Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Zbliża się koniec zasiłkowego eldorado


Niebawem zmienią się zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków należnych przedsiębiorcom. 
Wysokość świadczenia ma być adekwatna 
do stażu opłacania składki chorobowej. 
Prawo do rachunków według obecnych 
reguł zachowa kobieta, której termin porodu przypadnie jesienią.

Maksymalnie jeszcze przez pół roku będą obowiązywały dotychczasowe przepisy, które pozwalają uzyskać osobom prowadzącym działalność wysoki zasiłek z ZUS w zamian za krótki okres opłacania wyższych składek. Ciężarna bizneswoman, która przystąpi do ubezpieczenia chorobowego na miesiąc czy dwa przed planowaną datą porodu i opłaci składki w maksymalnej wysokości, może dostawać bardzo wysoki zasiłek macierzyński nawet przez rok.

Nowelizacja ustawy zasiłkowej, która ma ukrócić praktykę uzyskiwania świadczeń nieadekwatnych do składkowego wkładu, wejdzie w życie prawdopodobnie jeszcze w tym roku. Do tego czasu przedsiębiorcy wciąż mogą się starać o wysokie świadczenia. W tym celu wielu z nich przerywa dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i ponownie przystępuje do niego tuż przed spodziewaną datą uzyskania prawa do zasiłku. Gdy po tej przerwie radykalnie podniosą podstawę składek, ZUS nalicza im świadczenie z nowego okresu ubezpieczenia. Jest więc ono znacznie wyższe.

Jakie to ma znaczenie dla przyszłych matek? Zakładając, że zmienione zasady zaczną obowiązywać od początku przyszłego roku, o zasiłek macierzyński na obecnie obowiązujących zasadach będą się mogły ubiegać tylko te panie, które już są w ciąży. Ponieważ mogą go pobierać do 6 tygodni przed spodziewaną datą porodu, na zachowanie tego prawa może liczyć bizneswoman, której lekarz wyznaczy termin porodu najpóźniej na 11 lutego 2016 r. O jego przyznanie trzeba bowiem wnioskować najpóźniej od 31 grudnia br. Taki ruch zagwarantuje prawo do zasiłku macierzyńskiego nawet przez rok w wysokości znacznie wyższej niż po zmianie przepisów. Jeśli przedsiębiorcza mama się zagapi i złoży wniosek dopiero w styczniu, ZUS wypłaci jej świadczenie ustalone już zgodnie z nowymi przepisami. Na ich podstawie zostanie też ustalone świadczenie dla wszystkich kobiet prowadzących własną działalność, których termin porodu przypadnie po 11 lutego 2016 r.

 

Anna Abramowska

Więcej w Rzeczpospolitej:  http://archiwum.rp.pl/artykul/1278754-Zbliza-sie-koniec-zasilkowego-eldorado.html#.VXqLzfntmko

Źródło: Rzeczpospolita, 12.06.2015 r.

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.