,
 • responsywna wersja serwisu: dla komputerów, tabletów oraz telefonów komórkowych. Dzięki wersji mobilnej możecie Państwo szybko i wygodnie przeglądać prezentowane przez nas treści na telefonie komórkowym,
 • dla osób niedowidzących przygotowaliśmy wersję kontrastową oraz możliwość regulowania wielkości czcionki,
 • zaawansowana wyszukiwarka artykułów,
 • integracja z szybkimi płatnościami PayU, dzięki czemu możecie Państwo szybko i sprawnie uzyskać dostęp do naszych materiałów,
 • panel użytkownika, w którym znajdziecie Państwo informacje na temat aktywnych oraz archwialnych usług, możliwość zmiany danych firmy oraz hasła do logowania,
 • w panelu użytkownika, przedstawiciel firmy, czyli wyznaczona przez Państwa firmę osoba do kontaktu z naszymi handlowcami, może utworzyć dla Państwa firmy do pięciu kont dla różnych pracowników, np. Kadry mogą otrzymać jedno konto do aplikacji eSOD, a pozostałe osoby dostęp do innych oferowanych przez nas usług,
 • optymalizacja, mająca na celu zwiększenie szybkości działania serwisu,
 • nowe wersje kalkulatorów, które znajdują się w zakładce Kalkulatory,
 • utworzony został fanpage firmy OBPON na Facebooku

Poniżej prezentujemy dwa przykładowe zrzuty ekranu nowej wersji serwisu:

 • Wersja na komputery

 

 • Wersja mobilna na telefony komórkowe

 

 

 

 

Z poważaniem,
Krzysztof Kuncelman
Prezes Zarządu

 

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.